(Foto: Politie Leiden).

Nieuwe lichting politiekids geïnstalleerd bij OBS DE Merenwijk

Donderdagmiddag is in Leiden een nieuwe lichting politiekids geïnstalleerd. Dat gebeurde in de gymzaal van OBS De Merenwijk. Het gaat om dertien kinderen uit groep zes. Na positieve ervaringen van vorig schooljaar was dit de tweede keer dat een groep politiekids wordt aangesteld in de Merenwijk.

Dertien kinderen uit groep zes van basisschool OBS De Merenwijk hebben vorige week een introductieles gevolgd. In de gymzaal van de school werden ze gisteren getoetst. Onder andere door het uitvoeren van een aantal opdrachten, waaronder het afleggen van een hindernisbaan, het omdoen van handboeien en het praten door een portofoon.

Installatie
De politiekids werden in de bibliotheek van de school door teamchef Dennis van Kommer geïnstalleerd. Bij de installatie beloofden de kinderen zich te houden aan de gedragscode voor politiekids. Die bestaat uit het geven van het goede voorbeeld, vertrouwen hebben in elkaar en niet pesten.

Pesten en leefbaarheid in de wijk
In de loop van het schooljaar gaat groep zes aan de slag met de onderwerpen pesten en leefbaarheid in de wijk. Ze krijgen les in deze onderwerpen van politieagenten die deze lessen combineren met speciale politieacties in de wijk.

Goede voorbeeld
Met het programma Politiekids wil de politie al op jonge leeftijd contact maken met de leerlingen van OBS De Merenwijk. Samen met de school worden de leerlingen bewust gemaakt van de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. Het doel is om met de kinderen een goede band op te bouwen en hen het goede voorbeeld voor de wijk te laten zijn. Mensen die ideeën hebben voor politiekids-acties in de wijk kunnen deze mailen naar politiekids.leiden-noord@politie.nl.

112 Sleutelstad Leiden Maatschappij Onderwijs


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×