Rel om ringweg; ruzie tussen Leiden en Leiderdorp

27

Donderdagavond is de Leidse gemeenteraad in ruime meerderheid akkoord gegaan met de aangepaste plannen voor de Leidse Ring Noord. Die vallen een slordige 35 miljoen hoger uit dan in de oorspronkelijke plannen, maar volgens wethouder Ashley North is er geen spraken van een kostenoverschrijding. “We geven namelijk nog geen geld uit, maar stellen een herzien plan vast. We investeren meer, maar het plan is beter geworden. En op sommige punten, bijvoorbeeld bij de Plesmanlaan, is in het geactualiseerde plan ook een forse besparing ingeboekt van tien miljoen euro. Dat mag ook wel eens gezegd worden.”

Ruzie met Leiderdorp dreigt
Een opvallende discussie werd gevoerd over een van de vijf stukken waarin de Leidse Ring Noord in de plannen is opgeknipt. Tracédeel Oude Spoorbaan loopt over Leiderdorps grondgebied tussen de wijk Leyhof en de Boterhuispolder. De weg wordt verdubbeld en de snelheid gaat omhoog naar 70 kilometer per uur, zo is vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen Leiden en Leiderdorp. Daarin is ook opgenomen dat Leiden een fors deel van de kosten, 26,5 miljoen euro, van het stuk weg over Leiderdorps grondgebied draagt. “Dat is het ons waard omdat het ook heel belangrijk is voor de bereikbaarheid van Leiden,” vinden onder andere D66 en GroenLinks in Leiden.

In Leiderdorp staat de besluitvorming over de realisatie van de Leidse Ring Noord aanstaande maandag op de raadsagenda. Daar willen D66 en GroenLinks een amendement (wijzigingsvoorstel) indienen om de snelheid op de Oude Spoorbaan te maximaliseren op 50 kilometer per uur. Als dat gebeurt, schendt Leiderdorp de gemaakte afspraken vinden veel partijen in de Leidse gemeenteraad. D66 Leiden diende daarom een motie in om, als Leiderdorp maandag inderdaad de snelheid op de Oude Spoorbaan verlaagt, de 26,5 miljoen euro niet beschikbaar te stellen. De kreeg brede steun en ook wethouder North kondigde aan dat Leiden in dat geval niet mee gaat betalen aan de tracédelen op Leiderdorps grondgebied.

Vanuit Leiderdorp reageert GroenLinks-fractievoorzitter Bob Vastenhout teleurgesteld op de Leidse houding: “Jammer dat er zo heftig en vol onbegrip wordt gereageerd in Leiden.” Tegelijkertijd steekt hij ook de hand in eigen boezem: “Ik moet wel toegeven dat er ook nauwelijks de moeite is genomen om de Leidse raad bij te praten over onze gevoelens en overwegingen.” Fractievoorzitter Jeroen Hendriks van D66 Leiderdorp, mede-indiener van het omstreden amendement, wil de discussie in de Leiderdorpse raad komende maandag afwachten: “Daarin komt ongetwijfeld ook de besluitvorming in de Leidse raad aan de orde.”

De Leiderdorpse wethouder Willem Joosten houdt ondertussen gewoon vasthouden aan de gemaakte afspreken en gaat voor de 70 kilometer per uur als maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan. Die 70 is al een compromis. Eerder zou er 80 gereden mogen gaan worden.

Met het project Leidse Ring Noord werken Leiden en Leiderdorp aan een betere doorstroming van doorgaand verkeer op de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan en de Oude Spoorbaan. Deze wegen vormen samen met de A4, A44, N446 en de nog aan te leggen Rijnlandroute de Leidse Ring. De ringstructuur moet doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leiden, zodat daar meer ruimte ontstaat voor bestemmingsverkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers.

(Video: Gemeenten Leiden en Leiderdorp).

Ruggegraat voor bouwopgave

De Leidse Ring moet niet alleen gaan zorgen voor een betere bereikbaarheid van de Leidse regio, de aanleg ervan is ook nodig om Leids bestemmingsverkeer te scheiden van het doorgaande verkeer dat eigenlijk niet door Leiden zou moeten rijden, maar er omheen. Dat moet een forse bijdrage gaan leven aan de autoluwe binnenstad.

Daarnaast is een robuuste verkeersader ook voorwaardelijk om de duizenden woningen die Leiden de komende jaren wil bouwen mogelijk te maken. Die kunnen er immers alleen komen als ook de verkeersafwikkeling op orde is.

Delen

27 reacties

 1. Michiel Hoogland

  Als de ene gemeente 70 km wil(wat voor een doorgaande 4 baansweg heel normaal is) en de andere gemeente wil 50 ….dan sluit je toch een compromis voor 60km per uur.

