(Impressie: OZ Architect).

Megabios de Geus krijgt 3.000 fietsplekken in plaats van autogarage

Het Leidse college heeft het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld voor ‘De Geus’. Het complex dat tegenover Leiden Centraal gebouwd wordt, op de plek waar nu Jumbo zit. Het bestaande gebouw wordt gesloopt waarna in 2021 een nieuwbouwcomplex verrijst met plek voor Jumbo, een megabios, horeca, detailhandel en een zeventig meter hoge woontoren met 120 appartementen.

Onder het gebouw komt in de plannen geen parkeergarage voor auto’s, maar plek voor het stallen van 3.000 fietsen. Wie op een auto is aangewezen kan wel een invalidenparkeerplaats krijgen. Als daar  in de nieuwbouw geen ruimte voor is, dan wordt in de nabije omgeving zo’n plek gezocht.

De gemeente Leiden trekt zelf de knip voor de realisatie van de fietsenstalling en draagt zes miljoen euro bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland betalen samen ruim 12.000.000 euro mee aan de ondergrondse stalling. Het wordt een moderne stalling waarbij fietsparkeerders met behulp van een detectiesysteem kunnen zien waar nog plek is en ook voor welk type (bak)fiets.

19.000 fietsplekken in 2030
De komende tien jaar groeit het aantal fietsers in Leiden naar verwachting met zo’n veertig procent. Om alle treinreizigers die per fiets naar het station komen te faciliteren, zijn op termijn 19.000 stallingsplekken nodig. Dat heeft Prorail berekend. Met de 3.000 plekken onder de Geus zijn er straks 18.000 plekken voor fietsen in het gebied, maar omdat er nog flink wat bovengrondse plekken verdwijnen, moet Leiden de komende tien jaar nog 3.000 plekken realiseren in of onder toekomstige nieuwbouw om in 2030 aan de benodigde 19.000 stallingsplekken te komen.

Leiden Politiek De Geus


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×