(Foto: Sleutelstad).

Universiteit Leiden: onderzoek naar risicovolle activiteiten bedrijven

Onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam onderzochten ruim 490 bedrijven in Nederland die risicovolle activiteiten uitvoeren met gevaarlijke stoffen. Tussen 2006 en 2017 zijn de regels 7362 keer overtreden. Een opvallende conclusie van het onderzoek is dat er geen relatie is tussen het aantal overtredingen en het aantal ongevallen.

Risicovolle activiteiten in de regio
Bedrijven moeten voldoen aan veiligheidsmaatregelen die zijn vastgelegd in het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo) om hun medewerkers, omwonenden en het milieu zo veel mogelijk te beschermen. In de regio Leiden valt volgens de risicokaart van Nederland alleen bierbrouwer Heineken onder dit besluit.

Tijdens de laatste controle in oktober 2019 constateerde de inspecteurs bij de bierbrouwer enkele tekortkomingen in de laagste categorie. In deze categorie is geen sprake is van dreiging van een ongeval. Iets verder weg van de regio vallen Akzo Nobel Car Refinishes in Sassenheim en Katwijk Chemie B.V. onder het Brzo.

Geen verband aantal overtredingen en ongevallen
De onderzoekers telden gemiddeld vijftien overtredingen per bedrijf in tien jaar tijd. Een kleine groep ondernemingen maakt zich veelvuldig schuldig aan het overtreden van de regels: bij krap zeven procent van de onderzochte bedrijven werden meer dan veertig overtredingen geconstateerd. Deze regelovertreders waren gezamenlijk verantwoordelijk voor bijna een kwart van alle overtredingen. Het aantal overtredingen is geen voorspellende waarde voor het plaatsvinden van een ongeval bij een bedrijf. Volgens de onderzoekers is dit opvallend, omdat verwacht mag worden dat het overtreden van veiligheidsmaatregelen juist een risico geeft op ongevallen.

Leiden Regio Science Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×