Voorschoten ziet in prestatieafspraken met woningcorporaties af van verleggen rioolheffing

De gemeente Voorschoten heeft met de woningcorporaties nieuwe afspraken gemaakt over het bouwen van woningen in het dorp. Afgesproken is dat er niet alleen meer sociale huurwoningen bij komen, maar ook dat er aandacht is voor maatschappelijke zaken zoals verduurzaming. Om deze afspraken te realiseren ziet de gemeente af van het verleggen van de rioolheffing van gebruiker naar eigenaar.

Bij de prestatieafspraken is het van belang dat de woningcorporaties De Sleutels en Woonzorg Nederland niet alleen gaan zorgen voor meer woningen in Voorschoten, maar ook investeren in duurzaamheid en betaalbaarheid. Verder is er aandacht voor huisvesting van mensen met een middeninkomen en bijzondere doelgroepen, waaronder statushouders. Er komen driehonderd nieuwe woningen bij waarvan er 75 sociaal zijn (25 procent). Daarnaast komen er nog eens 150 extra sociale huurwoningen.

Rioolheffing
Belangrijke voorwaarde voor de woningcorporaties is dat de gemeente afziet van de voorgenomen verlegging van de rioolheffing van gebruikers naar eigenaren (de woningcorporaties). Die maatregel zou de gemeente 113.000 euro per jaar opleveren. Het idee was om met dat geld onder meer zwembad Het Wedde in leven te houden. Inmiddels is daar ander geld voor gevonden en staat Voorschoten niet meer onder toezicht van de Provincie. De maatregel werd al twee keer een jaar uitgesteld en is nu gebruikt als stok achter de deur voor de afspraken met de woningcorporaties.

Nog niet tevreden
Donderdag 14 juni stemt de gemeenteraad over het voorstel om definitief af te zien van de rioolheffing. Een aantal raadsleden is echter nog niet helemaal tevreden met de prestatieafspraken die nu op papier staan. Zo wil de SP dat er afgezien wordt van een huurverhoging. “We willen dat de woningcorporaties een stapje extra doen”, zei SP-fractievoorzitter Erik Maassen. Volgens de wethouder zijn de afspraken over de huurverhoging scherper dan de vorige vier jaar en komt er in 2020 geen huurverhoging. Wel stijgt de huur mee met de inflatie.

Voor het CDA zijn de verduurzamingsvoorstellen onvoldoende. “Daarin wordt te weinig geïnvesteerd”, zegt CDA-raadslid Mark van Oostrom die in 2018 met het idee kwam om de rioolheffing te verleggen. Via motie 50 werd er toen uitvoering gegeven aan dat idee. “Ik zou zeggen houd de motie in je achterzak en stel het verleggen van de rioolheffing weer uit om de prestatieafspraken te verbeteren.” Aan de andere kant was er vanuit de raad ook de wil om knopen door te haken en de woningcorporaties niet te lang aan het lijntje te houden. “We hebben ze nodig voor ons nieuwe accommodatiebeleid”, zegt VVD-raadslid Sjoerd van den Dool.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×