(Foto: Chris de Waard).

Leidse Hockey Club Roomburg krijgt twee extra watervelden

De Leidse Hockey Club Roomburg krijgt de beschikking over twee extra watervelden. Het is de bedoeling dat de versleten zandvelden in de zomerstop van 2020 worden vervangen. Watervelden zijn de nieuwe norm bij hockey en zorgen voor een sneller en attractiever spel, waarbij ook alle technieken toegepast kunnen worden.

De met zand ingestrooide kunstgrasvelden zijn eigenlijk al over hun levensduur en staan op het punt om te worden afgekeurd door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). De demping is inmiddels onvoldoende waardoor de kans op blessures toeneemt. Verder uitstel van het vervangen van de twee velden zou betekenen dat er geen competitie meer op kan worden gespeeld.

Chris de Waard in gesprek met de Leidse sportwethouder Dirkse over de nieuwe watervelden voor de Leidse hockeyclub Roomburg.

Veldhuur fors hoger
Eigenlijk moesten de velden afgelopen zomer al worden vervangen, maar omdat Roomburg graag wilde overstappen op watervelden was extra tijd nodig. Watervelden zijn fors duurder dan de zandvelden waarvoor de gemeente de afgelopen jaren geld opzij had gezet en dus moest extra financiering worden gevonden. Het renoveren van de bestaande velden kost 654.000 euro. Twee nieuwe watervelden kosten samen bijna 1,2 miljoen. De meerkosten betaalt de hockeyclub zelf in de vorm van een (fors) hogere huur aan de gemeente. De jaarlijkse huurkosten stijgen door de aanleg van de watervelden van 37.116 euro per jaar naar 92.703 euro. De club wil niet die hele verhoging doorberekenen in de contributie en zoekt daarom naar zowel extra inkomsten. Ook worden alle overige kosten tegen het licht gehouden. Naar verwachting gaan de lidmaatschapskosten met zo’n dertig euro per jaar omhoog.

Sportwethouder Dirkse over de meerkosten
Uit onderzoek blijkt dat de kosten van het renoveren van een zand-ingestrooid veld 327.000 euro bedragen en de kosten van het aanleggen van een waterveld (met E-layer) 598.000 euro.  De meerkosten van het aanleggen van een waterveld bedragen 271.500 euro per veld, leidend tot extra kapitaallasten van euro 22.556 per veld per jaar. De extra onderhoudslasten bedragen euro 6.225 per veld per jaar. Deze onderbouwing is met LHC Roomburg gedeeld. Hoe LHC de stijging van het gebruikstarief in haar begroting verwerkt is een verantwoordelijkheid van de hockeyclub. Daartoe is een taskforce ingesteld.

Duurzamer beregenen
Met de uitbreiding van het aantal watervelden volstaat de bestaande beregeningsinstallatie niet meer. Die wordt gebruikt voor het waterveld dat Roomburg nu al heeft en ook voor de negen naastgelegen tennisbanen. Bovendien werkt de installatie met leidingwater. Samen met de aanleg van de twee extra watervelden, wordt ook de beregeningsinstallatie vervangen door een systeem met voldoende capaciteit dat bovendien werkt met hemelwater. Daarvoor wordt een waterberging aangelegd onder een van de te vervangen hockeyvelden.

Voorlopig geen blaashal
Roomburg heeft ook al een tijdje de wens om een blaashal te plaatsen om in de wintermaanden binnen te kunnen spelen. Een waterveld kan echter beschadigd raken als er een blaashal op wordt gezet en dus staan die plannen voorlopig in de ijskast. “Maar ze zijn niet van de baan”, zegt Roomburg-voorzitter Bas Pietersen: “Zo’n hal staat nu alleen niet bovenaan ons prioriteitenlijstje. Eerst willen we de watervelden realiseren en moet er duidelijkheid komen over de toekomstplannen voor het Roomburgpark.”

In Leiderdorp heeft Alecto een blaashal op het eigen terrein, net als LOHC (foto) in Oegstgeest. Ook Roomburg wil op termijn graag zo’n hal om de winterperiode te overbruggen.

Een blaashal op het eigen Roomburg-terrein kan volgens Pietersen uiteindelijk wel als er wordt gekozen voor een wat grotere hal die over het veld heen komt te staan en er dus niet op staat. De noodzaak is er volgens Pietersen op zich ook: “We hebben nu niet voldoende capaciteit voor binnenhockey om een volledig winterprogramma af te werken.”

Advertentie

Leiden Sport Watervelden voor Roomburg Hockey


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×