Meer dan manshoge Japanse Duizendknoop langs het Roomburgerpad. (Foto's: Chris de Waard).

VVD Leiden wil aanvalsplan invasieve exoten

De VVD Leiden wil dat de gemeente werk maakt van het bestrijden van een aantal invasieve exoten die gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid of bijvoorbeeld schade veroorzaken aan gebouwen. Het gaat de partij daarbij vooral om de Reuzenberenklauw die in zonlicht ernstige brandwonden kan veroorzaken bij mens of dier en om de Japanse Duizendknoop waarvan de wortels riolen en funderingen aantasten en zelfs dwars door asfalt heen groeien.

De Japanse Duizendknoop rukt steeds verder op en de wortels groeien dwars door geasfalteerde wegen en beschadigen betonnen funderingen.

Metershoge bossen Japanse Duizendknoop staat in Leiden onder andere langs het spoor bij de Rijnzichtweg en langs het Roomburgerpad.

Volgens VVD-raadslid Tom Leest is het hoog tijd dat wethouder North in actie komt: “Afgelopen week was het de ‘week van de invasieve exoten’ en dat leek me een goed moment om de bestrijding ervan weer eens aan de orde te stellen”, zei Leest tijdens de vergadering van de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. “Veel gemeenten hebben in de afgelopen jaren aanvalsplannen gelanceerd om deze exoten efficiënt te bestrijden.”

Leest herinnerde de wethouder eraan dat het plan van aanpak er al eind vorig jaar zou zijn. Eerder dit jaar informeerde North de raad wel dat er inmiddels bestrijding plaatsvindt met heet water. Het plan is ook klaar, maar dat moet eerst nog afgestemd worden met de provincie.

Geen geld voor bestrijding
De provincie is verantwoordelijk voor de aanpak van exoten, maar lijkt de strijd opgegeven te hebben. North: “Overleg heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. De provincie zegt zelfs dat het probleem te groot is om nog op te lossen.” Dat was niet het antwoord dat Leest graag wilde horen. De wortelgroei van de duizendknoop zorgt er immers zelfs voor dat particuliere woningen gevaar lopen. “Heeft u wel voldoende middelen en menskracht voor de bestrijding”, wilde Leest van de wethouder weten.

Dat blijkt niet het geval. “We hebben alle plekken waar de woekerende planten groeien in kaart gebracht, maar voor de bestrijding is onvoldoende budget binnen huidige begroting”, wist North. Gezien de financiële situatie van de gemeente kan er ook niet zomaar extra geld voor komen. “Het is echt een dilemma. De belangrijkste maatregelen kunnen we nemen, maar verder moeten we keuzes maken”, zei North die inzet op het in toom houden van de planten. “Echt bestrijden lukt niet, het is vooral beheersen.”

Ook de Reuzenberenklauw wint elk jaar terrein. Langs de singels en bijvoorbeeld in Polderpark Cronesteyn, waar de planten worden gekapt op plekken waar publiek ermee in aanraking kan komen. 

 

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×