Bert Mooren en commissaris Jaap Smit met de oorkonden die bij de Gouden Lis hoort. (Foto: Provincie Zuid-Holland).

Hoogste provinciale onderscheiding voor vertrekkende directeur VNO/NCW West

Bert Mooren, vertrekkend directeur van VNO/NCW West, heeft gisteren uit handen van commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, de Gouden Lis gekregen. Dat is de hoogste provinciale onderscheiding van Zuid-Holland. Mooren ontving de Gouden Lis met oorkonde, nadat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten hem de onderscheiding toe te kennen, omdat hij zich meer dan twee decennia inzette voor de economische ontwikkeling, het leefklimaat en de bestuurlijke samenwerking in de provincie Zuid-Holland.

Bert Mooren was, na een periode als directeur van de Kamer van Koophandel Haaglanden, sinds 1998 directeur van VNO/NCW West. Op 5 november 2019 nam hij afscheid. Commissaris Smit wees bij die gelegenheid op de uitstekende samenwerking tussen Bert Mooren en de provincie Zuid-Holland. Tegen Mooren zei hij: “Ik heb je leren kennen als bijzonder vriendelijke man, met wie het heel goed afspraken maken is. Eerder een polderaar dan een gewiekste zakenman, met oog voor alle belangen of, zoals dat in goed Nederlands heet, gericht op ‘mutual gains’. Je bent voor de provincie Zuid-Holland van enorme meerwaarde geweest. Je zat ons soms achter de broek, maar tegelijkertijd kwam je ook op voor het bestaansrecht van het middenbestuur.”

Bert Mooren bevindt zich als drager van de Gouden Lis in een select gezelschap. De provinciale onderscheiding is ingesteld in 1952 en bedoeld voor mensen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de provincie. Sinds 1952 is de Gouden Lis nu aan 38 personen uitgereikt.

Economie Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×