Betere begeleiding voor schoolverlaters

Hogeschool Leiden, gemeente Leiden, Start MOIO en verschillende scholen starten het project “Sociale Innovatie”. Met het project willen de organisaties samenwerken om schoolverlaters van het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs ná school verder te begeleiden.

In de Leidse regio, de Duin-bollenstreek en de Rijnstreek stromen jaarlijks 300 leerlingen van het Voortgezet speciaal Onderwijs en praktijkonderwijs uit naar de arbeidsmarkt. De bedoeling is dat deze jongeren steeds meer bij reguliere werkgevers aan de slag en niet vanzelfsprekend naar de sociale werkvoorziening gaan. Maar werkgevers kennen deze doelgroep vaak nog onvoldoende, waardoor deze leerlingen tussen wal en schip dreigen te raken.

Talenten
De jongeren zelf staan centraal in het project “Sociale Innovatie”. Ze zijn direct betrokken bij de uitvoering van verschillende activiteiten. Jongeren geven bijvoorbeeld een goed beeld van zichzelf en hun talenten door het maken van filmpjes met studio MOIO.

Kick-off
Op de Hogeschool Leiden vindt vanmiddag de kick-off van het project plaats. Van 16.15 tot 18.00 uur is er een programma opgezet met een opening van Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap Hogeschool Leiden. Vervolgens wordt er gesproken over hoe het project in elkaar zit en hoe het uitgevoerd gaat worden. Naderhand is er ook de officiële opening door Marleen Damen, wethouder Werk en Inkomen, Wijken en Financiën.

Advertentie

Leiden Nieuws Onderwijs gemeente hogeschool leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×