Desiree van Zoomeren (65) sprak de raadsleden gisteren toe over de voorgestelde bezuinigingen. (Foto: Chris de Waard).

Leidse gemeenteraad handhaaft bezuinigingsvoorstellen sociaal domein

Met alleen de stemmen van enkele oppositiepartijen tegen schaart een ruimte meerderheid in de Leidse raad zich achter de bezuinigingsvoorstellen van het college binnen het ‘sociaal domein’. Vorige week werd de inhoudelijke discussie over die plannen al gevoerd door de raadscommissie Onderwijs en Samenleving, maar afgelopen dinsdag bracht wethouder Damen een pijnlijke rekenfout naar buiten. Een post van 1,9 miljoen was dubbel in de stukken opgenomen, waardoor het ten onrechte leek of dat bedrag beschikbaar was.

De meeste partijen vonden de fout weliswaar pijnlijk, maar waren blij dat de wethouder er snel mee naar buiten was getreden. Op tijd om er nog over te kunnen praten voor de daadwerkelijke besluitvorming in de gemeenteraad over de bezuinigingen.

Chris de Waard sprak met de woordvoerders van de meeste fractie over de bezuinigingen op zorg en welzijn in Leiden.

De discussie werd gisteren uiteindelijk niet overgedaan. De gevolgen van de rekenfout worden voor 2020 opgelost door geld uit een reservepotje in te zetten. Komend voorjaar hoopt de gemeente Leiden op goed nieuws van het rijk. In de vorm van extra geld. Later in 2020 wordt ook rekening gehouden met extra middelen als compensatie van het ingevoerde ‘abonnementstarief’ voor de eigen bijdrage die mensen betalen die gebruik maken van Wmo-vooorzieningen.

Abonnementstarief Wmo kost gemeenten vele miljoenen
Betaalden cliënten eerst ruim 230 euro aan eigen bijdrage per maand, sinds dit jaar is dat voor iedereen 17,50 euro om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Het verschil is deels door het rijk opgevangen, maar een fors deel van de rekening is ook bij de gemeenten terecht gekomen. Samen met de decentralisatie van de Jeugdzorg die gepaard ging met een forse korting op de financiering vanuit de rijksoverheid leiden deze maatregelen bij tal van gemeenten tot forse tekorten. Gisteravond werd bekend dat het kabinet die transitie deels wil terugdraaien.

59 euro per week
De vergadering van de commissie Werk en Middelen begon gisteren met een inspraakreactie. Desiree van Zoomeren (65 jaar) vroeg de raad om van de voorgestelde bezuinigingen voor de allerarmsten af te zien. Ze had een lijstje opgesteld met inkomsten en uitgaven. “Ik hou uiteindelijk 59 euro per week over om van te eten, drinken, kleding te kopen en de kapper te betalen. En ook een cadeautje voor mijn kleinzoons moet ik ervan betalen. Dat kan niet! En nu gaat u ook nog 400 euro per jaar op mij bezuinigen. En dat doet een links college. Zelfs onder de VVD werden de bijstandsgerechtigden met rust gelaten omdat die partij begreep dat je niet kunt bezuinigen op mensen die niks hebben.”

Budgetten per portefeuille
De raadsleden vonden het verhaal stuk voor stuk aangrijpend, maar de partijen die zich achter de bezuinigingen hadden geschaard, veranderden er niet door van mening. Ook wethouder Marleen Damen houdt vast aan haar voorgestelde maatregelen. “Dat moet ook gewoon,” zegt ze bij herhaling. “Anders lopen de tekorten steeds verder op. Het gaat daar bij om vele miljoenen.”

Leidse Ring Noord
In de stad wordt vaak gekeken naar de enorme uitgaven die Leiden doet voor bijvoorbeeld de aanleg van de Leidse Ring Noord. De kosten voor die weg stegen de afgelopen jaren van honderd miljoen naar 135 miljoen euro. Nog voordat er een schep de grond is gegaan. Van dat geld is bovendien veertig miljoen bedoeld voor asfalt dat in Leiderdorp komt te liggen. “Maar zo kan je als gemeente niet rekenen,” Zegt Damen die daarvoor bijval krijgt van wethouder Paul Dirkse van financiën. “Ik ben er ook voor de 122.000 Leidenaren die geen uitkering hebben en die nu wel eens zonder files de stad in en uit willen rijden,” zegt Damen. “Bovendien lenen we geld voor die weg. Die vertegenwoordigt een waarde. Voor uitgaven in het sociaal domein kan je ook als gemeente geen lening krijgen.’

Hek om sociaal domein
Verschillende oppositiepartijen onder aanvoering van de SP willen desondanks de hele Leidse Ring Noord schrappen en het hek om het sociaal domein weghalen.  Dat ‘hek’ is een denkbeeldige barrière die de coalitie om het budget voor zorg en welzijn heeft gezet. Geld dat overblijft, kan op die manier niet worden uitgegeven aan iets anders. Keerzijde van die afspraak is dat nu er tekorten zijn er ook geen geld naartoe kan vanuit andere beleidsterreinen.

Sluis in plaats van hek
De ChristenUnie is een van de partijen die het hek weg wil halen. “Geen hek maar een sluis,” stelde fractievoorzitter Pieter Krol van die partij gisteren voor. “Dan kan er wel geld in, maar niet uit.”

Alle voorstellen om extra geld naar het sociaal domein te laten vloeien of bezuinigingen niet door te voeren zullen volgende week in de raad tevergeefs in stemming worden gebracht. De coalitie blijft vasthouden aan alle voorstellen. Op een na. De tegemoetkoming van 285 euro per jaar die chronisch zieken kunnen krijgen, blijft wel in stand.

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×