Gemeenteraad van Voorschoten. (Archieffoto Lieuwe van Slooten).

Voorschoten stelt verleggen van rioolheffing weer uit en waarschijnlijk zelfs af

Het verleggen van de rioolheffing van de gebruikers naar de eigenaren wordt weer uitgesteld met een jaar. Naar aanleiding van onderzoek naar de effecten van de verandering was het voorstel van het college aanvankelijk om de heffing helemaal bij de gebruikers te laten, maar daar ziet de raad nu vanaf. Ze willen de maatregel gebruiken om de woningcorporaties onder druk te zetten.

Het verleggen van de rioolheffing had als doel om kosten te besparen. Het is immers zo dat lagere inkomen de belasting niet hoeven te betalen en kunnen rekenen op kwijtschelding. Dat kostte de gemeente Voorschoten zo’n 113.000 euro per jaar. Door de belasting te verhalen op huiseigenaren en niet de bewoners, voorkomt de gemeente het mislopen van die inkomsten. In november 2017 werd via motie 50 de wijziging in gang gezet.

Toch kwam er een jaar uitstel omdat het college onzeker was over de effecten van de maatregel. De vrees was dat de corporaties de belasting direct door zouden berekenen. Uit onderzoek van adviesbureau Companen blijkt nu dat dat niet het geval is, maar dat het verleggen van de rioolheffing van de gebruikers naar de eigenaren wel leidt tot minder investeringsruimte bij woningcorporaties Woonzorg Nederland en de Sleutels. Volgens het onderzoek zou het betekenen dat de twee corporaties in Voorschoten 55 minder woningen kunnen bouwen in het sociale segment.


Verslaggever Lieuwe van Slooten in gesprek met wethouder Marcel Cramwinckel

Daarom stelde het college voor om helemaal af te zien van de wijziging. De raad was het daar echter mee oneens en draaide het om. Of het afzien van de wijziging ook zou betekenen dat de corporaties daadwerkelijk die sociale woningen gaan bouwen, betwijfelden een aantal raadsleden. Onder andere VVD-fractievoorzitter Sjoerd van den Dool wilde dan ook prestatieafspraken zien.

Er is daarom besloten dat het verleggen van de rioolheffing wederom met een jaar uitgesteld wordt. “In de onderhandelingen met de corporaties heb ik de rioolheffing als drukmiddel achter de hand”, zegt wethouder Marcel Cramwinckel. “Maar als het goed is komen we er uit en gaat de heffing niet door.”

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×