Het Slingerlandterrein ligt er verlaten bij. (Foto: Robbert Beurse).

Drie opties voor voormalige Slingerlandlocatie

Inwoners van Zoeterwoude kunnen tot woensdagmiddag 27 mei (12.00 uur) aangeven welke van de drie voorgestelde opties voor de herinrichting van de ‘Slingerlandlocatie’ hun voorkeur heeft. De voorstellen zijn het resultaat van het onderzoek dat adviesbureau AnteaGroup tussen september 2019 en mei 2020 deed naar de ontwikkelmogelijkheden van het terrein.

Het voormalig terrein van het Potgrondbedrijf Slingerland in de Geerpolder in Zoeterwoude is al jaren niet meer als zodanig in gebruik. De eigenaar zocht, samen met de gemeente naar een andere invulling die past in de omgeving. Samen gaven zij de opdracht aan de AnteaGroup om de randvoorwaarden en wensen voor herontwikkeling in kaart te brengen. Het resultaat (in concept) levert drie verschillende scenario’s. Ieder scenario heeft een eigen titel, schetsimpressie en toelichting. Aan Zoeterwoudenaren wordt gevraagd om door het geven van cijfers hun voorkeur uit te spreken.

Scenario 1: Energielandgoed
In dit scenario ligt de nadruk op duurzaamheid en alternatieve energieopwekking als onderdeel van onze leefomgeving. Er komen geen huizen maar een zonnepark van 8 hectare. Hiermee kunnen 2.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien.

Scenario 2: Wonen met zorg
In dit model gaat het om ongeveer tien zorgwoningen, passend bij de omringende bebouwing en boerderijen, waar ouderen in een rustige en veilige omgeving kunnen wonen. Op de ruime kavels van circa 2.500 m2 is in de mogelijkheid voor mantelzorgwoningen voorzien. Daarnaast is er ruimte gereserveerd voor ouderen met dementie op een zorgerf. Een zorgerf is een plek waar dementerende ouderen kleinschalig kunnen wonen met persoonlijke zorg.

Scenario 3: Boeiende bedrijvigheid
In het scenario is ruimte voor tien bedrijven met affiniteit in duurzaamheid, gezondheid, circulaire economie en ambacht. Deze ondernemers opereren niet achter gesloten deuren, maar zijn trots op hun werkwijze en nemen de tijd om de voorbijgangers uit te leggen wat ze doen. Door deze kleinschaligheid zal er naar verwachting geen overlast plaatsvinden voor de omgeving. Aanvullend past een kleinschalig horecapunt (daghoreca) in dit scenario. Recreanten worden voorzien van een hapje en een drankje. Voor het vergroten van de aantrekkingskracht is het wenselijk
om hier ook een op- en overstappunt te realiseren voor fiets- en wandeltochten, waterrecreatie zoals kanoën en suppen, huifkartochten en andere excursies. Tevens kan dit horecapunt worden gebruikt voor tentoonstellingen, thematische bijeenkomsten en inspiratiesessies.

Wanneer het voorkeurscenario van Zoeterwoude na 27 mei bekend is, zal de eigenaar van de grond overleggen met de gemeente over de te nemen vervolgstappen.

Geen ‘normale’ bewonersbijeenkomst vanwege de corona maatregelen
De gemeente Zoeterwoude spreekt het liefst ‘live’ met de inwoners over dit soort plannen. “Participatie werkt toch het beste als je elkaar eenvoudig vragen kunt stellen”, verklaart een medewerker van de gemeente desgevraagd. De maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan maakten dat de gemeente dit keer voor een online participatie koos.

De drie verschillende scenario’s kunnen tot woensdag 27 mei 12.00 uur op de website van de gemeente elk van punten worden voorzien.

Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×