(Foto: Sleutelstad).

Cardiologen kijken live mee in ambulance bij onderzoek hartklachten

Om patiënten met acute hartklachten sneller de juiste zorg te bieden, werken zorginstellingen, huisartsen en ambulancevervoer Hollands-Midden sinds september samen. Een cardioloog kijkt voortaan ‘live’ mee als de ambulanceverpleegkundige de eerste onderzoeken bij de patiënt uitgevoerd. Hierdoor kan een snellere en betere diagnose worden gesteld en meteen de juiste hulp worden ingezet. Patiënten hoeven hierdoor minder vaak onnodig naar de eerste hulp, waardoor de druk op de Spoedeisende Hulpafdelingen vermindert.

De werkwijze van HARTc uitgelegd.

Meer dan de helft van de patiënten met hartklachten die zich bij de huisarts of ambulance meldt, wordt naar de eerste hulppost van een ziekenhuis gebracht, terwijl de klachten achteraf niet spoedeisend bleken te zijn. Snelle afstemming tussen ambulancepersoneel en een cardioloog vormt de kern van het project HARTc. Dit is een initiatief van het Hart Long Centrum van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in samenwerking met de ambulancevoorziening Hollands-Midden, de algemene ziekenhuizen en huisartsen in de regio.

Real-time medische gegevens
Na een melding van acute hartklachten doet het ambulancepersoneel een lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt rechtstreeks contact gelegd met een cardioloog uit een van de betrokken zorginstellingen die stand-by staat. De arts ziet op een scherm de real-time medische gegevens van de patiënt in de ambulance, zoals hartslag, hartfilmpje en ademhalingsfrequentie.

Daarnaast ziet de cardioloog dankzij een nieuw ontwikkelde app de actuele beddencapaciteit in alle ziekenhuizen in de regio. Op basis van al deze gegevens beoordeelt de cardioloog of de patiënt naar een ziekenhuis moet en welk type zorg nodig is. Patiënten die volgens de cardioloog thuis kunnen blijven, worden overgedragen aan hun huisarts.

Mogelijk landelijke toepasbaarheid
Initiators van het project zijn Martin Schalij, hoogleraar en afdelingshoofd Cardiologie van het LUMC en Mark Boogers, cardioloog in het LUMC. “Patiënten en huisartsen reageerden erg positief op de pilot”, zegt Boogers. De vergrijzing van de bevolking zorgt voor een toename van drukte in ziekenhuizen.

Het HARTc project is een nieuwe vorm in het triageplan dat in de toekomst landelijk kan worden toegepast. “Het kan ook worden uitgerold naar andere vakgebieden om onnodige ziekenhuisbezoeken te voorkomen”, aldus Boogers en vertelt verder dat Enrico de Koning, promovendus bij het Hart Long Centrum, de resultaten van het project evalueert. “We verwachten vast te stellen dat er meer mensen thuis kunnen blijven, dat ambulances sneller het juiste ziekenhuis bereiken en dat de zorgkosten afnemen.”

HARTc staat voor Hollands-Midden Acute Regionale Triage Cardiologie. Het LUMC werkt binnen het project samen met het Groene Hart Ziekenhuis, Alrijne Ziekenhuis, de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAVHM), huisartsen en zorgverzekeraars.

Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×