Universiteit Leiden gebruikt geld van het leenstelsel voor opleiding docenten

Dankzij de invoering het leenstelsel kunnen de Hogeschool en Universiteit Leiden de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. De afschaffing van de basisbeurs leverde de staat 2,3 miljard euro op, waarvan de Leidse onderwijsinstellingen nu de vruchten plukken. Zo investeert de universiteit in het beter opleiden van docenten.

Uit onderzoek van NOS op 3 blijkt dat hoger onderwijs in Nederland de kans kreeg ideeën te pitchen. Deze plannen dienden tussen 2019 en 2024 gerealiseerd te worden. De pitches van zowel de Hogeschool Leiden als de Universiteit Leiden zijn goedgekeurd, waardoor er maar één vraag resteert: wat zien de studenten er van terug?

Hogeschool Leiden
De hogeschool gebruikt het geld voor uiteenlopende personeelskosten. Zo moet er extra gecontroleerd worden of studenten wel genoeg studeren. Ook willen ze meer docenten om het onderwijs kleinschaliger te maken. Studenten moeten zo meer persoonlijke begeleiding kunnen krijgen tijdens bijvoorbeeld hun afstudeerfase.

Universiteit Leiden
Allereerst valt het op dat de universiteit het onderwijs wil verbeteren door scholieren beter te informeren over studiekeuzes, het uitbreiden van het opleidingsaanbod en betere arbeidsmarktoriëntatie.  Daarbij is het project ‘Start je Toekomst’ opgezet om scholieren met een migratie achtergrond en eerstegeneratiestudenten beter te informeren over studeren. Ook  is het systeem ‘Brightspace’ ingevoerd, voor beter contact tussen docenten en studenten. Ten slotte valt het op dat er geïnvesteerd wordt in het opleiden van docenten. De bedoeling is dat ze gaan samenwerken in zogeheten ‘communities of excellence’ en hun ‘seniorkwalificatie’ halen.

 

Advertentie

Leiden Onderwijs hogeschool leiden Universiteit Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×