CDA Zoeterwoude boos over slecht proces subsidie Land van Wijk en Wouden

CDA fractievoorzitter Arjan Bakx is boos over de manier waarop het voorgenomen besluit tot stopzetting van de subsidie voor de Stichting Land van Wijk en Wouden tot stand is gekomen. Tijdens de online raadsvergadering liet Bakx donderdagavond weten dat hij vindt dat wethouder Ruud Bouter de raad niet goed heeft geïnformeerd.

Bakx vindt dat het debat over de beëindiging van de subsidie (18.000 euro) niet goed kon worden gevoerd. “In november heeft het college een evaluatierapport geschreven waar wij iets van moeten vinden. Ondanks dat wij herhaaldelijk aangaven dat de verstrekte informatie onvolledig was, ontvingen wij pas na zes maanden, gisteren om precies te zijn, het onderliggende stuk waarop de evaluatie gebaseerd is. Hoe kunnen wij nou ergens iets van vinden als we zo laat de stukken krijgen?”, stelt Bakx.

Bouter gaf toe dat hij het stuk laat verstrekt heeft. “Ik dacht dat het erbij zat, maar dat bleek niet zo te zijn”, is zijn verklaring. De overige partijen in de raad misten het document ook, maar konden toch tot een besluit komen. De fracties van PZ, VVD en SBZ gaven aan in te stemmen met het voorstel om de subsidie stop te zetten. Na de opmerkingen van Bakx is, bij wijze van uitzondering, besloten om de stemming te verplaatsen naar de raadsvergadering van juli. Dit geeft alle fracties de kans om het ontbrekende document te bestuderen.

Land van Wijk en Wouden
De Stichting Land van Wijk en Wouden organiseert verschillende activiteiten die als doel hebben om de rijke cultuurhistorie, landelijke natuur en streekproducten in de Leidse regio te promoten. Naast organisatie van de polderdag, onderhoudt de stichting een agenda met lokale activiteiten in de natuur en worden de Boerenlandpaden verzorgd, die wandelaars over de erven van boerderijen stuurt.

Stopzetten
Volgens Bouter sluiten de visie van de gemeente en die van het bestuur van de stichting niet meer op elkaar aan. “We zijn uit elkaar gegroeid. Dat is een proces dat al jaren duurt. We hebben van alles geprobeerd, maar we willen telkens verschillende wegen ingaan”, zo vindt de wethouder.

Bouter nam het besluit overigens niet alleen vanwege een verschil in visie. “De jaarlijkse kosten wegen niet op tegen de baten. Dit kost veel te veel als je kijkt naar wat het oplevert”, vindt hij. De gemeente overweegt om de stichting nog wel in te huren om de jaarlijkse polderdag te organiseren.

Sjaak van Veen liet namens de CDA-fractie weten het besluit te betreuren. De partij vindt dat de stichting een belangrijke verbindende rol speelt tussen recreatie en de agrarische sector. “De stichting betekent veel voor de agrariërs in het dorp. Zoeterwoude is er bij gebaat om te blijven participeren in deze stichting”, stelt hij.

Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×