Ondernemend Leiden voorzitter Nico Tates (links), wethouder Paul Dirkse en Bastiaan de Roo, voorzitter van het Ondernemersfonds Leiden. (Foto: Daan Olivier).

Leids Stimuleringsfonds: 'Juist nu investeren in vernieuwing'

De coronacrisis raakt de Leidse economie hard. Om ondernemers in de stad een steuntje in de rug te geven, lanceerde het Crisisteam Economie afgelopen vrijdag het Leids Stimuleringsfonds. Dit fonds vraagt aan ondernemers om met ideeën te komen die bijdragen aan een vitale stad. Daarvoor is in totaal 500.000 euro beschikbaar gesteld.

Niet alleen kijken naar de negatieve gevolgen van de coronacrisis, maar ook de kansen zien. Dat is de gedachte achter het Leids Stimuleringsfonds, dat vrijdag gelanceerd werd tijdens de eerste fysieke bijeenkomst van het Crisisteam Economie. Het crisisteam is een samenwerking die meteen na de aankondiging van de coronamaatregelen in maart werd opgericht tussen gemeente, ondernemersverenigingen en brancheorganisaties. Wethouder Yvonne van Delft keek tijdens de bijeenkomst terug op de afgelopen maanden. “We hebben met elkaar als stuurgroep en werkgroep veel kunnen doen voor ondernemers. In een mooie unieke samenwerking.  Het ging allemaal zo snel. Waar ik op donderdagmiddag nog grapjes maakte over de gevolgen met Chris de Waard, omdat we nog niet door hadden hoe ernstig het was, stond de wereld op zondag ineens stil.  Voor veel ondernemers vielen ook in een klap alle inkomsten weg. Heel knap hoe dit crisisteam hier meteen op geschakeld heeft.”

‘Jammer dat we eerst corona nodig hadden’
Een van de samenwerkingspartijen binnen het crisisteam Economie is VNO-NCW Rijnland. Voorzitter Martijn van Pelt: “Het is echt uniek hoe we dit als organisaties samen met de gemeente hebben opgepakt. Jammer dat we hier eerst corona voor nodig hebben.” Het crisisteam Economie zal zich tot zeker het eind van het jaar inzetten voor ondernemers. Daarna wordt gekeken naar een volgende stap in de samenwerking.

De lancering van het Leids Stimuleringsfonds vormde het hoogtepunt van de bijeenkomst van het crisisteam bij Van der Valk in Leiden. Het stimuleringsfonds is een cofinanciering van bedrijven, non-profitorganisaties en de gemeente, en wordt beheerd door het Ondernemersfonds Leiden. Participanten van het Leids Stimuleringsfonds zijn: Ondernemersfonds Leiden, Gemeente Leiden, OV Bio Science Park, Boerhaavedistrict, Business Platform Schipholweg – Schuttersveld, Lammenschansdriehoek, onderwijs, Centrummanagement Leiden, Ondernemend Leiden en Rabobank Leiden – Katwijk. In totaal doneerden deze partijen 500.000 euro om daarmee kansrijke initiatieven te ondersteunen. Het doel is om samenwerkingsverbanden maximaal zeventig procent cofinanciering te verstrekken met een maximum van 50.000 euro.

Een knauw
Voorzitter van Ondernemend Leiden, Nico Tates is verheugd dat zoveel partijen dit ondersteunen. “De economische vitaliteit van Leiden heeft door corona een knauw gekregen. Als Crisisteam Economie hebben we ons de afgelopen maanden volop ingezet om ondernemers te ondersteunen. Zoals nu met het Stimuleringsfonds. Nieuwe initiatieven in bijvoorbeeld digitalisering, energietransitie en circulaire economie bieden nieuwe kansen voor onze ondernemers en daarom ook voor onze veranderde lokale economie. Het Stimuleringsfonds helpt deze initiatieven van de grond te komen.”

De ingediende plannen moeten bijdragen aan een duurzame versterking van de Leidse economie. Van Delft: “Samen kom je verder. Dat is het idee achter het stimuleringsfonds voor en door ondernemers, met financiële ondersteuning van de gemeente. Ondanks financiële ondersteuning vanuit de rijksoverheid, lokale lastenverlichting en uitstel van betalingen, is het voor veel ondernemers enorm lastig om door deze crisis te komen. Tegelijkertijd zien we dat juist onze regio, en onze positie van Leiden als kennisstad, een relatief goede uitgangspositie in de huidige periode heeft. Wij geloven er in dat door juist nu te investeren in vernieuwing, we ondernemers kunnen helpen om samen door de crisis heen te komen, en dat we daarmee de weerbaarheid en de veerkracht van de lokale economie kunnen vergroten.”

Beoordeling
Om in aanmerking te komen voor het fonds moeten plannen aan een aantal punten voldoen. Ondernemers moeten hun aanvragen in gezamenlijkheid, met tenminste drie ondernemers, indienen. Een beoordelingscommissie kijkt of de plannen in aanmerking komen voor toekenning van het fonds.  Het moet gaan om niet bestaande initiatieven. Denk daarbij aan productontwikkeling, innovatie in dienstverlening, het verbeteren van bedrijfsprocessen, het vergroten van klantbereik en verdere technologische innovatie. Verder wordt gekeken naar de mogelijkheden om stages voor jongeren aan de projecten te koppelen, om zo ook onderwijs en arbeidsmarkt aan elkaar te kunnen koppelen. Via www.leidsstimuleringsfonds.nl kunnen plannen worden ingediend.

Economie Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×