Rel om ringweg; ruzie tussen Leiden en Leiderdorp

Donderdagavond is de Leidse gemeenteraad in ruime meerderheid akkoord gegaan met de aangepaste plannen voor de Leidse Ring Noord. Die vallen een slordige 35 miljoen hoger uit dan in de oorspronkelijke plannen, maar volgens wethouder Ashley North is er geen spraken van een kostenoverschrijding. “We geven namelijk nog geen geld uit, maar stellen een herzien plan vast. We investeren meer, maar het plan is beter geworden. En op sommige punten, bijvoorbeeld bij de Plesmanlaan, is in het geactualiseerde plan ook een forse besparing ingeboekt van tien miljoen euro. Dat mag ook wel eens gezegd worden.”

Ruzie met Leiderdorp dreigt
Een opvallende discussie werd gevoerd over een van de vijf stukken waarin de Leidse Ring Noord in de plannen is opgeknipt. Tracédeel Oude Spoorbaan loopt over Leiderdorps grondgebied tussen de wijk Leyhof en de Boterhuispolder. De weg wordt verdubbeld en de snelheid gaat omhoog naar 70 kilometer per uur, zo is vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen Leiden en Leiderdorp. Daarin is ook opgenomen dat Leiden een fors deel van de kosten, 26,5 miljoen euro, van het stuk weg over Leiderdorps grondgebied draagt. “Dat is het ons waard omdat het ook heel belangrijk is voor de bereikbaarheid van Leiden,” vinden onder andere D66 en GroenLinks in Leiden.

In Leiderdorp staat de besluitvorming over de realisatie van de Leidse Ring Noord aanstaande maandag op de raadsagenda. Daar willen D66 en GroenLinks een amendement (wijzigingsvoorstel) indienen om de snelheid op de Oude Spoorbaan te maximaliseren op 50 kilometer per uur. Als dat gebeurt, schendt Leiderdorp de gemaakte afspraken vinden veel partijen in de Leidse gemeenteraad. D66 Leiden diende daarom een motie in om, als Leiderdorp maandag inderdaad de snelheid op de Oude Spoorbaan verlaagt, de 26,5 miljoen euro niet beschikbaar te stellen. De kreeg brede steun en ook wethouder North kondigde aan dat Leiden in dat geval niet mee gaat betalen aan de tracédelen op Leiderdorps grondgebied.

Vanuit Leiderdorp reageert GroenLinks-fractievoorzitter Bob Vastenhout teleurgesteld op de Leidse houding: “Jammer dat er zo heftig en vol onbegrip wordt gereageerd in Leiden.” Tegelijkertijd steekt hij ook de hand in eigen boezem: “Ik moet wel toegeven dat er ook nauwelijks de moeite is genomen om de Leidse raad bij te praten over onze gevoelens en overwegingen.” Fractievoorzitter Jeroen Hendriks van D66 Leiderdorp, mede-indiener van het omstreden amendement, wil de discussie in de Leiderdorpse raad komende maandag afwachten: “Daarin komt ongetwijfeld ook de besluitvorming in de Leidse raad aan de orde.”

De Leiderdorpse wethouder Willem Joosten houdt ondertussen gewoon vasthouden aan de gemaakte afspreken en gaat voor de 70 kilometer per uur als maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan. Die 70 is al een compromis. Eerder zou er 80 gereden mogen gaan worden.

Met het project Leidse Ring Noord werken Leiden en Leiderdorp aan een betere doorstroming van doorgaand verkeer op de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan en de Oude Spoorbaan. Deze wegen vormen samen met de A4, A44, N446 en de nog aan te leggen Rijnlandroute de Leidse Ring. De ringstructuur moet doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leiden, zodat daar meer ruimte ontstaat voor bestemmingsverkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers.

(Video: Gemeenten Leiden en Leiderdorp).

Ruggegraat voor bouwopgave

De Leidse Ring moet niet alleen gaan zorgen voor een betere bereikbaarheid van de Leidse regio, de aanleg ervan is ook nodig om Leids bestemmingsverkeer te scheiden van het doorgaande verkeer dat eigenlijk niet door Leiden zou moeten rijden, maar er omheen. Dat moet een forse bijdrage gaan leven aan de autoluwe binnenstad.

Daarnaast is een robuuste verkeersader ook voorwaardelijk om de duizenden woningen die Leiden de komende jaren wil bouwen mogelijk te maken. Die kunnen er immers alleen komen als ook de verkeersafwikkeling op orde is.

Leiden Leiderdorp Politiek Leidse Ring Noord


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×