Een laatste strohalm voor mensen in financiële nood

11

Stichting Urgente Noden biedt hulp bij acute geldproblemen. Van oudsher via een gift, maar sinds deze maand kan er ook een renteloze lening worden verstrekt. Voor veel mensen is SUN Leiden een laatste strohalm, als alle wettelijke voorzieningen niet thuis geven. Als een aanvraag bij bijvoorbeeld de bijzondere bijstand is afgewezen, als het niet lukt in de schuldsanering terecht te komen, kan SUN uitkomst bieden.

SUN Leiden bestaat inmiddels elf jaar en kreeg vorig jaar bij het tweede lustrum een bedrag van 50.000 euro van de gemeente Leiden om een leenfonds op te zetten. In Zoetermeer wordt daar al mee gewerkt en SUN Leiden denkt dat het een goede aanvulling is. In 2018 klopten hulpverlenende instanties zo’n 400 keer aan bij de stichting, in driekwart van de gevallen werd de aanvraag gehonoreerd. Particulieren kunnen niet zelfstandig een aanvraag doen. Dat geldt voor zowel de giften als de sociale leningen. Coördinator Maigreït Kruijer legt uit dat het geen kwestie van wantrouwen is, dat het geld niet rechtstreeks naar de mensen gaat. “We willen dat het geld gebruikt wordt waarvoor het wordt aangevraagd. Soms staan mensen in de min op hun bankrekening en verdwijnt het geld op die manier, of de belastingdienst legt beslag. Wij keren altijd uit naar de aanvragende hulpverleners. Dat zijn sociaal werkers, bewindvoerders, mensen die in de maatschappelijk opvang werken, etc.”


Verslaggever Gerry van Bakel in gesprek met Maigreït Kruijer van SUN Leiden.

Het sociaal leenfonds staat nog een beetje in de kinderschoenen, vertelt Kruijer. “In Zoetermeer werkt het al wel, maar ook nog niet zo lang. We zijn dus nog een beetje aan het uitzoeken hoe en wat. Maar de werkwijze is hetzelfde als bij de giften. Een van de bestuursleden kijkt altijd mee naar de aanvragen. We hanteren het principe van vier ogen bij het beoordelen van de aanvragen. Zodat we alle aspecten meewegen, financieel en maatschappelijk.”

SUN Leiden helpt in beginsel alleen inwoners van Leiden, al gaat de stichting daar wel eens soepel mee om, aldus Kruijer. “Het kan voorkomen dat iemand een aanvraag doet voor wat ondersteuning bij een verhuizing naar een andere gemeente. We kijken altijd of een aanvraag urgent is, of er sprake is van nood en of iemand niet elders kan aankloppen. Het is echt maatwerk wat we doen. Verder hanteren we geen inkomensgrens, zoals bijvoorbeeld 120% van het sociaal minimum. We kijken naar de situatie, ook iemand met een iets hoger inkomen kan door omstandigheden als echtscheiding, ziekte, ontslag, schulden in acute geldnood komen. Wij kijken naar het nu.”

 

 

 

Delen

11 reacties

 1. Mooie stichting met een aantal goede doelstellingen. Waarom werkt deze stichting niet samen met de stichting Leiden Helpt? Die twee stichtingen hebben dezelfde doelgroep met dezelfde doelstellingen.

 2. Petra Hoogeveen op

  Helaas Emile, wordt Leiden helpt opgeheven. Althans de gemeente Leiden geeft geen subsidie / ruimte meer.
  Dus zeer binnenkort bestaat er blijkbaar, volgens de gemeente Leiden, geen behoefte aan dit soort stichtingen.
  Kom net van het prinsjesdagontbijt in de Stal en daar werd aangegeven dat de schulden/ armoe groter werd.
  De regelingen hebben dus een negatief effect gehad en dat was niet de bedoeling volgens Christiaan Rebergen.

 3. Ik weet het, Petra. Wat ik niet begrijp is dat de Wethouder (PvdA) deze twee stichtingen niet om de tafel roept en stimuleert dat er een vorm van samenwerking tot stand wordt gebracht. Leiden Helpt draait voor zover ik weet alleen met vrijwilligers, dus veel geld hoeft dit niet te kosten. Gratis kleding, voedsel en kerstpakketten voor kinderen kan zoveel betekenen voor deze groep mensen. Maar ja, het vereist wel een Wethouder die zelf nadenkt en een eigen visie heeft over hulp aan mensen met een kleine beurs. Misschien is dat te veel gevraagd.

 4. Petra Hoogeveen op

  Inderdaad Emile, ik ben het helemaal met jou eens.
  Zelfs een poging is al te veel gevraagd.

