(Foto: Gerry van Bakel).

Een laatste strohalm voor mensen in financiële nood

Stichting Urgente Noden biedt hulp bij acute geldproblemen. Van oudsher via een gift, maar sinds deze maand kan er ook een renteloze lening worden verstrekt. Voor veel mensen is SUN Leiden een laatste strohalm, als alle wettelijke voorzieningen niet thuis geven. Als een aanvraag bij bijvoorbeeld de bijzondere bijstand is afgewezen, als het niet lukt in de schuldsanering terecht te komen, kan SUN uitkomst bieden.

SUN Leiden bestaat inmiddels elf jaar en kreeg vorig jaar bij het tweede lustrum een bedrag van 50.000 euro van de gemeente Leiden om een leenfonds op te zetten. In Zoetermeer wordt daar al mee gewerkt en SUN Leiden denkt dat het een goede aanvulling is. In 2018 klopten hulpverlenende instanties zo’n 400 keer aan bij de stichting, in driekwart van de gevallen werd de aanvraag gehonoreerd. Particulieren kunnen niet zelfstandig een aanvraag doen. Dat geldt voor zowel de giften als de sociale leningen. Coördinator Maigreït Kruijer legt uit dat het geen kwestie van wantrouwen is, dat het geld niet rechtstreeks naar de mensen gaat. “We willen dat het geld gebruikt wordt waarvoor het wordt aangevraagd. Soms staan mensen in de min op hun bankrekening en verdwijnt het geld op die manier, of de belastingdienst legt beslag. Wij keren altijd uit naar de aanvragende hulpverleners. Dat zijn sociaal werkers, bewindvoerders, mensen die in de maatschappelijk opvang werken, etc.”


Verslaggever Gerry van Bakel in gesprek met Maigreït Kruijer van SUN Leiden.

Het sociaal leenfonds staat nog een beetje in de kinderschoenen, vertelt Kruijer. “In Zoetermeer werkt het al wel, maar ook nog niet zo lang. We zijn dus nog een beetje aan het uitzoeken hoe en wat. Maar de werkwijze is hetzelfde als bij de giften. Een van de bestuursleden kijkt altijd mee naar de aanvragen. We hanteren het principe van vier ogen bij het beoordelen van de aanvragen. Zodat we alle aspecten meewegen, financieel en maatschappelijk.”

SUN Leiden helpt in beginsel alleen inwoners van Leiden, al gaat de stichting daar wel eens soepel mee om, aldus Kruijer. “Het kan voorkomen dat iemand een aanvraag doet voor wat ondersteuning bij een verhuizing naar een andere gemeente. We kijken altijd of een aanvraag urgent is, of er sprake is van nood en of iemand niet elders kan aankloppen. Het is echt maatwerk wat we doen. Verder hanteren we geen inkomensgrens, zoals bijvoorbeeld 120% van het sociaal minimum. We kijken naar de situatie, ook iemand met een iets hoger inkomen kan door omstandigheden als echtscheiding, ziekte, ontslag, schulden in acute geldnood komen. Wij kijken naar het nu.”

 

 

 

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×