(Foto's/video: Chris de Waard).

Eerste bewoners betrekken binnenkort appartementen Nieuweroord

Vanmiddag mocht een groep toekomstige bewoners van de appartementen op landgoed Nieuweroord alvast een kijkje nemen in hun woning. In hun kielzog een aantal leveranciers van zaken als in te bouwen keukens en badkamers. De bouw op het landgoed aan de Rijnsburgerweg vordert inderdaad gestaag. De appartementen aan de oostkant van het landhuis worden de komende weken opgeleverd. Dat is door de coronacrisis wel met enige vertraging. Vanaf 1 september wordt ook gewerkt aan het inrichten van de openbare ruimte rond de nieuwbouw. De aannemer start achter het landhuis dat op basis van de originele tekeningen is herbouwd.

Op het landgoed stond decennialang het opleidingscentrum van het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL),  het huidige LUMC. Erboven vele verdiepingen met kamers voor de verpleegsters in opleiding. Om die reden werd de torenflat in de volksmond oneerbiedig de ‘hunkerbunker’ genoemd. De sloop van de oude gebouwen begon in de zomer van 2016 na een proces dat zich toen al jaren had voortgesleept.

In 2011 koos de gemeente een ontwikkelaar voor het gebied. In 2013 werd de verkoop teruggedraaid toen bleek dat zowel de plannen van de gekozen ontwikkelaar als het bedrijf zelf helemaal niet aan de voorwaarden van de gemeente voldeden en dus niet tot de procedure toegelaten had mogen worden. Ook werd de verkoop ten onrechte niet Europees aanbesteed en deed de gemeente aanpassingen tijdens de selectieprocedure, zonder dat aan alle gegadigden te melden. Daardoor beschikten niet alle inschrijvers over dezelfde informatie waardoor de gunning ook om die reden niet geldig was. Deze onregelmatigheden werden opvallend genoeg aan het licht gebracht door een werkgroep bestaande uit omwonenden. De toenmalige Stadspartij Leiden Ontzet maakte vervolgens veel werk van het politieke vervolg van die bevindingen.

Onderzoek van Deloitte wees later dat jaar uit dat de gemeente weliswaar fouten had gemaakt, maar niet moedwillig had geprobeerd een bepaalde ontwikkelaar te bevoordelen. Ambtenaren hadden volgens de onderzoekers integer gehandeld. Dat oordeel werd niet afgegeven voor de betrokken externe adviseurs. “Voor hen kan niet worden vastgesteld dat ze niet integer handelden”, noteerde Deloitte die Leiden vooral een gebrekkige procedure verweet, omdat de gemeente onvoldoende ervaring in huis had voor dit type aanbestedingen. De afhandeling kostte de gemeente uiteindelijk ruim een kwart miljoen euro om de afgewezen ontwikkelaar schadeloos te stellen.

In 2015 bereikte de gemeente na een nieuwe inspraakprocedure uiteindelijk overeenstemming over de invulling van het terrein. Niet alleen politiek, maar ook met de buurt die de plannen uiteindelijk omarmde. In 2018 werd de eerste paal voor de nieuwbouw van het landhuis met 87 appartementen geslagen in het bijzijn van de enige nog in leven zijnde nazaat van de oud-eigenaar Aleidus Gerardus Bosman naar wie ook het aangrenzende bosperceel is genoemd.

 

Leiden Maatschappij


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×