Leidse gemeenteraad handhaaft bezuinigingsvoorstellen sociaal domein

22

Met alleen de stemmen van enkele oppositiepartijen tegen schaart een ruimte meerderheid in de Leidse raad zich achter de bezuinigingsvoorstellen van het college binnen het ‘sociaal domein’. Vorige week werd de inhoudelijke discussie over die plannen al gevoerd door de raadscommissie Onderwijs en Samenleving, maar afgelopen dinsdag bracht wethouder Damen een pijnlijke rekenfout naar buiten. Een post van 1,9 miljoen was dubbel in de stukken opgenomen, waardoor het ten onrechte leek of dat bedrag beschikbaar was.

De meeste partijen vonden de fout weliswaar pijnlijk, maar waren blij dat de wethouder er snel mee naar buiten was getreden. Op tijd om er nog over te kunnen praten voor de daadwerkelijke besluitvorming in de gemeenteraad over de bezuinigingen.

Chris de Waard sprak met de woordvoerders van de meeste fractie over de bezuinigingen op zorg en welzijn in Leiden.

De discussie werd gisteren uiteindelijk niet overgedaan. De gevolgen van de rekenfout worden voor 2020 opgelost door geld uit een reservepotje in te zetten. Komend voorjaar hoopt de gemeente Leiden op goed nieuws van het rijk. In de vorm van extra geld. Later in 2020 wordt ook rekening gehouden met extra middelen als compensatie van het ingevoerde ‘abonnementstarief’ voor de eigen bijdrage die mensen betalen die gebruik maken van Wmo-vooorzieningen.

Abonnementstarief Wmo kost gemeenten vele miljoenen
Betaalden cliënten eerst ruim 230 euro aan eigen bijdrage per maand, sinds dit jaar is dat voor iedereen 17,50 euro om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Het verschil is deels door het rijk opgevangen, maar een fors deel van de rekening is ook bij de gemeenten terecht gekomen. Samen met de decentralisatie van de Jeugdzorg die gepaard ging met een forse korting op de financiering vanuit de rijksoverheid leiden deze maatregelen bij tal van gemeenten tot forse tekorten. Gisteravond werd bekend dat het kabinet die transitie deels wil terugdraaien.

59 euro per week
De vergadering van de commissie Werk en Middelen begon gisteren met een inspraakreactie. Desiree van Zoomeren (65 jaar) vroeg de raad om van de voorgestelde bezuinigingen voor de allerarmsten af te zien. Ze had een lijstje opgesteld met inkomsten en uitgaven. “Ik hou uiteindelijk 59 euro per week over om van te eten, drinken, kleding te kopen en de kapper te betalen. En ook een cadeautje voor mijn kleinzoons moet ik ervan betalen. Dat kan niet! En nu gaat u ook nog 400 euro per jaar op mij bezuinigen. En dat doet een links college. Zelfs onder de VVD werden de bijstandsgerechtigden met rust gelaten omdat die partij begreep dat je niet kunt bezuinigen op mensen die niks hebben.”

Budgetten per portefeuille
De raadsleden vonden het verhaal stuk voor stuk aangrijpend, maar de partijen die zich achter de bezuinigingen hadden geschaard, veranderden er niet door van mening. Ook wethouder Marleen Damen houdt vast aan haar voorgestelde maatregelen. “Dat moet ook gewoon,” zegt ze bij herhaling. “Anders lopen de tekorten steeds verder op. Het gaat daar bij om vele miljoenen.”

Leidse Ring Noord
In de stad wordt vaak gekeken naar de enorme uitgaven die Leiden doet voor bijvoorbeeld de aanleg van de Leidse Ring Noord. De kosten voor die weg stegen de afgelopen jaren van honderd miljoen naar 135 miljoen euro. Nog voordat er een schep de grond is gegaan. Van dat geld is bovendien veertig miljoen bedoeld voor asfalt dat in Leiderdorp komt te liggen. “Maar zo kan je als gemeente niet rekenen,” Zegt Damen die daarvoor bijval krijgt van wethouder Paul Dirkse van financiën. “Ik ben er ook voor de 122.000 Leidenaren die geen uitkering hebben en die nu wel eens zonder files de stad in en uit willen rijden,” zegt Damen. “Bovendien lenen we geld voor die weg. Die vertegenwoordigt een waarde. Voor uitgaven in het sociaal domein kan je ook als gemeente geen lening krijgen.’