 5. Emile en Petra, jullie hebben het niet goed begrepen. Leiden Helpt en SUN zijn totaal verschillende instellingen. De financiele hulp van SUN komt van donateurs (o.a. particulieren en kerken) en is een landelijke organisatoe. Uiteraard doet Leiden Helpt goed werk, maar als je als gemeente iedere idiele stichting gratis huisvesting moet geven is er geen beginnen aan. Nog los van het feit dat je ongelijkheid creeert met de vele stichtingen die wel zelf iets moeten huren of kopen.

 6. Yvette, het is precies die verkokering in de hulpverlening aan armlastige burgers, waar ik mij zorgen over maak. Dat denkraamdenken zorgt er voor dat veel mensen niet de hulp en steun krijgen die ze nodig hebben. Standaard reacties zoals “dan moet u niet bij mij zijn” zijn belangrijke belemmeringen in geintegreerde hulp aan arme mensen.

 7. Precies! Daarom dus liever 1 stichting zoals SUN die een goede financiele basis heeft en al 11 jaar ervaring.

 8. Yvette. Uit deze reactie blijkt duidelijk dat je nog niet begrijpt waar SUN tekort schiet. Het gaat hier niet alleen om geld. Essentiële hulp in de vorm van kleding, voedselpaketten, speelgoed voor kinderen, worden door Leiden helpt gratis geleverd. Dat kan alleen als er een pand beschikbaar is waar dat beschikbaar wordt gesteld uit vele giften. Met alleen uitkering redt je het niet. Voor de financiële ondersteuning is alleen een kantoor nodig. Misschien is meer verdieping in wat Leiden helpt doet raadzaam, voordat jij je hierover een mening aanmeet en deze stichting over een kam scheert met andere stichtingen.

  • Nu geef je zelf al aan waar het mis gaat bij Leiden Helpt: ‘wanneer er een pand bedchikbaar is’. Maar waarom zou de gemeente dat moeten betalen? Ik ben zelf ook vrijwilliger bij een stichting die aktiviteiten organiseert voor kinderen van ouders met een smalle beurs. Wij moeten ook zelf de huur opbrengen, gelukkig lukt dat door donateurs, fondsenwerving en acties. Dat kost veel tijd en moeite, maar dat doen we graag. Ik zou het heel oneerlijk vinden als een andere hulpstichting gratis ruimte krijgt van de gemeente.

 9. Yvette, jij vraagt je af waarom de gemeente financieel zou moeten bijdragen aan ondersteuning van hulp aan de armlastige burgers. Jij vindt het kennelijk dood normaal wanneer dat uit liefdadigheid betaald wordt. Ik ga er van uit dat de gemeente de morele plicht heeft om hieraan bij te dragen. De voedselbank, de kringloopwinkels, speelgoed voor kinderen vallen daaronder. Dat dat nu nauwelijks gebeurt vind ik politiek en moreel niet te rechtvaardigen.

 10. Een Leids burger op

  De taken van stichting Leiden Helpt en SUN zijn inderdaad verschillend:
  De eerste helpt mensen in natura met voedselpakketten, speelgoed, computers e.d.
  De stichting SUN helpt mensen met een lening of een gift.
  Beide zijn, mijns inziens, aanvullend en nodig!
  .

  Ook de voedselbank had jaren geleden het probleem dat ze de huur niet konden betalen – niet zo vreemd voor een stichting die geen inkomsten heeft en alleen maar weggeeft- en kreeg toen huursubsidie. Ook nu krijgt die stichting nog steeds subsidie van de gemeente.
  .

  SUN Leiden is gehuisvest op Oude rijn 44 :dat is dus het adres van diaconaal(kerkelijk) centrum de Bakkerij. En daar (waarschijnlijk gratis?) onderdak kan krijgen Nu is voor het verstrekken van giften of leningen natuurlijk niet meer ruimte nodig dan een bureautje,computer en een paar stoelen. Dat lag natuurlijk anders voor zo´n stichting ¨Leiden Helpt¨ die mensen helpt met voedselpakketten, speelgoed, computers e.d.
  Daar was een grotere (opslag- en distributie)ruimte voor nodig.
  http://leiden-helpt.nl/

  .
  Door het asociale beleid van ´t salonsocialistische Damentje van de Partij voor de Afbraak is niet alleen ¨Leiden Helpt¨ de nek omgedraaid maar is er tevens ook flink bezuinigd op de minima. Dus is de verwachting dat meer mensen in de problemen zullen komen en dus via hulpverleners dan een beroep op SUN zullen doen.

Over de auteur

Gerry van Bakel

Presentator Nieuws071/Sport071, redacteur Cultuur071

Je bent nu offline