Gemeenten Leidse regio in gesprek met Schiphol

De CEO van Schiphol, Dick Benschop heeft vrijdag 1 november gesproken met bestuurders van gemeenten uit Zuid-Holland en Utrecht. De gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest zijn vertegenwoordigd in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) cluster zuidwest en liggen wat verder uit het blikveld van Schiphol. Toch ondervinden zij de laatste jaren steeds meer overlast van het vliegverkeer.

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Willy de Zoete heeft Schiphol daarom uitgenodigd om de zorgen en klachten over het vliegverkeer te bespreken met wethouders. De bestuurders stellen het economisch belang van Schiphol te onderkennen, maar vinden dat dit niet meer in evenwicht is met de hinder voor omwonenden. Tijdens dit gesprek vroegen wethouders en gedeputeerde aandacht voor extra hinderbeperkende maatregelen, om de overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken.

Klachten en maatregelen
Klachtenrapportages van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) laten zien dat het aantal klachten de laatste jaren alleen maar toeneemt. Die klachten komen ook voor een groot deel uit gemeenten die verder van Schiphol liggen. Deze gemeenten vragen Schiphol daarom ook aandacht te hebben voor hinderbeperking in het buitengebied. In het overleg met Schiphol zijn een aantal onderwerpen besproken. Belangrijkste punten zijn geluidshinder, stikstofuitstoot, het beperken van onnodig laag vliegen en nachtelijk vliegverkeer.

Schiphol werkt op dit moment een pakket extra hinderbeperkende maatregelen uit. Zo zal de communicatie over het verwachte baangebruik beter worden. Schiphol-directeur Benschop heeft verder toegezegd de suggesties van de regiobestuurders mee te nemen in de verdere besprekingen.

Gemeente bestuurders in gesprek met Schiphol CEO Dick Benschop.

Cluster Zuidwest
Dit cluster bestaat uit de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Kaag en Braassem,  Hillegom,  Lisse, Noordwijk, en Teylingen. Het cluster wordt vertegenwoordigd door burgemeester Van der Velde-Menting uit Kaag en Braassem.

Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×