Gemeenteraad en college van Oegstgeest. (Archieffoto: IJsbrand Terpstra).

VVD Oegstgeest stuurt op coalitie met CDA en D66; maar D66 wil niet

De VVD heeft een voorkeur voor een coalitie met CDA en D66. Dat heeft fractievoorzitter Sven Spaargaren laten weten aan informateur en partijgenoot Vincent Janssen. Dat geldt ook voor het CDA. D66 ziet liever een college dat bestaat uit D66, PrO en het CDA.

Oud-fractievoorzitter Janssen van de VVD Oegstgeest heeft afgelopen donderdag en zaterdag gesproken met VVD, CDA, D66, Progressief Oegstgeest (PrO) en Hart voor Oegstgeest (HvO). Fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen van Lokaal Oegstgeest heeft schriftelijk informatie aangeleverd.

“De VVD ziet goede mogelijkheden om met D66 tot een werkbare coalitie te komen”, meldt de informateur na een eerste gespreksronde. Volgens Janssen is voor de VVD is een coalitie met CDA en Hart voor Oegstgeest ook een goede optie. Opnieuw samenwerken met PrO ligt voor de liberalen minder voor de hand.

PrO ziet zowel in CDA als D66 raakvlakken op veel onderdelen. Opnieuw met de VVD in zee gaan ziet voorvrouw Melanie van Driel niet echt zitten. “Dat ligt voor PrO niet als eerste voor de hand.” Het CDA heeft net als de VVD een eerste voorkeur voor een coalitie VVD-CDA-D66. “Het CDA heeft altijd goed samengewerkt met de VVD en ziet ook inhoudelijke overeenkomsten met D66. Overigens is dat ook het geval met PrO. Het CDA gaat er vanuit dat beide huidige wethouders door kunnen en willen gaan in een nieuwe coalitie VVD-CDA-D66 en ziet hierin een groot voordeel voor de continuïteit van bestuur”, zo tekende informateur Janssen op tijdens het gesprek met CDA-fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk

Hoewel VVD en CDA dus beiden nadrukkelijk een coalitie met D66 als eerste voorkeur noemen, geldt dat voor D66 Oegstgeest nadrukkelijk niet. “Een coalitie met VVD-CDA-D66 ligt, vanwege het in het dossier de Geesten beschadigde vertrouwen op de onderlinge communicatie, voor D66 niet voor de hand.” De partij van Elfred Bus gaat liever in zee met PrO en het CDA. PrO ligt inhoudelijk dicht bij D66 en met het CDA zijn de verhoudingen zakelijk en goed. De verschillen tussen D66 en VVD zijn groter. Zowel op de inhoud, als op de bestuursstijl en onderlinge communicatie.

Hart voor Oegstgeest wil ook wel deelnemen aan een nieuwe coalitie, en geeft daarbij de voorkeur aan een samenwerking met VVD en CDA. Met name vanwege het grote belang dat HvO hecht aan het zelfstandig blijven van Oegstgeest. Dat dossier is in de ogen van Frits van Dissel vanuit het HvO-standpunt bij PrO en D66 niet in de beste handen. Hart voor Oegstgeest heeft er bij Janssen verder voor gepleit om een raadsprogramma op te stellen. Dat zou een stevige basis voor het bestuur kunnen geven.

De fractie van Lokaal Oegstgeest heeft geen voorkeur voor een coalitie uitgesproken en is ook door geen van de overige partijen genoemd als mogelijke coalitiepartij.

Tweede ronde informatie
Informateur Vincent Janssen gaat nu verder met het leggen van zijn puzzel. Die is nog niet zo eenvoudig. “Ik heb op basis van alle gesprekken de fracties van VVD, CDA en D66 uitgenodigd voor een gezamenlijk vervolggesprek om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om coalitiegesprekken te voeren. D66 heeft aangegeven niet op deze uitnodiging in te gaan”, meldt Janssen. De komende week verkent hij de verdere opties.

Inhoudelijke thema’s
Janssen heeft met de fracties over een flink aantal inhoudelijke onderwerpen gesproken. Zaken als financiën en de voorbereiding van de begroting 2021, de toekomst van de Geesten en met name de huisvesting voor de Leo Kannerschool, de kosten van jeugdzorg, de warmtevisie en warmterotonde en de samenwerking binnen de Leidse regio waren kwesties die op tafel lagen. D66 en PrO vroegen daarnaast expliciet aandacht voor onderwijshuisvesting, het CDA en HvO voor de zelfstandigheid van Oegstgeest en Lokaal voor de portefeuille van de burgemeester.

Begroting
Eind augustus moeten de contouren van de begroting 2021-2024 duidelijk zijn. Die begroting ziet er niet rooskleurig uit, meldt Janssen. “Naast tekorten bij de jeugdzorg zijn er meer tegenvallers te verwachten. Onder meer door een andere verdeling van Rijksgeld via het Gemeentefonds.

Gesprekken met college
Informateur Janssen heeft niet alleen met vertegenwoordigers van de fracties gesproken, maar ook met alle collegeleden, inclusief de onlangs opgestapte PrO-wethouder Peter Glasbeek. Daarbij kwam vooral de samenwerking tussen de wethouders onderling aan de orde. “Gelukkig kan vastgesteld worden dat de werkverhoudingen tussen de collegeleden onderling goed waren met over en weer waardering voor ieders inzet”, schrijft Janssen in zijn eerste weekbericht. Janssen heeft ook de huidige portefeuilleverdeling besproken. Die blijkt op punten niet ideaal, waardoor deze bij de komende coalitievorming tegen het licht gehouden worden. Alle collegeleden zijn het er over eens dat er minimaal drie wethouders nodig zijn om alle taken goed uit te kunnen voeren.

Andere bestuursstijl
In de gesprekken met de fracties is ook de bestuursstijl uitgebreid aan de orde geweest. Concrete aanleiding daarvoor was het vertrek van wethouder Glasbeek en het daaropvolgende besluit van PrO om niet langer aan de huidige coalitie deel te nemen. Janssen: “De beleving van de aanloop naar het vertrek verschilt tussen betrokkenen en partijen. Wel is een breed gedeelde conclusie dat communicatie en samenwerking tussen college en raadsfracties aan een grondige reset toe zijn.”

Verschillende partijen willen een andere bestuursstijl waarbij er meer onderlinge openheid is en minder of geen overleggen in woordvoerdersoverleggen. Ook moeten partijen zelf meer duidelijkheid geven waar ze staan. Van het college wordt verwacht dat informatie open wordt gedeeld met alle fracties. Zowel die van de coalitie als de oppositie. De raad moet steeds ruim voor een vergadering cruciale stukken ontvangen zodat er voldoende voorbereidingstijd is. De wens van veel fracties is om hierover een gesprek te voeren tussen alle raadsfracties, waarin zowel teruggeblikt wordt als ook een nieuwe start gemaakt kan worden in de onderlinge verhoudingen en samenwerking.

Oegstgeest Politiek Toekomst Endegeest en Overgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×