 2. Allert Goossens

  Machtspolitiek van Leiden. Precies de reden waarom gemeentelijke fusies moeten worden voorkomen en waarom gemeentelijke samenwerking in de regio zo stroef verloopt. De stad Leiden heeft, mede wegens 25 jaar non-beleid op vervoer en infrastructuur, een giga ontsluitingsprobleem. De nu gekunstelde rondwegstructuur, die veel Haagse parallellen kent, gaat over een lang slingerend tracé vanaf de A44 tot aan de A4. Het hele tracé is volgens mij 50 km per uur het devies. Leiden kan alleen via de Oude Trambaan haar tracé aan laten sluiten op ‘natuurlijke’ aan- en afvoer op de beide N-wegen. Tussen de Zijlbrug en de kruising naar Oud Ade zou op welgeteld 1 km van het tracé 70 km/u gereden moeten worden. Het voordeel daarvan is nihil, hoogstens 15 seconden. Ridicuul om daar een plansteun voor 26 miljoen aan op te hangen. Dan ben je met elkaar machtspolitiek aan het spelen.Er is geen enkele aanleiding, zeker in deze tijd niet, om harder dan 50 km te rijden. De gemeente Leiden zelf heeft geen enkele weg waar harder dan 50 km/u gereden mag worden, ook wegens die zich daarvoor in essentie best lenen niet. Dan snap je niet zo goed waarom het stadhuis dan zo’n hoog spel speelt over 1 km in de buurgemeente, waar men kennelijk die extra productie emissie en herrie wél toelaatbaar vindt. Nota bene naast de Botenhuispolder, een weidevogelgebied. Je kan er met de huidige beleidskeuze vanuit groene partijen toch met je kop niet bij dat een links college in Leiden nu een buurgemeente dwingt om harder te gaan rijden dan nu mag? Wie de politiek nog volgt mag het zeggen, maar in mijn overtuiging zien we hier niets anders dan een ouderwets potje armdrukken van Leiden met een kleine buur. Raar he, dat de gemeenten om Leiden heen niet graag met de grote buur samen willen gaan …

  • Yvonne van Riet op

   Zo ontzettend mee eens. Onbegrijpelijk dat volwassen mensen met droge ogen beweren dat 15 seconde tijdwinst dit alles waard is. Neem je verantwoording!

 3. Allert Goossens op

  Machtspolitiek van Leiden. Precies de reden waarom gemeentelijke fusies moeten worden voorkomen en waarom gemeentelijke samenwerking in de regio zo stroef verloopt. De stad Leiden heeft, mede wegens 25 jaar non-beleid op vervoer en infrastructuur, een giga ontsluitingsprobleem. De nu gekunstelde rondwegstructuur, die veel Haagse parallellen kent, gaat over een lang slingerend tracé vanaf de A44 tot aan de A4. Het hele tracé is volgens mij 50 km per uur het devies. Leiden kan alleen via de Oude Trambaan haar tracé aan laten sluiten op ‘natuurlijke’ aan- en afvoer op de beide N-wegen. Tussen de Zijlbrug en de kruising naar Oud Ade zou op welgeteld 1 km van het tracé 70 km/u gereden moeten worden. Het voordeel daarvan is nihil, hoogstens 15 seconden. Ridicuul om daar een plansteun voor 26 miljoen aan op te hangen. Dan ben je met elkaar machtspolitiek aan het spelen.Er is geen enkele aanleiding, zeker in deze tijd niet, om harder dan 50 km te rijden. De gemeente Leiden zelf heeft geen enkele weg waar harder dan 50 km/u gereden mag worden, ook wegens die zich daarvoor in essentie best lenen niet. Dan snap je niet zo goed waarom het stadhuis dan zo’n hoog spel speelt over 1 km in de buurgemeente, waar men kennelijk die extra productie emissie en herrie wél toelaatbaar vindt. Nota bene naast de Botenhuispolder, een weidevogelgebied. Je kan er met de huidige beleidskeuze vanuit groene partijen toch met je kop niet bij dat een links college in Leiden nu een buurgemeente dwingt om harder te gaan rijden dan nu mag? Wie de politiek nog volgt mag het zeggen, maar in mijn overtuiging zien we hier niets anders dan een ouderwets potje armdrukken van Leiden met een kleine buur. Raar he, dat de gemeenten om Leiden heen niet graag met de grote buur samen willen gaan …

 4. Suzan Dirkx

  Het is nu ook een 50 km zone. Maar vrijwel niemand houdt zich daaraan. Een paar jaar snelheidscontroles en boetes uitdelen (voor de kas van L.dorp) en je komt een heel eind om de 50 km te realiseren.

