De Leidse raad gaat weer digitaal in plaats van bij Naturalis in de zaal. (Foto: Chris de Waard).

Gemeenteraden worstelen met coronamaatregelen

Fysiek vergaderen of toch maar digitaal? De afweging die de verschillende gemeenteraden in onze regio maken verschilden de afgelopen periode, maar zo langzaam maar zeker lijken de vergaderingen via het beeldscherm toch weer de norm te worden. Onlangs besloot ook de provincie Zuid-Holland al dat Provinciale Staten voorlopig niet meer fysiek bijeen komt.

Leiden trok twee ton uit voor een serie vergaderingen in Naturalis en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Vorige maand vergaderde de raad voor het eerst bij Naturalis, maar donderdag zitten de 39 raadsleden en het college van burgemeester en wethouders weer gewoon thuis achter de pc. Net als de ambtenaren, publiek en pers. “In verband met de huidige coronamaatregelen vindt de gemeenteraadsvergadering van 8 oktober digitaal plaats. De commissievergadering van Werk en Middelen op 13 oktober is eveneens digitaal, de commissievergadering van Onderwijs en Samenleving op 15 oktober zal fysiek in het gebouw van het Hoogheemraadschap gehouden worden”, zo meldt de griffie van de Leidse gemeenteraad.

In het gebouw van Naturalis is volgens de gemeente Leiden weliswaar voldoende ruimte om op een veilige manier te vergaderen, maar omdat er bij Leidse raadsvergaderingen zoveel mensen aanwezig zijn, vindt de gemeente de vele loopbewegingen die dat met zich meebrengt toch onwenselijk. Bovendien kunnen raadsleden met milde (corona)klachten bij een digitale vergadering toch deelnemen.

Een vergadering van de raadscommissie Werk & Middelen wordt op 13 oktober ook digitaal afgehandeld. Op de agenda staat alleen een presentatie en de raad denkt dat dat nog zo goed online kan. Twee dagen later komt de commissie Onderwijs en Samenleving wel fysiek bij elkaar in de zaal van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het dragen van mondkapjes wordt bij die vergadering wel dringend geadviseerd. Publiek is die avond niet welkom, maar kan digitale vergaderingen volgen via de website van de gemeentraad.

Leiderdorp
In Leiderdorp vinden de vergaderingen sinds enige tijd weer fysiek plaats. Publiek en pers zijn daarbij echter niet welkom, omdat er dan teveel mensen in de zaal zouden zitten. De vergaderingen zijn daarom alleen digitaal te volgen via raadleiderdorp.nl.

Oegstgeest
In Oegstgeest zitten de raadsleden thuis. De vergaderingen vinden daar al enige tijd via Teams plaats en dat blijft vooralsnog zo. Via oegstgeest.raadsinformatie.nl zijn de debatten voor iedereen te volgen. Behalve dinsdag 6 oktober. Dan vergaderen de raadsleden achter gesloten schermen over de toekomst van Serivcepunt71.

Voorschoten
Ook in Voorschoten komen de raadsleden alleen vanuit huis bij elkaar. In de raadszaal vinden tot nader orde geen vergaderingen plaats. Wie op de hoogte wil blijven van de politieke besluitvorming kan de beraadslagingen online volgen via het Youtube-kanaal van de gemeente Voorschoten.

Zoeterwoude
De kleinste gemeente van Zuid-Holland vergadert ook digitaal. Zoeterwoude introduceerde in verband daarmee ook de mogelijkheid om de vergaderingen online te volgen. Die optie was daar ‘voor corona’ niet. De eerstvolgende vergadering in Zoeterwoude is komende woensdag. Dan wordt in een buitengewone raadsvergadering de nieuwe burgemeester Fred van Trigt door Commissaris van de Koning Jaap Smit beëdigd. Die ceremonie is vanaf 20.00 uur live te zien via www.zoeterwoude.nl/raadsvergadering.

Advertentie

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Politiek Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×