(Archieffoto: Chris de Waard).

Gemeente presenteert plannen voor opknapbeurt Leidse Schipholweg

De Schipholweg moet een plek worden waar je graag komt. Dat is de belangrijkste boodschap van de gemeente Leiden, die de drukke weg met aangrenzende kantoren de komende jaren onder handen wil nemen. In nieuwe gebouwen – met een maximum hoogte van zeventig meter – moet zowel worden gewoond als gewerkt en op de begane grond komt ruimte voor winkels.

Een nieuwe gebiedsvisie zal, eenmaal goedgekeurd door de gemeenteraad, de richtlijnen geven waaraan nieuwe plannen voor het gebied moeten voldoen. Bovenaan het lijstje staat ‘de menselijke maat’; wat concreet betekent dat nieuwe bebouwing moet aansluiten op wat er al is. Voor hoge bebouwing (tot maximaal zeventig meter) is ruimte langs het spoor en op de plek van het Golden Tuliphotel. Hoe dichter nieuwe bebouwing bij de woningen in de Maredijkbuurt komt, hoe lager de woningen worden; tot uiteindelijk maximaal twaalf meter.

Veelzijdig en groen
Andere uitgangspunten die het college van burgemeester en wethouders voorstelt voor het gebied dat nu nog vooral bestaat uit kantoren zijn dat het levendig moet worden, veelzijdig en groen. Dat laatste slaat op meerdere wensen, legt wethouder Fleur Spijker (Duurzame verstedelijking) uit. Het gaat zowel om zichtbaar groen, groene daken als om het klimaatadaptief maken van het gebied. “We willen hier niet voor niets de duurzaamste kilometer van Nederland realiseren”, aldus Spijker, die tegelijk ook erkent dat dat nog een hele opgave wordt. Als onderdeel van de Leidse ring wordt de Schipholweg ook een van de belangrijkste verkeersaders door Leiden. “Het zal dus nooit worden zoals het Plantsoen, maar we moeten wel ons best gaan doen.”


Politiek071-presentator IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Fleur Spijker over de gebiedsvisie

Voor de omwonenden heeft Spijker zowel goed als slecht nieuws. “We blijven bij voornemen om Parmentierweg af te sluiten. Dat is wat ons betreft goed te doen en levert een veel beter verkeersbeeld op.” Het goede nieuws zit hem volgens de wethouder bijvoorbeeld in nieuwe, gedeelde parkeervoorzieningen die ervoor moeten zorgen dat er geen parkeerprobleem ontstaat als er veel mensen in het gebied komen wonen. De gebiedsvisie die voorligt is ‘een resultaat van inspraak en participatie’. “Ik ben blij dat deze visie er nu ligt, want er zijn al veel plannen en eigenaren hadden ook behoefte aan duidelijkheid.”

Brandweerkazerne
Er wordt al langer gewerkt aan de herinrichting van de Schipholweg. In de Ypenburgbocht, op de kopse kant, komt een flink aantal appartementen en in 2018 keurde de gemeenteraad al een combinatie van appartementen en nieuwe brandweerkazerne goed. Die locatie langs het spoor werd ook toen al geschikt geacht voor hoogbouw, maar dat zou de nabijgelegen Maredijkmolen teveel wind uit de zeilen nemen. Daardoor wordt de uiteindelijke, goedgekeurde bebouwing een stuk lager. “We moeten de belangen van molenaars enerzijds en de woningbouwopgave anderzijds goed tegen elkaar afwegen”, legt Spijker nog maar eens uit. Ze is wel gesprek met de provincie over de zogenaamde molenbiotoop die hoogbouw rond molens onmogelijk maakt, en denkt met oplossingen te kunnen komen.

De gemeenteraad spreekt binnenkort over de gebiedsvisie. Nadat die de uitgangspunten heeft goedgekeurd kunnen er plannen worden ingediend voor de wijziging van het bestemmingsplan. Omdat de gemeente zelf maar beperkt grondeigenaar is, zal het afhangen de plannen van eigenaren of ontwikkelaars. Spijker weet al wel dat Golden Tulip plannen heeft voor hoogbouw. “Op de langere termijn willen ze graag aansluiten bij het stationsgebied en er één geheel van maken.”

Duurzaamheid Leiden Politiek Gebiedsvisie Schipholweg


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×