(Impressie Provinciehuis: Provincie Zuid-Holland).

Provincie betaalt voorschotten OV door ondanks lagere reizigersaantallen

Zuid-Holland staat voor een geweldige uitdaging in een crisis die inwoners, ondernemers, de zorg en overheden hard raakt. Dat schrijft het provinciebestuur aan Provinciale Staten in een brief over de gevolgen van de coronacrisis voor Zuid-Holland. De provincie zet daarom nu enkele stappen op het gebied van economie, vervoer en organisatie en verder bekijkt het college van Gedeputeerde Staten met andere overheden en partners welke bijdrage de provincie kan leveren.

Vervoer
In het openbaar vervoer hebben vervoerders in Zuid-Holland hun dienstregelingen grotendeels aangepast aan het afgenomen aantal reizigers. Minder reizigers, betekent minder inkomsten voor vervoerders. Om de vervoerders hierin tegemoet te komen heeft de provincie toegezegd dat de vervoerders maandelijks hetzelfde voorschot van de subsidie ontvangen als vóór de coronacrisis. Per 1 april start het recreatieve vaarseizoen. Inmiddels is besloten om aangepaste bedientijden aan te houden. Voorlopig betekent dit dat de winterbediening wordt voortgezet. Verder heeft de provincie digitale informatiepanelen geplaatst op provinciale wegen met de oproep drukke plekken te mijden.

Economie
Het is duidelijk dat de Zuid-Hollandse economie ongekend hard wordt getroffen door de crisis. Dat geldt met name voor de sterk vertegenwoordigde sierteelt, maar ook het midden- en kleinbedrijf. Om de gevolgen goed te kunnen monitoren heeft de provincie samen met InnovationQuarter en de Economic Board Zuid-Holland een monitor ontwikkeld. Dit dashboard wordt de komende periode regelmatig ververst.

Samen met het rijk en de gemeente Den Haag wil de provincie een extra ‘Startup in Residence-programma’ opstarten. Dat betekent dat er binnenkort challenges worden uitgeschreven voor Zuid-Hollandse innovatieve bedrijven die oplossingen kunnen aandragen voor corona-gerelateerde vraagstukken.

Organisatie
De provincie heeft verder de kritische organisatieonderdelen in kaart gebracht en maatregelen getroffen voor vervanging en backups. Het gaat dan onder andere om incidentondersteuning op wegen en vaarwegen, bediening van bruggen en sluizen maar ook bestuursondersteuning en ICT. Dit laatste ook omdat het overgrote deel van de provinciale medewerkers nu thuis werkt. In de inventarisatie is verder benoemd welke dossiers op welke manier voortgang krijgen. Voor de behandeling van de begroting – waarvan een eerste bespreking op 1 april zou plaatsvinden – volgt een nieuwe planning.

Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×