(Foto: Wikimedia/D. Trung)

80.000 brieven voor keuze donorregistratie in de Leidse regio

In de Leidse regio heeft iets meer dan de helft van alle volwassenen al een keuze gemaakt in het Donorregister. Iedereen die nog geen keuze heeft ingevuld, ontvangt uiterlijk 7 oktober opnieuw een brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de vraag dat alsnog te doen. De nieuwe Donorwet is sinds 1 juli van kracht. Vanwege het coronavirus is de periode om een keuze te maken verlengd.

In het nieuwe Donorregister wordt een keuze gemaakt of er na overlijden wel of geen organen en weefsels aan een patiënt afgestaan mogen worden. Van de mensen die al een keuze hebben gemaakt, geeft bijna 60 procent in de Leidse regio toestemming voor orgaandonatie. Iets meer dan 30 procent van de volwassenen heeft aangegeven geen toestemming te geven voor donortransplantatie en 10 procent laat de keuze over aan familie of andere nabestaanden.

Orgaandonatie bereidheid in de Leidse regio
Inwoners van Leiderdorp hebben het vaakst (57 procent) een keuze bekend gemaakt. Het valt wel op dat de keuze om als donor in het register te komen (54 procent van iedereen zich heeft geregistreerd), lager ligt dan in de rest van de regio (60 procent). In Oegstgeest en Zoeterwoude ligt het aantal inwoners dat geen toestemming geeft lager dan het gemiddelde. Ook zijn er in deze gemeenten het minst aantal nee-zeggers.

De keuze om familie of bekenden te laten beslissen is in Leiden het laagst in de regio. Het aantal inwoners dat geen toestemming geeft ligt rond het regiogemiddelde en het aantal ja-zeggers is weer net iets meer dan het gemiddelde.

Brieven van het Donorregister
Inwoners die nog geen keuze hebben ingevuld op donorregister ontvangen volgende week een brief, in Zoeterwoude is dat een week later. Iedereen heeft dan zes weken de tijd om een keuze te maken. Bij geen keuze verstuurt het ministerie een herinnering. Mensen die helemaal niet reageren blijven in het Donorregister geregistreerd staan met ‘geen bezwaar’ tegen donatie. Dat betekent dat organen en weefsels na overlijden naar een patiënt kunnen gaan.

In de zomer van 2021 staat iedereen van 18 jaar en ouder in het Donorregister. Vanaf dat moment ontvangen alleen nog jongeren die 18 jaar worden en nieuwe Nederlanders een brief van het Donorregister.

Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×