Tot 3 oktober 2020 is Liesbeth Bloemen burgemeester van Zoeterwoude. (Foto en video: Robbert Beurse).

Zoeterwoudenaren zoeken samen nieuwe burgemeester

In een extra gemeenteraadsvergadering, op donderdag 5 maart 2020, wordt de profielschets van de nieuwe burgemeester van Zoeterwoude besproken en vastgesteld. De schets wordt opgesteld door een vertrouwenscommissie die alle inwoners en ondernemers van Zoeterwoude oproept om mee te denken. “Waaraan moet de nieuwe burgemeester voldoen? Laat het ons weten”, licht commissielid en duo-fractievoorzitter van Progressief Zoeterwoude, Pieter Goossen toe.

Robbert Beurse in gesprek met PZ duo-fractievoorzitter Pieter Goossen over procedure tot nieuwe burgemeester.

De huidige burgemeester, Liesbeth Bloemen, kondigde onlangs aan op 3 oktober 2020 met pensioen te gaan. Bloemen is dan ruim 16 jaar burgemeester van de kleinste gemeente in Zuid-Holland geweest. Met het vertrek van Bloemen maken veel inwoners van het dorp zich zorgen over de zelfstandigheid van de gemeente. Aansluiting bij Leiden wordt gevreesd. Het feit dat commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, opdracht heeft gegeven om op zoek te gaan naar een (kroonbenoemde) opvolger van Bloemen stelt veel Zoeterwoudenaren enigszins gerust.

Betere samenwerking in de regio
De nieuwe burgemeester van Zoeterwoude wordt voorlopig benoemd voor één termijn van zes jaar. Smit heeft de fractievoorzitters uit de Zoeterwoudse gemeenteraad de opdracht gegeven om binnen die termijn stevig aan de slag te gaan met de samenwerking in de regio. “Hij (Smit) heeft ons gewaarschuwd: ga niet achterover zitten. De samenwerking in de Leidse regio moet beter. Ook wij moeten er mee aan de slag”, aldus Goossen. Meer samenwerken betekent volgens Goossen niet hetzelfde als fuseren met Leiden. “De commissaris van de Koning gaf juist aan dat schaalvergroting niet altijd de juiste oplossing is, een intensievere samenwerking in de regio levert in dit geval het meeste op”.

Zoeterwoude Bloemen met pensioen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×