Ook aan de teksten op tijdelijke borden wordt aandacht besteed. (Foto: Chris de Waard).

Gemeente Leiden start proef met beeldbrieven

Om laaggeletterde inwoners beter te kunnen bereiken, start de gemeente Leiden een proef met het versturen van beeldbrieven. Gemeentelijke informatie wordt met korte zinnen en eenvoudig taalgebruik opgeschreven en er wordt een groter lettertype gebruikt. Om het nog duidelijker te maken, worden kleurenfoto’s toegevoegd. Ook formulieren worden onder de loep genomen. Waar nodig worden tekstuele aanpassingen gedaan zodat invullen makkelijker wordt.

De gemeente opent ook een intern meldsysteem, zodat medewerkers onduidelijke brieven bij elkaar onder de aandacht kunnen brengen. Bijvoorbeeld brieven waarover vragen zijn binnengekomen van ontvangers. Vervolgens worden de onduidelijkheden besproken met de opsteller van de brief.

Tijdelijke verkeersborden
Naast brieven worden de duidelijke teksten ook ingevoerd voor de tijdelijke gele verkeersborden in de stad. Er komen regels voor het woordgebruik op dergelijke borden en afkortingen zijn in de toekomst uit den boze.

Informatiepunt Digitale Overheid
In de stad komt op twee plekken ondersteuning voor mensen die moeite hebben met de digitale dienstverlening van de gemeente. BplusC opent nog dit jaar in de centrale bibliotheekvestiging in de Nieuwstraat en in de wijkbieb in de Stevenshof een Informatiepunt Digitale Overheid waar mensen hulp krijgen bij vragen over digitale producten. Wellicht komt er ook zo’n punt in de Stadskantoor zelf.

Tienpuntenplan duidelijke taal
Volgend jaar neemt de gemeente nog een volgende stap in het duidelijk communiceren met burgers. Er gaat dan een interne campagne ‘Duidelijke Taal’ van start waarin de ambtenaren allerlei tips krijgen voor het schrijven van goed begrijpbare brieven. Zo komt er een handleiding met de tien belangrijkste spelregels voor het opstellen van brieven. Ook komt er voor alle medewerkers die brieven aan inwoners schrijven een workshop ‘schrijven op taalniveau B1‘ (eenvoudig Nederlands).

Twee ton
Voor het hele veranderproces verwacht het stadsbestuur voor een periode van twee jaar zo’n tweehonderdduizend euro nodig te hebben. “Deze campagne is arbeidsintensief en niet zomaar in te passen in het reguliere werk. Het gaat om een intensief en integraal programma dat de gehele gemeente betreft”, zo schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×