(Archieffoto: Chris de Waard).

Universiteit Leiden: 'On campus als het kan, online omdat het kan'

Het is nog niet bekend hoe het nieuwe collegejaar er precies uit zal zien.  Universiteit Leiden bereidt zich voor op meerdere scenario’s. Alle universiteiten van Nederland werken hierin samen en houden vanwege de coronamaatregelen vast aan het motto: ‘on campus als het kan, online omdat het kan’.

Eind vorige week kwam naar buiten dat de kans groot is dat de universiteit in het eerste semester van het nieuwe collegejaar vasthoudt aan online onderwijs.  Veel van de colleges zullen inderdaad online blijven, maar er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om fysiek bij elkaar te komen. Hester Bijl, vice-rector magnificus, legt in een brief aan alle studenten uit welke afwegingen gemaakt worden en waarom de universiteit nu nog niet meer duidelijkheid kan verschaffen.  “We zijn hierbij afhankelijk van de mogelijkheden die het RIVM en het kabinet ons bieden. Dat betekent dat we ons voorbereiden om ons onderwijs van september 2020 t/m januari 2021 grotendeels online aan te kunnen bieden en waar mogelijk weer in onze gebouwen. Wat is er straks mogelijk? Krijgen we een anderhalvemeteruniversiteit en hoe ziet die er dan uit? Kun je weer studeren in de UB?  Weet dat wij de komende maanden alles op alles zullen zetten om alle scenario’s uit te werken zodat jullie ook na de zomer je studie aan de Universiteit Leiden goed kunnen voortzetten.” Per opleiding wordt gekeken welke delen van het onderwijs fysiek kunnen, zoals practica, kleine werkgroepen en tutoronderwijs.


Nieuws071-presentator Gerry van Bakel in gesprek met Carel Stolker, rector magnificus van Universiteit Leiden.

Internationale studenten
Voor internationale studenten zal 2020-2021 ook een ander collegejaar worden. “Voor jou geldt dat je mee kan doen met online onderwijs en daar waar het kan met onderwijs op de campus. Als je dus niet in staat bent om voor het begin van het academisch jaar naar Nederland te reizen dan begrijpen we dat. Je kunt dan je studiejaar online starten. Het schakelen tussen online en on campus onderwijs doen we niet van de ene op de andere dag. Dit doen we stapsgewijs. Over wat dit voor jou betekent, zullen we je goed kunnen informeren zodat je voldoende tijd hebt om je reis en eventuele visa, en je verblijf te organiseren”, zegt Bijl in de brief.

Eerstejaars
Met name voor eerstejaarsstudenten is het gek om niet of minder fysiek aanwezig te kunnen zijn. Voor deze studenten kijkt de universiteit of het mogelijk is om in kleinere groepen van vijftien studenten toch bij elkaar te komen. Universiteit Leiden heeft alle informatie voor deze aanstaande studenten verzameld op de site.

Advertentie

Leiden Onderwijs Regio Coronacrisis


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×