Hek om sociaal domein
Verschillende oppositiepartijen onder aanvoering van de SP willen desondanks de hele Leidse Ring Noord schrappen en het hek om het sociaal domein weghalen.  Dat ‘hek’ is een denkbeeldige barrière die de coalitie om het budget voor zorg en welzijn heeft gezet. Geld dat overblijft, kan op die manier niet worden uitgegeven aan iets anders. Keerzijde van die afspraak is dat nu er tekorten zijn er ook geen geld naartoe kan vanuit andere beleidsterreinen.

Sluis in plaats van hek
De ChristenUnie is een van de partijen die het hek weg wil halen. “Geen hek maar een sluis,” stelde fractievoorzitter Pieter Krol van die partij gisteren voor. “Dan kan er wel geld in, maar niet uit.”

Alle voorstellen om extra geld naar het sociaal domein te laten vloeien of bezuinigingen niet door te voeren zullen volgende week in de raad tevergeefs in stemming worden gebracht. De coalitie blijft vasthouden aan alle voorstellen. Op een na. De tegemoetkoming van 285 euro per jaar die chronisch zieken kunnen krijgen, blijft wel in stand.

Delen

22 reacties

 1. Bea Hoogheid op

  Mevrouw Damen: ik heb geen uitkering maar ook geen auto. Kunt u uw cijfers bijstellen voor het aantal mensen zonder uitkeringen en zonder auto dat geen behoefte heeft om “nu wel eens zonder files de stad in en uit te willen rijden”? Uw antwoord doet me denken aan een zekere M.A.over het hongerige volk in Parijs : “als ze geen brood hebben, dan eten ze toch cake!”

  • Bea, je hebt zo gelijk!
   Toen ik donderdag op de gang stond na te bibberen na mijn inspraak op die commissie, kwam Marleen Damen (PvdA) mij een hand geven.
   Beetje raar natuurlijk, eerst pakt ze mijn geld af en dan wil ze een hand en vertellen dat ze het allemaal zo begrijpt. Ze begrijpt er geen snars van!
   Zij kiest er heel bewust voor om geen geld uit andere potten te zoeken voor de armen! De PvdA Leiden kiest weer voor beton ten koste van de minima!
   Is Leiden niet bereikbaar? Wat een gelul!
   Staan mensen teveel in de file? Dan moet de PvdA eens zorgen dat de trein goedkoper wordt! Dat was toch de bedoeling van die klimaat hype?
   Je krijgt geen schoner klimaat door steeds meer wegen te bouwen!

   • Een Leids burger op

    ¨…..kwam Marleen Damen (PvdA) mij een hand geven.¨
    ´t salonsocialistische Damentje van de Partij voor de Afbraak geeft de minima uiteraard ¨keurig netjes¨ een hand om ze vervolgens een poot uit te draaien.

 2. Zo doe je dat dus, wanneer je op de minima in Leiden wil bezuinigen. Je zet een hek om het sociale domein en je geeft vervolgens de bezuinigingen van de regering de schuld.

  • Een Leids burger op

   En dat als er een tekort is bij de verbouwing van het stadhuis de gemeenteraad een bezuiniging niet nodig acht en het niet soberder moet en WEL het tekort is aangevuld. Maar dat is blijkbaar belangrijker dan de minima…….

