Informateur Ruud Koole denkt er deze week wel uit te zijn met PrO, CDA en VVD.

Lijmpoging collegevorming Oegstgeest: het plakt wel, maar het zit nog niet vast

Informateur Ruud Koole die sinds ruim een week gesprekken voert met vertegenwoordigers van de begin juli gevallen coalitie is positief over de voortgang die de delegaties uit de fracties van CDA, PrO en VVD daarbij maken.

Die gesprekken verlopen zo goed dat Koole de gesprekken zelfs al deze week hoopt af te ronden met een advies aan zijn opdrachtgever PrO over een te vormen meerderheidscollege. “Bij de gesprekken over de deelthema’s is flinke vooruitgang geboekt. Maar we zijn er nog niet”, waarschuwt de informateur van PvdA-huize.

Er wordt de komende dagen nog verder gesproken. Daarbij komen naast inhoudelijke onderwerpen nu ook de door partijen gewenste portefeuilleverdeling en de personele invulling daarvan aan de orde. Inhoudelijk ligt de focus op over deelthema’s, waarvan het de bedoeling is dat deze in een te sluiten coalitieakkoord zullen komen.

In de gesprekken is afgelopen week onder meer gesproken over de financiën van de gemeente, de toekomst van de Geesten, het duurzaamheidsbeleid, onderwijshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Naast de gesprekken die de partijen met elkaar hebben gevoerd, zijn door de drie partijen gezamenlijk ook achtergrondgesprekken gehouden met gemeentesecretaris Jeffrey Versluis en met de twee zittende wethouders Jan Nieuwenhuis (CDA) en Matthijs Huizing (VVD). “In die gesprekken wilden de partijen vooral feitelijke informatie ophalen die meegenomen kan worden bij de weging van de deelthema’s”, meldt Koole nog.

Oegstgeest Politiek Toekomst Endegeest en Overgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×