(Foto: Pixabay).

Leidse huisarts eist veilige griepvaccinatie

De Leidse huisarts Walter Schrader eist maatregelen van de overheid om te zorgen dat de griepvaccinatie dit najaar veilig verloopt. De GGD’s moeten zorgen dat die vaccinatie gebeurt in goed geventileerde ruimtes en met mondkapjes. Anders dreigt er een massale nieuwe besmettingsgolf en onnodige sterfte van ouderen en andere kwetsbaren.

Schrader schrijft dit in een open brief aan de Nederlandse regering. Hij laat er geen misverstand over bestaan hoe groot volgens hem de risico’s zijn. De griepvaccinatie is gericht op een doelgroep die ook het meest kwetsbaar is voor het nieuwe coronavirus. Als je die mensen groepsgewijs bij elkaar brengt in huisartsenpraktijken, zonder mondkapjes en vaak zonder goede ventilatie, dan rol je volgens hem de rode loper uit voor het virus.

Om dit te voorkomen, mag de griepvaccinatie dit jaar niet aan individuele huisartsen worden overgelaten. De GGD’s moeten volgens hem veilige omstandigheden garanderen. Daarvoor moeten ze duidelijke regels opstellen (zoals: mondkapjes voor toediener en ontvanger) en eisen stellen aan de ruimte waarin de vaccinatie plaatsvindt.

Ook zou er financiële ondersteuning moeten komen voor huisartsen die een betere ventilatie willen aanbrengen. En voor huisartsen die geen grote, goed geventileerde ruimte kunnen aanbieden, moeten de GGD’s volgens hem voor alternatieve locaties zorgen.

Schrader baseert zijn waarschuwing op twee inzichten die in deze coronacrisis nog altijd omstreden zijn. Hij wijst op de rol van gebrekkige ventilatie bij besmetting én hij eist grootschalig gebruik van mondkapjes. Juist van de rol van die twee zaken zijn RIVM en regering tot nu toe nog steeds niet overtuigd. Maar een verkeerde vaccinatiecampagne is een fout die niemand zich kan veroorloven.

De huisarts waarschuwt de regering én collega-huisartsen bij voorbaat dat niet ingrijpen zou neerkomen op verwijtbare nalatigheid, met verregaande gevolgen.

Leiden Regio


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×