(Archieffoto: IJsbrand Terpstra).

Zes Oegstgeestenaren ontvangen telefonisch een koninklijk lintje

Zes Oegstgeestenaren hebben dit jaar een koninklijke onderscheiding ontvangen. Dit gebeurde niet zoals gebruikelijk in een feestelijke bijeenkomst op het gemeentehuis, maar via een belronde door burgemeester Emile Jaensch. Vanmorgen heeft hij de gedecoreerden persoonlijk van het heugelijke nieuws op de hoogte gebracht. De koninklijke onderscheiding wordt als blijk van waardering uitgereikt aan mensen die zich al jarenlang belangeloos inzetten voor uiteenlopende activiteiten.

Lucia Marthas wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor haar buitengewone bijdrage aan de ontwikkeling van de dans in Nederland, en dan met name op het terrein van de dansensembles. Zij had altijd speciale aandacht voor kansarme jongeren en kinderen en bood hen de mogelijkheid om een carrière in de kunsten op te bouwen. De in 1983 in opgerichte balletschool in Amsterdam is uitgegroeid tot het bekende Lucia Marthas Institute for Performing Arts (LMIPA). De studenten zijn zeer gewild bij dansensembles in binnen- en buitenland. De opleiding staat in hoog aanzien.

Joop Verdonk wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vele nevenactiviteiten naast zijn eigen betaalde functie. Zo is hij veertien jaar voorzitter geweest van de Oegstgeester Oranjevereniging (4.000 leden) en was hij in 2016 medeoprichter van de Fotoclub Oegstgeest. Hij was initiatiefnemer van de Oegstgeester Dwarse Denkers, een lezing en debatreeks in het dorp waarbij inwoners van Oegstgeest met een bijzonder verhaal een podium krijgen. Ook is Joop Verdonk raadslid geweest en bestuurslid van de pr- en sponsorcommissie van de Oegstgeester Golfclub. Dertien jaar was hij voorzitter van de Rotary Oegstgeest waarbij hij projecten organiseerde waarbij de opbrengst ten goede kwam aan goede doelen in en buiten Oegstgeest.

Leo den Hollander wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn langdurige vrijwilligerswerk in het dorp. Zo is hij vanaf 1978 tot op heden vrijwilliger bij FC Oegstgeest (voorheen UDO).  Van 1990 toto 2014 was hij daar bestuurslid. Hij is daar scheidsrechter, beheert trainings- en wedstrijdmaterialen en is betrokken bij de ophaaldienst van oud papier en bij de kookclub tijdens het jeugdkamp. Hij was trainer van teams en was lid van de jeugdcommissie in de jaren ’80. Vanaf 2005 is hij vrijwilliger bij de Oranjevereniging. Hij verwerkt daar onder meer de inschrijvingen voor de kindervrijmarkt. Vanaf 2013 bekleedt hij een bestuursfunctie bij de Oranjevereniging.

Truus de Haas wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar jarenlange vrijwilligerswerk in Oegstgeest. Vanaf 1965 is zij al vrijwilliger bij ASC. Ze draait bardiensten, maakt schoon, wast tenues en verzorgt kleine reparaties. Ook beheert zij de prijzenkast. Vanaf 1985 tot 2015 was zij penningmeester van de vrouwenbeweging Dames Kontakt Oegstgeest. Truus de Haas organiseerde excursies, toneelvoorstellingen en kaart- en sjoelavonden. Verder is zij vanaf 2006 vrijwilliger bij de Sint Willibrordkerk in Oegstgeest en is zij vrijwilliger bij Marente. Zij begeleidt daarbij de bewoners van de verpleeghuizen Van Wijckerslooth en Rustenborch naar de kerkdiensten.

Rianne Meester wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij bekleedde veel bestuursfuncties en verricht al sinds eind jaren zestig vrijwilligerswerk. In 1968 startte zij als vrijwilliger bij de Wageningse Vrouwelijke Studenten Vereniging. Zij was daar een jaar praeses. Vanaf 1970 tot 2018 was zij vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond. Zij was zowel coach als kamprechter als secretaris van het hoofdbestuur. In Oegstgeest was Rianne Meester vanaf 1990 actief bij ASC bij het jeugdvoetbal. Zij was medeoprichter van het Milieu Educatie Centrum (MEC) in 2005.  Ook was zij lid en vicevoorzitter  van de Raad van Commissarissen van de Woonstichting Buitenlust. Verder is zij vanaf 2012 vrijwilliger bij het Platform Duurzaam Oegstgeest en is zij vanaf die tijd ook voorzitter van de Vereniging Oud Oegstgeest. Zij zette zich in voor het behoud van het erfgoed in de gemeente. Onder haar leiding ontwikkelde de vereniging tot een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente bij het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Zij hielp bij het organiseren van Open Monumentendag en Osgerweekend en ook bracht zij monumenten binnen de gemeentegrenzen in kaart.

Ron de Roode wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn vrijwillige jarenlange inzet voor FC Oegstgeest en de Oranjevereniging. Vanaf 2003 is hij vrijwilliger en bestuurslid van FC Oegstgeest. Hij is voorzitter van het jeugdbestuur en draagt zorg voor de teamindeling. Daarnaast maakt hij schema’s en rooster voor trainingen, bardiensten en oud-papierinzameling. Ook de ledenadministratie is bij hem in goede handen. Vanaf 2003 tot 2007 heeft hij zich ingezet als jeugdteambegeleider en scheidsrechter. Ook binnen de Oranjevereniging waarbij hij vanaf 2003 actief is, kunnen ze altijd een beroep op hem doen.

Maatschappij Oegstgeest Lintjesregen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×