PvdA wil hotel- of hostelplan bij Garenmarkt afschieten

12

In het gebied rond de Garenmarkt wonen nu al erg veel mensen die zich slechts tijdelijk in de wijk vestigen en daardoor geen hechte band met hun omgeving opbouwen en daarom is het volgens de PvdA in Leiden geen goed idee als er ook nog een short stay hotel met circa zestig kamers en een hostel met honderd kamers bijkomen. “Een van die twee plannen moet sneuvelen,” zegt PvdA-fractievoorzitter Gijs Holla. “Welke dat maakt ons niet zo uit.”

Chris de Waard sprak met fractievoorzitter Gijs Holla van de PvdA Leiden over zijn voorstel om minimaal een van de twee nieuwe plannen tegen te houden.

In het pand op de hoek van de Garenmarkt en de Raamsteeg huisde de afgelopen jaren het Luzac College. Voor het leegstaande monument is nu een plan in de maak van de Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij Fairtree Capital Europe. Even verderop, op de hoek van het verlengde stukje Levendaal langs het Garenmarktplein en de Steenschuur,  speelt een initiatief voor een hostel met honderd kamers.

Volgens de PvdA verdwijnt door het toevoegen van zoveel tijdelijke bewoners de balans tussen permanente wijkbewoners en ‘voorbijgangers’. “Dat is niet goed voor de sociale cohesie,” vindt Holla die daarom binnenkort een voorstel in de raad brengt om tenminste door een van de twee plannen een dikke streep te trekken.

Omwonenden zien het liefst dat beide plannen niet door gaan. Een van hen, Fred van der Loo, voert al langer procedures om het hostel tegen te houden. “Daar komen de hotelplannen nu nog bij en er is hier in de buurt al zoveel.” Van der Loo doelt op de honderden studentenstudio’s van DUWO aan de Langebrug en Steenschuur en het Boutique Hotel Steenhof Suites, eveneens aan Het Steenschuur.

Delen

12 reacties

 1. Zou bijna op hem gaan stemmen! Eerst zien dan geloven, verkamering gaat maar door in de wijk en de overlast van fietsen op de steenschuur ook bij de LUL en studentenhuizen is al groot genoeg.
  De balans tussen wonen, studeren, werken, en leefbaarheid is zoek.

 2. een Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij? Het zou goed zijn om eerst eens onderzoek te doen naar de antecedenten van zo’n maatschappij. Je leest de laatste tijd wel heel veel over het feit dat veel fout geld wordt geïnvesteerd in vastgoed. Ik zou niet graag zien dat hier Amsterdamse toestanden ontstaan.

 3. Een Leids burger op

  “…slechts tijdelijk in de wijk vestigen en daardoor geen hechte band met hun omgeving opbouwen.”
  Als dat een reden zou moeten zijn voor weigering kun je met dat soort redenering ook bijvoorbeeld studenten wel weren, want die vestigen zich ook tijdelijk, verhuizen vaak , en bouwen dus evenmin een “hechte band met hun omgeving” op.

 4. René Dentener op

  Eens met Gijs en bovendien is de bereikbaarheid van de locatie aan de Garenmarkt matig als je daar hotelcapaciteit gaat aanbieden. Maak dan van het oude Pesthuis aan de Plesmanlaan een shortstay hotel en/of hostel. Maar ja, de eisen die daar door de Rijksvastgoeddienst zijn neergelegd bij de verkoop ervan maken dat het Pesthuis waarschijnlijk tot in lengte van dagen nog leeg zal staan voordat het verkocht is aan een serieuze geïnteresseerde. https://m.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20181202_70666642/verkoop-pesthuis-bijzonder-moeilijk

  • Een Leids burger op

   Die bereikbaarheid is juist goed zodra die ondergrondse parkeergarage daar klaar is.

   • Het gaat niet alleen om de bereikbaarheid voor parkeerders, maar ook bijvoorbeeld toeleveranciers die hun waren moeten kunnen afleveren. Het aantal verkeersbewegingen zal door de vestiging van zo’n shortstay hotel en/of hostel in het gebied hoe dan ook toenemen. Of de wijk(vereniging) daar zo blij mee zal zijn? Er zijn betere locaties denkbaar in Leiden voor hotels met een aantal kamers in die orde van grootte.

