Tessa is de sociale zorgrobot die ook in Leiden haar intrede zal doen.

Leiden krijgt ervaringshuis met zorgrobots

De gemeente Leiden presenteert het actieplan ‘Leiden op Leeftijd’. Hierin wordt ingespeeld op het steeds ouder worden van mensen. “Het gaat goed, we worden ouder en blijven langer vitaal”, zegt wethouder Marleen Damen die in het plan inzet op vier hoofdthema’s: Wonen, Sociaal contact, Zorg en ondersteuning en eHealth. Doel is om ouderen beter in staat te stellen om (langer) mee te blijven doen in de maatschappij. Voor het actieplan wordt voor volgend jaar ruim 130.000 euro uitgetrokken.

Chris de Waard sprak met wethouder Damen over de manier waarop Leiden gaat inspelen op de toenemende vergrijzing.

Hoewel Leiden een jonge populatie heeft, vijftig procent van de inwoners is jonger dan 35 jaar, is er sprake van een dubbele vergrijzing. Daarmee wordt bedoeld dat het aantal 75-plussers aan het verdubbelen is. De kosten stijgen, want een deel van die groep heeft meer ondersteuning nodig. Maar een ander deel van die groeiende groep ouderen is juist langer vitaal en deels ook vermogender dan vroeger. Daar horen wensen bij waaraan de gemeente Leiden meer tegemoet wil komen. Denk aan woonvormen waarbij ouderen samen zelfstandig kunnen wonen in de buurt van voorzieningen, zoals in een Knarrenhof. “Belangrijk daarbij is de aanwezigheid van de Twee A’s”, zegt wethouder Marleen Damen: “De Albert Heijn en de apotheek.”

Zorgrobot
Een deel van de ondersteuning zal in de toekomst ook worden gedaan met behulp van robotica en domotica. Er wordt niet alleen gebruik gemaakt van zorgrobots, maar ook van allerlei handige snufjes die zaken in en om het huis makkelijker maken, zoals het stemgestuurd bedienen van verlichting. Beeldbellen en een robotstofzuiger zijn andere apparaten die het thuis makkelijker maken voor de snel groeiende groep mensen die ouder wordt.

Leiden Maatschappij


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×