 3. zie artikel: “Ik ben er ook voor de 122.000 Leidenaren die geen uitkering hebben en die nu wel eens zonder files de stad in en uit willen rijden,” zegt Damen. “Bovendien lenen we geld voor die weg. Die vertegenwoordigd een waarde. Voor uitgaven in het sociaal domein kan je ook als gemeente geen lening krijgen.’
  – hebben alle 122.000 leidenaren een auto?
  – die vergelijking tussen Leienaars die ook wel eens een zonder files etc.
  Zo van: een alleenstaande moeder in de bijstand zijn is niet makkelijk, maar zonder benzine op je oprijlaan staan is ook niet niks.
  De ringweg gaat de files oplossen, ik zou zeggen: droom lekker verder, files worden niet opgelost met nog meer wegen, dat zou na zeker 50 jaar file-leed en autoweg uitbreiding eens een keer duidelijk moeten zijn.
  – de weg vertegenwoordigt een waarde: gaat leiden die weg (deels in Leiderdorp) ooit verkopen of een tol heffen?

  Commentaar: ze riep maar wat, in het vuur van het debat of zou ze het echt menen?.

 4. Mevr. Damen is nu ook bijna lid van de vroem partij. En die overweegt nu juist het gaspedaal minder ver in te duwen. PvdAdieu is al in de jaren ’90 aangetast door het neoliberale virus in Paars I en II. Genezing heeft nooit plaatsgevonden. Geld lenen= schulden maken voor een ringweg voor autoverslaafd NL? Achterhaald beleid. Kijk naar andere steden. Meer wegen, doodlopende wegen. Bovendien tast het fijnstof van een ringweg DOOR de stad de gezondheid van de omwonenden aan. Asfalt en bakstenen vertegenwoordigen waarde volgens deze Dame?, terwijl werklozen, daklozen, zieken buiten hun schuld ontmenselijkt worden. Investeer juist fors in de reintegratie van deze mensen. “Iedereen mag in Leiden meedoen.” Wat een loze woorden van de salonsocialisten. Gezien al wat meer misrekeningen in het verleden verklaren wij deze wethouder als knettergek.

 5. Een inwoner van Leiden op

  @Theo: Leiden, en zeker de binnenstad, is al vervuild. Sterker nog, Leiden heeft de meeste luchtvervuiling van heel Nederland, maar ach wat zal de gemeente zich druk maken over de gezondheid van haar inwoners. Op welk gebied dan ook.

  • Mijn grootste zorg is vooral de opgroeiende kinderen. De jeugdzorg b.v. is door toedoen van de gehate marktverslaafde kabinetten Rutte zodanig ingestort dat de regie deels weer bij het Rijk komt te liggen. De wachttijden lopen schandalig uit de hand. De gemeenten kunnen deze taak gewoon niet aan (de verhalen van een GGD’er in mijn buurt zijn ronduit schokkend). Maar ook de luchtvervuiling in de binnensteden door die smerige tweetakt scooters en bromfietsen, dieselgates en vrachtverkeer baart grote zorgen. Juist kinderen in de groei krijgen grote hoeveelheden van het ultrafijnstof (valt buiten de fijnstofnormen van de overheid!!) naar binnen langs drukke wegen. Het fossiele verkeer moet de binnenstad UIT en niet IN zoals die PvdAdieu Tante Marleen (neem een sabital en ga in therapie a.u.b.) voorstelt. Bouw transferia aan de rand van de stad voor autoverslaafd NL en breng deze verslaafden met schoon OV de stad in. Andere steden doen het al, maar Leiden voert nog steeds een jaren ’60 verkeersbeleid. Te gek voor woorden.

 6. Nu komt de aap uit de mouw: GRoenste College en Fiets op een blijken loze beloften. Autorijders zijn het belangrijkste, als die maar niet in de door de auto’ veroorzaakte file staan. Ondertussen heft de Groenlinkse Wethouder een van de twee fietspaden over de Zijlbrug op waardoor op het overgebleven fietspad dagelijks door de files van fietsers moeten worstelen. Oversteken van de Willem de Zwijgerlaan is voor voetgangers nu al een crime. 40 miljoen Euro lenen voor asfalt in Leiderdorp? In deze tijd van stikstofcrisis de snelheid van 50 km/h VERHOGEN naar 70 km/h op stukjes weg van nog geen 600 meter lang is ook niet te verkopen.Dat door de wegverbreding ook nog een pas aangelegd stuk natuurgebied in de Boterhuispolder wordt overal verzwegen.