    • Een Leids burger op

     Nou Rene, in de berichtgeving kunnen we al lezen dat sommige omwonenden tegen zijn. Dus kom maar op met die alternatieve locaties zou ik zeggen. Ik vind de bezwaren die ik tot nu toe gehoord heb niet erg overtuigend. Toen er even verderop bij de Langebrug studentenwoningen kwamen — die studenten zijn dus ook tijdelijk hier, zorgen ook voor extra verkeer en hebben ook geen “binding” — was de PvdA wel voor.

    • Een Leids burger op

     Die balans is al jaren zoek Rene. Ga maar eens kijken op het Kooiplein bijvoorbeeld waarbij er DAAR mijns inziens veel te veel oog is voor juist de allochtone bevolking en te weinig voor de autochtone.

 5. Dit verhaal heeft veel weg van een poging tot benadeling van rechthebbenden. Iets dat deze man ook al eerder heeft geprobeerd te doen m.b.t. het gebruik van een pand op de hoek van de Langebrug en de Pieterskerkgracht.

  Bouwplannen moeten voldoen aan vooraf vastgelegde wetten en regels.
  Deze worden op de verschillende bestuurlijke niveaux vastgesteld,. Bijvoorbeeld:
  – landelijk: bouwbesluit en millieuwetgeving
  – provinciaal: bestemmingsplan (zoals voorgedragen door het college van B&W én goedgekeurd door de gemeenteraad)
  – gemeentelijk: bouwverordening en de diverse beleidsstukken

  In die vastgelegde wetten en regels zijn weliswaar ook mogelijkheden tot afwijken van die wetten en regels gevat, maar ook dat is weer in een set regels gevat.
  Zie deze heldere uitleg:
  https://www.gemeente-oldambt.nl/wonen-en-leven/bouwen-en-wonen/plannen/bestemmingsplan-afwijken-van

  Wanneer de plannen voor verbouw en gebruik van die panden en locaties binnen de vooraf vastgestelde regels of de mogelijkheid tot afwijken daarvan vallen, dan dienen de aanvragen te worden goedgekeurd.

  Voor belanghebbenden is er daarna de wettelijke mogelijkheid om, op grond van het bestuursrecht, bezwaar te maken tegen die goedkeuring.

  Of de plannen die dit PvdA-gemeenteraadslid wil laten sneuvelen wel of niet binnen alle vooraf vastgestelde wetten en regels vallen weet ik niet en ga ik ook niet nazoeken. Zodra ze zijn ingediend ligt die verantwoordelijkheid bij de diverse gemeentelijke diensten .Eén van die zaken waarvoor we belastingen betalen.

  Als gemeenteraadslid heeft deze mens meer dan genoeg mogelijkheden gehad om de, door het college van B&W voorgestelde, regelgeving te keuren. Wanneer de plannen binnen die democratisch, goedgekeurde regelgeving passen, dan is het nu te laat voor een gemeenteraadslid om ze op die gronden tegen te willen houden. Als eventuele belanghebbende zou hij later in het proces nog wel een officieel bezwaar in kunnen dienen.

  Om dan nu te gaan dreigen dat minstens één van die plannen MOET sneuvelen lijkt mij net iets teveel op het soort van intimidatie dat vooraf gaat aan afpersing. Dat is toch iets dat je niet verwacht van ieen voormalige bestuurssecretaris van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak met een verantwoordelijkheid voor een zorgvuldig besluitvormingsproces en huidig bestuurssecretaris bij de Nationale Hypotheek Garantie, verantwoordelijk voor juridische zaken. Je verwacht het in ieder geval niet van iemand die in zijn korte LinkedIn-bio schrijft: “Afspraak is afspraak en die kom ik na.”

  P.S.
  Overigens vind ik het willen ‘laten sneuvelen’ een opvallend agressief taalgebruik, zeker in combinatie met de kop boven dit artikel. Iets wat overigens wel weer goed passend is bij de socialist.

  • Een Leids burger op

   Natuurlijk kan hij net als de omwonenden daar tezijnertijd eventueel een bezwaarschrift indienen als die plaanen doorgaan. Maar ik als ik de berichtgeving lees wil hij een (raads)voorstel indienen om nu al vooraf de plannen te veranderen. Ik moet nog zien of daar een raadsmeerderheid voor te vinden zou zijn…

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline