De twee raadsleden, burgemeester en griffier zitten zover mogelijk uit elkaar. (Foto: Robbert Beurse).

Gemeenteraad Zoeterwoude vergadert met twee aanwezige leden

Precies 24 uur nadat de Zoeterwoudse burgemeester Liesbeth Bloemen de voor donderdagavond geplande raadsvergadering uitstelde omdat er te weinig raadsleden aanwezig waren, werd de bijeenkomst vrijdagavond alsnog gehouden. Opnieuw waren alleen twee vertegenwoordigers van Progressief Zoeterwoude aanwezig. De overige elf raadsleden melden zich om diverse -corona gerelateerde- redenen af. Dat de raadsvergadering ondanks de kleine opkomst, vrijdag wèl door kon gaan is een gevolg van de gemeentewet. “De wet stelt dat bij een uitgestelde vergadering de minimale bezetting van de helft plus één, ook wel quorum, niet meer geldt. Dit is om te voorkomen dat belangrijke besluiten niet genomen kunnen worden”, verklaart burgemeester Liesbeth Bloemen.


Robbert Beurse in gesprek met burgemeester Bloemen en PZ-raadslid Corry Rietdijk over de uitgestelde vergadering.

Duo-fractievoorzitter van Progressief Zoeterwoude, Myrna van der Poel, liet tijdens de opening van de vergadering merken teleurgesteld te zijn in de raadsleden die, terwijl ze niet ziek zijn, ervoor kozen om weg te blijven. “We hebben vooraf, op 11 maart, al met elkaar besloten dat het een bijzondere vergadering zou worden, maar dat we wél met elkaar zouden vergaderen”, aldus van der Poel. Burgemeester Bloemen wilde de vergadering niet annuleren omdat ze met name het besluit over de nieuwbouw voor de Bernardusschool en de subsidie voor de gebruikers van het cultuurhuis niet langer wilde uitstellen. “Onze medewerkers werken thuis maar konden niet verder als er geen besluit wordt genomen”, aldus Bloemen, “Bovendien is dit een mooie oefening geweest. Ik verwacht niet dat na 6 april weer gewoon vergaderen zoals altijd. Dat geloof ik niet. Misschien digitaal, maar daar moet je de middelen voor hebben, maar anders weten we nu wat er gebeurt.”

Besluiten
Met het genomen besluit over de Bernardusschool worden de nieuwbouwplannen losgetrokken van de ontwikkeling van het maatschappelijk centrum in Zoeterwoude-Rijndijk. Gestegen bouwkosten zorgden ervoor dat besloten is om dit plan uit te stellen. Het schoolgebouw, tot het besluit dus nog onderdeel van het totaalplan, kan echter niet langer wachten en moet worden vervangen. De voorbereidingen voor de bouw kunnen dankzij het genomen besluit starten. Een ander besluit dat volgens Bloemen niet kon wachten was de wijziging van de subsidies verstrekt aan de gebruikers van het nieuwe cultuurhuis aan het dorpsplein in Zoeterwoude-Dorp. In het cultuurhuis gaan de gebruikers huur aan de gemeente betalen. Het college stelde voor om de subsidie voor de drie stichtingen zo te wijzigen dat Ontmoetingsplaats De Buren, Oud Zoeterwoude en Kunst en Cultuur aan hun huurverplichtingen kunnen voldoen.

Record
Binnen een recordtijd van 9 minuten waren alle agenda punten behandeld. Rietdijk en van der Poel waren het eens over alle voorstellen: alles is aangenomen. De schriftelijke reacties van de andere partijen werden door de griffier voorgelezen. “Uniek, want de griffier zegt over het algemeen niets tijdens de raadsvergadering”, sloot Bloemen af.

Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×