  • Als dat stuk 50 km/u wordt gaan de navigatiesystemen in veel gevallen deze route niet aanbieden. Als er moet worden ‘omgereden’ zijn dat extra kilometers die een hogere maximale snelheid moeten meekrijgen om ‘optimaal’ te zijn.
   Ditzelfde heb je met de RLR. Als daar de snelheid te laag wordt gelegd is de optimale route nog steeds over de Churchilllaan. Niet voor niets dat men 100 km/u over de RLR wilde instellen.

 5. Een Leids burger op

  ¨….de snelheid op de Oude Spoorbaan te maximaliseren op 50 kilometer per uur. Als dat gebeurt, schendt Leiderdorp de gemaakte afspraken vinden veel partijen in de Leidse gemeenteraad.¨
  .
  Men kan het als machtspolitiek van Leiden zie om te dreigen die 26,5 miljoen niet te betalen als er niet harder gereden mag worden dan 50 km/u, maar Leiderdorp moet zich ook aan de gemaakte afspraken houden. Als Leiden zoveel geld geeft voor een weg op Leiderdorps grondgebied, (waar Leiden ook voordeel bij heeft), mag er ook wel wat teruggeeist worden.
  Immers: Afspraak is afspraak!
  .
  Wel is het inderdaad opmerkelijk dat GL-Leiden ook voor een snelheid > 50 km/u is terwijl GL-Leiderdorp juist < 50 km/u wil. Maar ja, in Leiden is GL natuurlijk ook niet Links en Niet Groen, maar SlinksGroen. 🙂

  .

  • Allert Goossens op

   ‘Waar Leiden ook wat aan heeft …’. Je bedoelt waar vooral Leiden wat aan heeft, want Leiderdorp heeft deze rondweg zelf voor ontsluiting niet nodig. Het gaat er vooral om dat Leiden zélf overal 50 handhaaft maar de Leiderdorpse burger en weidevogel kennelijk minder waard is en wel de extra dosis overlast, stikstof en fijnstof mag krijgen. Meet met één maat Leiden en zeur niet over 20 km/.u extra op een stuk van welgeteld 1 km. Wat een waanzin! Het gaat om de vlotte afvoer van het Leidse verkeer. Die 15 seconden (maximale) tijdswinst is dan echt geen 26,5 miljoen waard, of wel soms???

   • Een Leids burger op

    De soep wordt vast niet zo heet geheten als die wordt opgediend.
    Die dreiging met die 26,5 miljoen is gewoon een stok achter de deur om Leiderdorp zich aan de alreeds eerder gemaakte afspraken te laten houden. En dat gaat vast lukken….
    .

    ¨De Leiderdorpse wethouder Willem Joosten houdt ondertussen gewoon vasthouden aan de gemaakte afspreken en gaat voor de 70 kilometer per uur als maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan. Die 70 is al een compromis. Eerder zou er 80 gereden mogen gaan worden.¨
    .
    ¨Het gaat om de vlotte afvoer van het Leidse verkeer. ¨
    Inderdaad, en daarom moet die snelheid omhoog dus.

  • Peter van Leeuwen op

   Wat ‘n sneu politiek gedrag is dit! Leiden dat dreigt om haar bijdrage te laten vervallen voor het Leiderdorpse deel. Leiderdorp’s LPL dat de coalitie opblaast. Laten we verstandig zijn en de max snelheid houden op 50 km vanwege bewoners en natuur (denk aan stikstof)! Leiderdorps college: herpak jezelf! En Leiden: pak je verantwoordelijkheid en draag bij aan de kosten. Jullie hebben immers het grootste belang!
   Laten bewoners weer vertrouwen krijgen in de (lokale) politiek.

 6. Melissa Holverda

  Alwéér! Jaren geleden ook al een conflict om de lage rijndijk en van der valk baumanweg! Omdat de 1 de weg 1 richting wilde maken en de andere gemeente dat niet zag zitten heeft de andere gemeente te andere weg ook 1 richting gemaakt! Bewoners pesten heet dat🤨

 7. De aangepaste plannen voor de Leidse Ring Noord vallen ongeveer 35 miljoen hoger uit dan in de oorspronkelijke plannen, “maar volgens wethouder Ashley North is er geen spraken van een kostenoverschrijding. ‘We geven namelijk nog geen geld uit, maar stellen een herzien plan vast. […] En op sommige punten […] is in het geactualiseerde plan ook een forse besparing ingeboekt van tien miljoen euro. Dat mag ook wel eens gezegd worden.'”
  .
  Ik weet niet hoe die North rekent en of hij op school wel heeft opgelet tijdens de rekenlessen, maar ik leid uit het bovenstaande een kostenoverschrijding af van 35-10=25 miljoen euro ten opzichte van het eerdere plan. Er wordt dus wél extra geld voor die weg uitgegeven, ook al is er nu slechts een duurder plan vastgesteld. Een deel van dat geld zou bijv. ook naar armoedebestrijding kunnen gaan, ware het niet dat daar tegenwoordig een gesloten hek met schrikkeldraad omheen staat.
  .
  Verder is 50 km/h snel genoeg op die ringweg, ook voor vroem-vroem Leiderdorpers.

