(Foto: Archief).

Leiden Bio Science Park pleit in Manifest Toplocaties campussen voor Rijksbijdrage

De Rijksoverheid moet structureel gaan bijdragen aan de ontwikkeling van de campussen en scienceparks zoals het Leiden Bio Science Park (LBSP). Campussen zijn onmisbaar voor een succesvol innovatiebeleid. Dat schrijven de bestuurders van de tien grootste nationale campussen in het Manifest Toplocaties. Volgens de opstellers van het Manifest Toplocaties is een rijksbijdrage van 100 miljoen euro op jaarbasis in de basisfinanciering van de campussen noodzakelijk.

Deze campussen en scienceparken vervullen een belangrijke rol in het tot stand komen van regionale en (inter)nationale samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven. “We zijn essentieel voor de innovatie in Nederland, maar deze belangrijke fysieke component valt in het huidige Rijksbeleid tussen wal en schip”, aldus Bert Kip, voorzitter van het Nationale Campussen Overleg.

In het Manifest pleiten de tien campussen voor gezamenlijke overheidsfacilitering op vijf gebieden: gedeelde faciliteiten, bereikbaarheid, business development, acquisitie en basisfinanciering voor campusorganisaties.

Werkgelegenheid
Uit een recent rapport dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijken de Nederlandse campussen een belangrijke rol te vervullen in het Nederlandse innovatielandschap. Ze fungeren als magneten voor startups en leveren een snel groeiend aantal succesvolle spin-offs af. Momenteel zijn de tien campussen en scienceparks goed voor 44.000 banen bij 2.000 bedrijven. “Het zijn concentratiepunten voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en innovaties op het vlak van duurzaamheid”, aldus het rapport. Bovendien blijken de campussen erg in trek bij internationale kenniswerkers. Ook blijkt dat het aantal arbeidsplaatsen op de campussen in Nederland significant harder groeit dan het gemiddelde in Nederland.

100 Miljoen
Duidelijke conclusies volgens Kip, die verder verklaart: “Het is voldoende reden voor de rijksoverheid om een actief toplocatiebeleid te gaan voeren. Het kabinet geeft aan te willen investeren in onderzoeks- en innovatiesystemen, maar wij missen de aandacht voor de fysieke vestiging van de campussen. Juist hier kan vaart gemaakt worden, omdat het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samenwerken. Zij zijn ook de financiers van campusontwikkeling, hoewel dat niet hun primaire taak is. Wij pleiten in het Manifest Toplocaties voor een gezamenlijke inspanning van het rijk.”

 

 

Economie Leiden Science


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×