De ondertekening door Gymsport leiden, Die Leytjhe, de Leidse Sport Federatie en wethouder Paul Dirkse. (Foto's: Sleutelstad / Emile van Aelst).

Leiden van start met lokaal sportakkoord

Met de handtekeningen van Gymsport Leiden, roeivereniging Die Leythe, de Leidse Sport Federatie en sportwethouder Paul Dirkse, is Leiden gisteravond tijdens het sportcongres officieel van start gegaan met de vorming van een lokaal sportakkoord. Dat is een Leidse uitwerking van het nationale sportakkoord, dat als doel heeft zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten. Voor het eind van het jaar wordt met geld van het Rijk een sportformateur aangesteld die samen met onder andere sportverenigingen aan de slag gaat met de vorming van het akkoord.


Reanne van Kleef in gesprek met sportwethouder Paul Dirkse over het Leidse sportakkoord.

Coalitie tussen sportaanbieders
Een aantal weken gelden is in Leiden het nieuwe beleidskader Sport en Gezondheid vastgesteld. Sportwethouder Dirkse ziet met de vorming van het lokale sportakkoord mooie kansen om dat beleid nu een concrete uitwerking te geven.

“In het nationale sportakkoord staan thema’s als inclusief sporten, sporten voor iedereen en het gebruik van rolmodellen om mensen te stimuleren om te gaan sporten”, vertelt Dirkse. “Dat zijn elementen die ook terugkomen in ons Leidse sportbeleid. Het mooie is dat het ministerie nu geld beschikbaar stelt om die landelijke doelen te vertalen in afspraken tussen sport in Leiden, maar ook bijvoorbeeld welzijnsaanbieders, onderwijs en ondernemers. We gaan kijken of we met z’n allen een coalitie kunnen vormen om die doelen na te streven.”

Geen verplichting
Verenigingen zijn volgens Dirkse niet verplicht om mee te werken aan het lokale sportakkoord. “Ik geloof veel meer in laten zien wat er mogelijk is met elkaar en dan is het aan de verenigingen zelf of ze daar aan willen meedoen. Als je hier geen energie voor kunt opbrengen, wat ook heel legitiem is, wil dat niet zeggen dat je in de uitvoering geen rol kunt spelen. We weten allemaal hoe lastig het is om een vereniging te runnen. Ik hoop alleen wel echt dat zoveel mogelijk mensen aanhaken, want het kan je vereniging ook echt iets brengen.”

Geld ophalen
De start van het akkoord werd gisteren ondertekend door slechts drie partijen, terwijl het de bedoeling is dat het project een groot draagvlak heeft. Dat heeft volgens Dirkse een administratieve reden. “Het ministerie vraagt minimaal drie sportaanbieders om mee te tekenen. We wilden in deze fase niet teveel tijd verliezen, want we willen nu zo snel mogelijk die 15.000 euro ophalen voor het aanstellen van de sportformateur. Maar als er straks een sportakkoord ligt, moeten daar niet vier, maar zestig of zeventig namen onder staan.”

De sportformateur
De komende weken wordt de sportformateur aangesteld en die gaat nog voor het eind van het jaar aan de slag . Het sportakkoord zelf moet er in maart of april 2020 liggen. Bij het aanstellen van de sportformateur wordt ook de Leidse Sport Federatie geraadpleegd. “Je zou kunnen kiezen voor iemand echt van buiten die het op een andere plek al eerder heeft gedaan en die zonder achtergrond of achterban aan de slag kan. Er is ook iets voor te zeggen om juist wel iemand uit het Leidse te nemen omdat deze persoon de situatie goed kent. Dat gesprek moeten we met elkaar nog voeren. Ik neig zelf naar iemand van buiten, maar ik sta altijd open voor goede suggesties”, aldus Dirkse.

Stap twee is de uitvoering. Ook daar is twee keer een bedrag van 60.000 euro beschikbaar voor gesteld vanuit het Rijk. Daarnaast stelt de gemeente middelen beschikbaar vanuit het vastgestelde beleidskader Sport en Gezondheid.

Leiden Politiek Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×