Voormalige tegelhandel aan de Bloemistenlaan. (Foto: Chris de Waard).

Oppositie stelt vragen bij inspraak nieuwbouw Bloemistenlaan

In een brief aan bouwwethouder Fleur Spijker stellen de zes oppositie partijen van de Leidse gemeenteraad kritische vragen over de burgerparticipatie bij de nieuwbouwplannen in de Bloemistenlaan. Buurtbewoners hebben twee wijzigingen aan de plannen voor herontwikkeling van de terreinen van de voormalige tegelhandel en wasserij voorgesteld. Zowel de gemeente als de betrokken projectontwikkelaars lieten vrijwel direct weten niet op de voorstellen in te zullen gaan. De oppositie wil van de wethouder weten waarom zij de, ogenschijnlijk kleine wijzigingen, niet in overweging wil nemen en stelt openlijk vraagtekens bij de burgerparticipatie in dit proces.

Parkeergarage
Op het voormalige bedrijventerrein worden in het vierde kwartaal van dit jaar 22 eengezinswoningen en 11 levensloopbestendige appartementen gebouwd. De nieuwe bewoners krijgen een parkeerplaats in een ondergrondse parkeergarage. Tijdens de presentatie van de bouwplannen in september 2019 bleek dat de in- en uitgang van de garage tegenover bestaande huizen komt. Buurtbewoners zien de toegang liever verderop in de straat, ter hoogte van de Lindenstraat.

Rooilijn
De inwoners van de Bloemistenlaan stellen verder dat de zogenaamde rooilijn (in het bestemmingsplan vastgelegde lijn waarbinnen gebouwd mag worden) door het bouwproject wordt doorbroken. De nieuwbouw staat (te) dicht op de straat gepland. “Mag dit wel binnen ons beschermde stadsgezicht? En wat betekent dit voor de verkeersveiligheid?”, vraagt buurtbewoner Maaike Mentink zich af. Ook op deze vragen krijgt Mentink, die samen met haar buurvrouw de straat vertegenwoordigd, geen antwoord van de gemeente.

Positief
Mentink en haar buren staan positief tegenover de nieuwbouwplannen, maar voelen zich niet gehoord. “Vanaf de eerste plannen geven we aan dat we willen meedenken en constructief bijdragen aan de vernieuwingen in onze straat. Nu is de kans om het voor de komende 50 jaar goed te doen”, verklaart Mentink.

De brief wordt op 19 mei besproken in de commissie Stedelijke Ontwikkeling. De resultaten daarvan worden op 28 mei besproken in gemeenteraad.

Leiden Nieuwbouw Bloemistenlaan


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×