(Foto: Chris de Waard).

Gemiva-SVG Groep stopt ontwikkeling Hundertwassergebouw in Zoeterwoude

De Gemiva-SVG Groep in Zoeterwoude krijgt geen Hundertwasser-dagbestedingscentrum op het Swetterhageterrein. De Raad van Bestuur heeft het besluit moeten nemen doordat de bouw duurder uitviel dan in 2016 berekend en er niet genoeg aanvullende financiering is binnengehaald. Opgeteld betekent dat een tekort van 3,5 miljoen euro op de begroting.

In 2016 startte de Gemiva-SVG Groep een project om op het terrein van de woon- en leefgemeenschap Swetterhage in Zoeterwoude een dagbestedingscentrum te realiseren naar een ontwerp van de Oostenrijkse kunstenaar Friedensreich Hundertwasser. 120 bewoners met een verstandelijke beperking zouden in dat gebouw ’Ehren-Stätte der Natur’ dagbesteding krijgen.

Bij de start van het project stelde de Raad van Bestuur van de Gemiva-SVG Groep een aantal voorwaarden voor het realiseren van het gebouw. Zo moest het activiteitencentrum voor 10 miljoen euro worden gebouwd. Uit het reguliere budget was 8 miljoen euro beschikbaar en via fondsenwerving en sponsoring moest voor 2 miljoen euro aanvullende financiering worden gezorgd.

‘Met pijn in het hart’
“Inmiddels is door de inzet en de betrokkenheid van velen 1,3 miljoen euro aanvullende financiering binnen of toegezegd”, licht bestuursvoorzitter Gerard Gerding de huidige besluitvorming toe. “Dat is heel veel geld, maar niet genoeg om te kunnen zeggen dat we er bijna zijn. Bovendien hebben wij door de coronaperiode op dit moment beperkte mogelijkheden om met partners sponsoractiviteiten te organiseren.”

Daarnaast blijkt bij de laatste calculaties dat de bouw vier jaar na de eerste berekeningen zeker 12,8 miljoen kost. Samen betekent dit een tekort op de begroting van 3,5 miljoen euro.  Gerding “Gemiva is weliswaar financieel gezond en we hebben reserves, maar deze zijn bedoeld om continuïteit van zorg te waarborgen in onvoorziene omstandigheden, niet voor het aanvullen van een tekort op een bouwbudget. Daardoor vinden wij het stoppen van het project de enige verantwoorde beslissing. Een besluit dat wij met pijn in het hart hebben genomen.”

Geld terugstorten
Gemiva-SVG Groep zorgt de komende tijd voor een goede afronding. Gerding: “Fondsen, sponsors en donateurs die al een bijdrage hebben gestort, krijgen hun geld terug. In een aantal situaties is dit praktisch niet mogelijk, omdat geld via acties bij elkaar gebracht is. Dan gaan we in gesprek met de initiatiefnemers over een besteding die ten goede komt aan de bewoners van Swetterhage.”

Nieuw dagbestedingsgebouw
Een gebouw voor de dagbesteding van 120 bewoners van Swetterhage blijft nodig. Gemiva-SVG Groep gaat nu aan de slag met het programma van eisen en de ontwerpen voor dit gebouw. Daarbij gaat de organisatie uit van onze normale functionele eisen en financiële mogelijkheden. Naar verwachting duurt dit bouwproces nog drie jaar. In de tussentijd hebben de cliënten dagbesteding in de functionele tijdelijke huisvesting op het terrein van Swetterhage en op andere dagbestedingslocaties in de regio.

Maatschappij Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×