Wethouder Yvonne van Delft in gesprek met voorzitter Bob Nieman van het Leids Mediafonds. (Foto: Chris de Waard).

Leids Mediafonds steunt vier journalistieke projecten met in totaal 50.000 euro

Het Leids Mediafonds heeft in de voorjaarsronde die op 1 april 2020 sloot ruim 50.000 euro subsidie toegekend aan vier journalistieke projecten. “Het gaat om journalistieke radio- en televisieproducties, waarbij maatschappelijke kwesties centraal staan”, zo meldt het fondsbestuur. De coronacrisis heeft zijn weerslag op de gehonoreerde aanvragen bij het fonds. Eén van de projecten, ‘De virus-estafette’, heeft als kern een serie wekelijkse artikelen waarin wordt gevolgd wat de impact is van het virus op de Leidse samenleving, cultuur en (kennis)economie. Andersom wordt ook bekeken welke impact de knappe Leidse koppen hebben op de bestrijding van het virus. Rond de wekelijkse rubriek worden thema’s verder uitgewerkt in artikelen en podcasts op Sleutelstad. Ook zullen er in samenwerking met Omroep West minstens drie beeldreportages worden gemaakt.

Een ander project behelst een serie podcasts over eenzaamheid in Leiden, een probleem dat is verscherpt door corona. Ook hier is Sleutelstad de mediapartner.

Het – in financiële zin grootste project – staat los van de coronacrisis. Het gaat om een documentaire, ‘Kind van de rekening’, die in beeld brengt hoe het met de jeugdzorg is gesteld in Leiden en de regio. Dit gebeurt aan de vooravond van een nieuwe ronde van contractuele inhuur van hulpverlenende organisaties (1 januari 2021). De film wordt uitgezonden op Sleutelstad TV en begeleid door een artikel op Sleutelstad.nl.

Een vierde bijdrage is voor de uitbreiding van een lopend onderzoek naar dakloosheid. De gemeente Leiden is pilotgemeente in het landelijk actieprogramma Dakloze jongeren. De pilot wordt de komende maanden gevolgd en vervolgens verwerkt in een podcast- en artikelenserie. Daarvoor is in deze aanvraag extra research- en productietijd begroot. Een tweede aspect waarvoor extra onderzoekstijd is aangevraagd: het uitdiepen van de verhaallijn van iemand die aan het begin van dakloosheid staat.

Over een vijfde project, dat in samenwerking met de huis-aan-huisbladen in Leiden en de Leidse regio zal ontstaan, is de besluitvorming nog niet helemaal afgerond.

Het Leids Mediafonds kreeg in de voorjaarsronde 2020 vijftien aanvragen. De vier gehonoreerde projecten vormen de oogst na een scherpe selectie. Een aantal aanvragen betrof de oprichting van een nieuw medium, die niet vergezeld gingen van een stevig onderbouwde begroting, noch een uitgewerkt voorstel over de inhoudelijke invulling. Andere voorstellen ontbeerden volgens het bestuur een duidelijke Leidse invalshoek of een actuele kapstok. Voorzitter Bob Nieman van het Leids Mediafonds: “We hebben om deze redenen een aantal interessante en diepgravende voorstellen moeten afwijzen. Wij hopen dat de indieners hiermee rekening willen houden bij een volgende subsidieronde van het fonds.”

Het Leids Mediafonds
Het Leids Mediafonds beheert in 2020 een bedrag van 200.000 euro. Het gaat om geld dat de subsidiegever – de gemeente Leiden – uittrekt voor versterking van de journalistiek in Leiden en directe omgeving. Het doel van het fonds is kwaliteitsjournalistiek bevorderen, zodat inwoners, instellingen en bedrijven beter worden geïnformeerd over wat er speelt in de stad Leiden en de omliggende regio.

De deadline voor de volgende aanvraagronde is 1 oktober 2020. De voorwaarden staan op de website van het fonds: leidsmediafonds.nl. Daarop zijn ook alle journalistieke producties die met steun van het fonds zijn gemaakt of nog zullen verschijnen voor iedereen gratis terug te vinden.

Leiden Maatschappij Regio Leids Mediafonds


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×