(Foto: De Groene Klaver).

Boeren in actie tegen droogte in broedseizoen weidevogels

Door de vroege hoge temperatuur en de aanhoudende droogte, dreigen weilanden in de Leidse regio te verdrogen. Hierdoor komen op veel plaatsen weidevogels in gevaar omdat ze uit de harde, verdroogde bodem moeilijk wormen en insecten kunnen vinden. Boeren van de agrarische natuurcoöperatie De Groene Klaver nemen maatregelen om de grond vochtig te houden.

Het broedseizoen voor weidevogels is in volle gang. Boeren van De Groene Klaver houden daar jaarlijks rekening mee door weilanden later te maaien of door nesten te beschermen wanneer het vee weer de wei in gaat. Bij de huidige droogte zetten boeren laaggelegen percelen gedurende het broedseizoen “plas-dras”. Met behulp van pompen wordt de grond vochtig gehouden, waardoor vogels in de vochtige bodem voldoende voedsel kunnen vinden. Weidevogels die voor hun broedperiode uit Afrika en Zuid-Europa terugkeren, kunnen zo weer op sterkte komen.

Vogelstand stabiel
“Net als vorig jaar zijn we genoodzaakt deze actie te ondernemen”, vertelt Theo van Leeuwen, voorzitter van De Groene Klaver. “Samen met onze leden hopen we ook dit jaar op deze manier een extra impuls te geven aan het opgroeien van de kuikens ten behoeve van de weidevogelstand.” Andere jaren zorgden de normale vochtige weken rond deze tijd voor voldoende voedselaanbod voor ouders en hun pullen. Mede hierdoor heeft de weidevogelstand zich de laatste paar jaar gestabiliseerd in het Groene Klaver-gebied, waar ook de Leidse regio onder valt.

Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×