(Foto: Pxhere).

Aandeel werkende vrouwen in Leiden blijft achter bij landelijke stijging

De vrouwelijke beroepsbevolking in Leiden is de afgelopen tien jaar gestegen met ongeveer twaalf procent. Toch blijft Leiden achter bij het landelijk gemiddelde. Dit komt omdat ook het aantal niet-werkende vrouwen in de periode 2009 – 2019 is gestegen. In Oegstgeest ligt de stijging van werkende vrouwen wel fors boven het landelijke gemiddelde.

Het totale aandeel van vrouwen met een betaalde baan in Leiden bleef in 2019 steken op 65,7 procent, wat een marginale toename is van 2,3 procent ten opzicht van 2009. Landelijk is het aandeel werkende vrouwen toegenomen met 4,7 procent tot 64,4 procent. Zoeterwoude heeft met bijna zeventig procent de hoogste arbeidsparticipatie van vrouwen in de regio. De cijfers zijn afkomstig van het CBS over de arbeidsdeelname van de Nederlandse bevolking.

Onderwijsniveau
Vergeleken met het cijfer van het aantal werkende vrouwen in de provincie (63,2 procent) scoren de gemeenten in de Leidse regio boven gemiddelde. De toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen komt voor een belangrijk deel door het toegenomen onderwijsniveau.

In Leiderdorp blijft de toename van het aandeel werkende vrouwen met 3,5 procent onder het landelijke (4,7 procent) en provinciale (4 procent) gemiddelde. De arbeidsdeelname in de gemeente Voorschoten volgt ongeveer de landelijke trend. Er is wel een forse toename van het aantal werkende vrouwen van meer dan zestien procent.

Oegstgeest ver boven gemiddelde
De arbeidsparticipatie is het meest toegenomen in Oegstgeest. Het aandeel werkende vrouwen is gestegen van 62,7 procent in 2009 tot 67,7 procent in 2019. De stijging is bijna dubbel zo hoog als gemiddeld in de provincie.

Toekomstige arbeidsdeelname
Uit het onderzoek Emancipatie-Opinies (Emancipatiemonitor 2018) blijkt dat vrouwen best meer willen werken, maar dat er belemmeringen zijn die hen daarvan weerhouden. Voor ongeveer een op de vijf vrouwen blijkt de mogelijkheid om werk en zorg beter te kunnen combineren, bijvoorbeeld door thuis te kunnen werken, een voorwaarde. Daarnaast worden mantelzorgtaken genoemd als een beperkende factor om meer te kunnen werken en geeft vijftien procent van de vrouwen aan dat goede en goedkope kinderopvang een voorwaarde zou zijn om meer te willen werken.

Economie Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×