Leiderdorp zet extra in op woonwijken en crimineel geld

Leiderdorp zet de komende vier jaar extra in op onder meer de aanpak van jeugdcriminaliteit, het opsporen van crimineel geld in de bovenwereld en hulp aan verwarde personen. Daarbij wordt voor elke woonwijk in het dorp gekeken wat de beste aanpak is. Hoewel er niet meer geld voor deze prioriteiten wordt vrijgemaakt, zorgt de keuze die Leiderdorp maakt er wel voor de verschillende soorten overlast gezamenlijk kunnen worden aangepakt.

Elke vier jaar beslist de gemeenteraad over het zogenoemde Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid, waarin wordt omschreven op welke thema’s extra nadruk wordt gelegd. Voor de komende vier jaar is gekozen voor de vrij abstracte thema’s Wijkgerichte aanpak, Zorg en veiligheid en Ondermijning. Voor dat laatste thema – dat gaat over crimineel geld in de bovenwereld – is op dit moment overigens overal veel aandacht, weet ook burgemeester Laila Driessen. “Daaraan wordt zowel hier in de gemeente als regionaal en landelijk aan gewerkt.”

Meer effect
De prioriteiten werden afgelopen maandag besproken in de Leiderdorpse gemeenteraad. Daarbij werd duidelijk dat er voor de komende periode van vier jaar veel aandacht is voor de woonwijken in het dorp. Dat gaat bijvoorbeeld over de aanpak van overlast door jeugd, maar ook over de aandacht voor inbraakpreventie. Door daarbij extra te letten op het ander beleid rond bijvoorbeeld jeugdcriminaliteit, steeds ouder wordende inwoners en personen met verward gedrag, hoopt de gemeente op al deze gebieden effectiever te werk te kunnen gaan. “Als je op het ene beleidsterrein wat doet, dan steunt dat weer het andere beleid”, legt Driessen de samenhang uit.


Verslaggever Reanne van Kleef in gesprek met burgemeester Laila Driessen van Leiderdorp.

Dat geldt ook voor ondermijning, waarbij de gemeente vooral gaat inzetten op het zo snel mogelijk ontdekken van crimineel geld dat wordt verdiend of uitgegeven in de bovenwereld. “Dat gaat over een integrale drugsaanpak, het tegengaan van cyber crime en de aanpak van heling”, aldus Driessen. Dat gaat overigens ook voor een belangrijk deel om voorlichting, zegt de burgemeester, bijvoorbeeld over online bankieren en de omgang met mensen die aanbellen met kwade bedoelingen. Op een later moment wordt bepaald wat de concrete invulling wordt van deze nieuwe prioriteiten.

Wijkagenten
Het debat over de veiligheid in het dorp leidde ook nog tot gefronste wenkbrauwen over het aantal wijkagenten in Leiderdorp. Dat zijn er nu drie, terwijl er op basis van het aantal inwoners in ieder geval vijf zouden moeten zijn. “Het gaat om drie zichtbare wijkagenten”, zegt Driessen daarover, “maar we hebben er veel meer.” Daarmee doelt ze op afspraken met Oegstgeest en Leiden-Noord over aantal gespecialiseerde agenten die op aanvraag beschikbaar zijn, onder meer op het gebied van jeugd en drugs.

Overigens speelt een tekort aan wijkagenten niet alleen in Leiderdorp, zei Driessen tijdens de vergadering. “Niemand krijgt het aantal wijkagenten waar de gemeente recht op heeft,” is haar uitleg, “behalve de drie H’s: hoofdstad, Hofstad (Den Haag) en Havenstad (Rotterdam).” Voor Leidse regio geldt dat er gekozen is om voor een aantal flexibele wijkagenten die beschikbaar zijn voor het moment dat ze ergens nodig zijn. “Die komen altijd”, zegt Driessen geruststellend.

Leiderdorp Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×