In een deel van de voormalige supermarkt werd een Kruidvat gevestigd. Het linkerdeel staat al 6 jaar leeg. (Foto: Robbert Beurse).

Extra krediet voor duurder uitvallend Cultuurhuis Zoeterwoude

De fracties in de gemeenteraad van Zoeterwoude waren donderdag niet blij met het verzoek van wethouder Ton de Gans om extra budget te krijgen voor het op te zetten Cultuurhuis, maar stemden uiteindelijk, op de VVD na, in met een verhoging van het krediet.

In het nog altijd leegstaande deel van het gebouw aan het dorpsplein waar tot 2013 supermarkt C1000 was gehuisvest wil de Gans een culturele plaats creƫren waar de Stichting Oud-Zoeterwoude, ontmoetingsplaats De Buren en de Stichting Kunst en Cultuur hun onderdak vinden. Om een deel van de verbouwingskosten te kunnen betalen vroeg de gemeente, na aanschaf van het pand, een subsidie aan bij de provincie. Doordat de provincie de aanvraag afwees, de BTW niet gecompenseerd bleek te kunnen worden en de kosten voor het energiezuinig maken en duurzaam inrichting van het pand flink duurder uitvallen dan begroot, zag de Gans geen andere oplossing dan de raad om een verhoging van het krediet te vragen.


Robbert Beurse in gesprek met wethouder Ton de Gans en de fracties van VVD, PZ en CDA over het duurdere Cultuurhuis.

VVD-fractievoorzitter Mathieu Paardekooper reageerde fel op het verzoek van de wethouder. “In april waren we al geen voorstander van het oorspronkelijke plan. Als nu blijkt dat het allemaal duurder wordt zijn we er al helemaal tegen”. De VVD-fractie stemde dan ook niet in met het voorstel van de Gans. Paardekooper ziet een patroon in te laag begrote bouwprojecten in Zoeterwoude. “De afbraak van de Chinees was veel duurder, de verbouwing van het gemeentehuis was veel duurder, ik begin mij zorgen te maken over de calculatie kwaliteiten van dit college”, aldus Paardekooper, die aangaf een telraam beschikbaar te hebben “om te oefenen”.

Het CDA schaart zich achter haar wethouder en liet, uit monde van fractievoorzitter Arjan Bakx, weten dat de partij de vraag begrijpt. “Het pand is nou eenmaal gekocht, dan kunnen we moeilijk niet gaan verbouwen omdat de kosten hoger uit vallen dan verwacht”.

De overige partijen in de raad hebben de wethouder laten weten ‘not amused’ te zijn over het feit dat de Gans er vanuit ging dat de aangevraagde subsidie zou worden toegewezen. “Dat is alsof je gaat verbouwen omdat je een lot in de loterij hebt gekocht, nog voordat de uitslag bekend is”, stelt de fractievoorzitter van Senioren Belangen Zoeterwoude Thea van der Kooi. Ook Progressief Zoeterwoude maakt zich zorgen over de wijze waarop dergelijke grote projecten worden begroot en sprak van “natte vingerwerk”. Vanwege het duurzaamheidsaspect stemde de partij uiteindelijk toch in met de gevraagde kredietuitbreiding.

Kameleon
Dat de hoger uitvallende kosten van het Cultuurhuis gevolgen hebben voor de toekomst van plek waar teken- en schildervereniging De Kameleon tot verkort gevestigd was is volgens de Gans onjuist. “Dit heeft deze week onterecht in de krant gestaan, maar de raad heeft hierover nog helemaal niets besloten. Wat mij betreft staat de discussie over de toekomst van de Kameleon locatie volledig los van de extra kosten voor het Cultuurhuis”, aldus de Gans.

Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×