De sloop van het voormalige schoolgebouw wordt momenteel voorbereid. (Foto: Robbert Beurse).

Groen licht voor sloop voormalige Westwoudschool Zoeterwoude

Nadat de aanwezigheid van vleermuizen in de voormalige Westwoudschool in Zoeterwoude-Dorp eerder voor uitstel van de sloopplannen voor het gebouw zorgden, wees aanvullend onderzoek deze week uit dat het gebouw toch geen massawinterverblijf voor de beschermde dieren vormt. Het verlenen van een ontheffing op de Wet Natuurbescherming is nu mogelijk wat groen licht voor de sloop betekent.

Na sluiting van de school liet de gemeente alle kieren dichtmaken. Zij deed dit nadat onderzoek had uitgewezen dat er vleermuizen overwinterden in de openingen van het gebouw. Ook werd buurtbewoners gevraagd om vleermuiskasten aan hun gevel te hangen om de beestjes een alternatief te bieden. Ondanks deze maatregelen was de Omgevingsdienst Haaglanden er echter niet van overtuigend dat de vleermuizen het oude schoolgebouw links lieten liggen. Uit aanvullend onderzoek dat de afgelopen maanden op verzoek van de gemeente werd uitgevoerd blijkt dat de vleermuizen inderdaad zijn vertrokken.

Het Westwoudgebouw wordt door VSM Sloopwerken gesloopt. Zij waren ook verantwoordelijk voor het afbreken van de Corbulo- en Klaverweide schoolgebouwen in 2019. De gemeente verwacht dat de sloop half april kan starten en binnen een maand is afgerond. Daarna wordt het terrein bouwrijp gemaakt en kan de ontwikkelaar starten met de bouw van tien eengezinswoningen.

Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×