 7. Wat mij opvalt, is dat mevrouw Damen wel fout op fout stapelt momenteel… Wordt t niet eens tijd dat ze eruit geflikkerd wordt? Of nog beter: Mevrouw Damen, houdt vooral de eer aan uzelf en pak uw biezen nu t nog kan, straks is er geen ontkomen meer aan en zult u (zoals dat in DH mooi heet) een motie van wantrouwen aan uw broek krijgen, de tijd voor de minima om te juichen, zodra deze motie aangenomen wordt…

 8. Het is toch verdacht dat wanneer de gemeente zelf een fout maakt er ‘plotseling’ wel een reservepotje gevonden wordt…

 9. Ik wil er nog wel op wijzen, dat het niet alleen Wethouder Damen is die deze bezuinigingen uitvoert. Alle college partijen in de gemeenteraad steunen haar in dit beleid. Laat iedereen dat goed onthouden bij de komende gemeenteraad verkiezingen.

  • Zo is het. Het college doet voorstellen en een raadsmeerderheid keurt ze goed, wijst ze af of wijzigt ze.

   • Een Leids burger op

    Het is weer zoals vanouds: de collegepartijen in de raad gaan achter de voorstellen van het college staan zodat de (linkse) oppositiepartijen geen kans van slagen hebben.
    Juist van een links college met PvdA, GL en D66 (dat zichzelf sociaalliberaal noemt) zou men anders mogen verwachten.
    Maar van een Slinks college niet.

 10. Maar die meerderheid is nu juist het bewijs dat collegepartijen PvdA en Groen ‘Links’ ultra-rechts beleid aan het uitvoeren zijn!
  VVD en CDA stemmen wel mee, duhu!
  De grootste kaalslag op de armen en zieken sinds 30 jaar zijn deze zichzelf ‘links’ noemende partijen aan het uitvoeren.
  En met de botte bijl, niet gefaseerd of in stapjes, nee in één keer boem!
  En verschuilen achter de overheid is natuurlijk een zwak bot want
  a. kwam die decentralisatie van het sociaal domein naar gemeenten van een Rutte Asscher kabinet en Asscher is echt PvdA …
  b. dat ‘hek’ is een bewuste keuze om geen geld uit andere potjes te halen dus een bewuste keuze om de armsten van Leiden te laten creperen

  Er is wel jaarlijks anderhalf miljoen voor Leiden Promotie…

 11. Schandalig dit. Hier en daar in Nederland komen mensen in beweging tegen dergelijk beleid, waarvan de oorzaken zowel in Den Haag als in de betreffende gemeenten liggen. Misschien een voorbeeld voor Leidse slachtoffers van jarenlang neoliberaal wanbeleid en sympathisanten:
  ..
  https://www.warmrotterdam.nl/over-warm-rotterdam/
  ..
  Heeft iemand trouwens De SP, ooit actiepartij, al wakker geschud?

 12. Het allerergste is dat de één na grootste groep die gebruik maakt van deze regelingen gepensioneerden zijn.
  Mensen die hun hele leven gewerkt hebben bij een bedrijf dat geen pensioenregeling had. Vandaag de dag hebben 29% van alle bedrijven in NL nog steeds geen pensioenregeling voor hun werknemers maar in de 60er en 70er jaren, toen de huidige gepensioneerden begonnen met werken, lag dat percentage natuurlijk veel hoger.
  Enkel aow is iets hoger dan bijstand maar wordt door huur- en zorgtoeslag weer tot bijstandniveau teruggebracht.
  Juist deze groep heeft hoge zorgkosten en dit ‘linkse’ college pakt hen nu de aanvullende zorgkosten af!!
  En er is geld zat maar PvdA, Groen ‘Links’ en D66 hebben er een ‘hek’ omgezet…. Er mag geen geld uit andere potjes naar de gepensioneerden van Leiden… Het is een keuze!
  Er is wel geld voor bamboe verkeersborden…
  Schandalig! Ik kan er niet over uit!!

  Kom uit je stoel en laten we deze schande stoppen!

  Neem contact op met de SP
  https://leiden.sp.nl/contact

  of met mij:
  deeszoom@hotmail.com

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline