(Foto: Lorentzschool).

Stakende scholen in Leiden en omgeving

Ook in onze regio doen vandaag veel scholen en leerkrachten mee aan landelijke onderwijsstaking. “Team Lorentzschool sluit zich aan bij de landelijke onderwijsstaking. Vandaag houdt de school haar deuren dicht,” meldt directeur John van Bezouw. Dat geldt ook voor ‘de Haanstra’ in Leiden. Op de vraag of de school aan het Rapenburg ook meestaakt zegt directeur Brian Groot: “Reken maar van yes”.

De leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs vragen met de acties van vandaag aandacht voor het enorme en toenemende lerarentekort. “Er is een groot verschil in beloning tussen primair en voortgezet onderwijs en de werkdruk is veel te hoog,” zegt Van Bezouw. “Ook team Lorentzschool wil daarvoor structurele oplossingen en geen tijdelijke.”

Voorlopig overzicht stakende basisscholen (wordt nog aangevuld)

Leiden
Van de scholen die onder onderwijskoepel SCOL vallen, blijven de deuren van de Joppenzschool, de Leidse Houtschool, de Zwaluw en de Ley vandaag gesloten. Bij de Singelschool, de Pacellischool en de Josephschool valt een aantal groepen uit. Bij de Springplank en de Astronaut wordt niet gestaakt.
Ook de E.L.S. (Eerste Leidse Schoolvereniging) doet mee aan de staking.

Leiderdorp
Bij de Leeuwerikschool doen drie leerkrachten mee aan de stakingsacties. Hun groepen krijgen vandaag geen les.

Oegstgeest
In Oegstgeest doen verschillende scholen mee aan de staking volgens de website Investeer in onderwijs. Zoals de Gevers Deutz Terweeschool, de Hofdyckschool, de Joris de Witte en de Openbare Montessorischool.

Voorschoten
En ook ook in Voorschoten staan basisscholen aangemeld: OBS De Vos, RK basisschool Emmaus, RK basisschool De Regenboog en de Gevers Deynootschool.

Zoeterwoude
In Zoeterwoude doen de scholen niet mee aan de landelijke staking. Op de Bernardusschool, de Zijlwijkschool en het Avontuur wordt gewoon les gegeven. Alleen bij die laatste school staakt één leerkracht meldt woordvoerder Joop  Harland van de gemeente Zoeterwoude.

Op de Vrijeschool Mareland in Leiden wordt deels gestaakt en deels gewerkt. Intern begeleider Ery Koning zegt dat het hele team achter de staking staat, maar dat elke leerkracht zijn eigen afweging heeft gemaakt. De ouders zijn vooraf geïnformeerd of hun kind wel of niet op school terecht kon.

Voortgezet onderwijs
Bij het voortgezet onderwijs wordt door een deel van de docenten ook gestaakt, maar de scholen zelf blijven open.

 

Leiden Onderwijs


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×