  • Een Leids burger op

   Natuurlijk gaat dat extra geld kosten maar slinkse wethouders hebben er nu eenmaal een handje van te denken dat ze de burgers wel zouden kunnen misleiden met hun slinkse praatjes. Zo probeerde Damen eerder een bezuiniging op het minimabeleid te verkopen met de mededeling dat men zo ¨beter maatwerk¨ zou kunnen leveren…..
   .
   Die ringweg met hogere snelheid is nodig voor een betere doorstroming en afwikkeling van verkeerstromen als straks die Lead-torens aan de Willem de Zwijgerlaan er komen e.d.

 8. Adinda Slingerland-Telkamp

  Ashley North meldde in de raadsvergadering dat de ring goed is voor het milieu. Dit zal vanwege de doorstroming zijn. Ik vraag me tóch af hoe het zit met toename van fijnstofuitstoot in die milieu-effectrapportage. Is nu al veel te hoog rondom de Willem de Zwijgerlaan. Wonen en rijden..?#nietalleskan.

  • GL wethoudertje als vroemvroemer? Het is nog maar de vraag in welke mate een hogere maximumsnelheid, 70 i.p.v. 50 km/h, de doorstroming bevordert. Misschien vrijwel niet. Een hogere snelheid betekent namelijk ook een langere remweg en langere stopafstand en dus een langere veilige minimumafstand tussen rijdende auto’s.

   • De Leidse vertegenwoordigers van de Jessus meet-up partij staan nog steeds achter een achterhaalde 70 km/uur North Vroemring die tot meer CO2, NOx en fijnstof uitstoot in een stedelijke omgeving leidt? Harder rijden geeft helemaal geen betere doorstroming maar leidt juist tot een kans grotere op files en ongelukken. En de energieverspilling neemt met de derde macht van de snelheidsverhoging toe. Benzine of electrisch voortgedreven. De hoop was dat dit college en haar niet dualistische raadsvrienden minder liberale trekjes zou hebben, maar de praktijk is helaas anders. Afgelopen weken bleek dat deze coalitie en haar niet dualistische raadsvrienden de bakens niet te willen verzetten naar een minder armoedige, duurzamere en groenere stad. Business as usual.

 9. En daar gaan we weer hoor, weer dreigt er vertraging van een mooi en belangrijk project waar heel groot Leiden van profiteert omdat 1 van de randgemeenten de kont in de kribben gooit! Annexeren die handel en maak oa van Leiderdorp ook een stadsdeel met een eigen stadsdeelraad zodat dit soort kwesties minder geld kosten en er voor omwonenden ook gewoon gelijk duidelijkheid komt bij dergelijke projecten.

 10. Het bestuur van Leiden moet zich rot schamen. Afspraak is afspraak. Eerder was ook aangegeven dat 50km/uur hard genoeg is om alle nadelige gevolgen te beperken. Eerdere mooie plannen van een ongelijkvloerse aansluiting van de Schildwacht zijn teruggebracht naar een gelijkvloerse aansluiting. Ze zijn zeer onzorgvuldig geweest met alle onderliggende plannen die niet juist zijn gebleken. Ook de vooruitlopende aanpassingen aan de Zijlbrug zijn doorgedrukt en niet goed doordacht. Ook hier zijn achteraf reparaties uitgevoerd echter de huidige situatie voor kwetsbare fietsers (veelal scholieren) is nog steeds niet veilig. Ook de verkeerssituatie thv de Kooilaan is hier een voorbeeld van. Het gehele nut en noodzaak van deze grootse investering wordt helaas niet besproken in een tijd waar bezuinigd moet worden.

  Natuurlijk moet er goed worden samengewerkt maar wel met respect en zorgvuldigheid. Ik vertrouw dat de gemeenteraad van Leiderdorp zich niet laat intimideren en een verstandig besluit neemt.

 11. Een snelheid van 50 km/u is hard zat op dat korte stukje, de tijdswinst met 70 km/u is een paar seconden dus waar gaat het in hemelsnaam over. Na de koeienrotonde rij je op de volgende rotonde de polder in en mag je 80 km/u. Tja politici, de Joods-Franse filosoof Alain Finkielkraut noemde politici ooit de kankergezwellen van de maatschappij en ik vrees dat hij gelijk heeft. Ze zitten overal (CvB’s, Commissariaten, Burgemeestersposten etc.) en maken alles kapot net als kankergezwellen.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline