De Leidse gemeenteraad buigt zich binnen een maand over de voorgestelde bezuiniging. (Foto: Chris de Waard).

Leiden bezuinigt bijna een miljoen op collectieve zorgverzekeringen minima

De gemeente Leiden stevent af op een miljoenentekort in het Sociaal Domein en neemt daarom de komende periode een aantal forse maatregelen om bij te sturen. Zonder ingrepen is het tekort volgend jaar zo’n zes miljoen euro en dat loopt de jaren erna op tot een structureel tekort van 12,7 miljoen in 2023.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Marleen Damen over de voorgestelde bezuinigingen op de collectieve zorgverzekering voor minima.

Vooruitlopend op de te nemen maatregelen die later dit jaar in de Leidse raad besproken zullen worden, stelt wethouder Damen nu al een bezuiniging voor op de gemeentelijke bijdrage aan de collectieve zorgverzekering voor Leidse minima. Leiden draagt fors meer bij dan de meeste andere gemeenten en verlaagt de bijdrage daarom tot wat gemiddeld gebruikelijk is. Dat gaat minima tussen de 15,00 en 25,00 euro per maand kosten. “Dit soort maatregelen doen natuurlijk pijn, maar het doel is de regeling in stand houden,” verdedigt Damen de voorgenomen korting op de gemeentelijke bijdrage die naar de gemeenteraad is gestuurd.

Alleen als de raad uiterlijk half oktober instemt met de korting, is in 2020 een besparing van zo’n 950.000 euro te behalen. In november moeten zorgverzekeraars de premie bekend maken voor het komende jaar. In dit geval is dat Zorg en Zekerheid waarmee de gemeente afspraken heeft.

De 954.000 euro die de maatregel oplevert is hoger dan de acht ton die het college ermee wil besparen. Het verschil wordt gebruikt om andere bezuinigingen binnen het Sociaal Domein te verlagen.

 

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×