Er wordt een heel serie maatregelen genomen om de fietsrotonde veiliger te maken, maar het ei van Columbus zit er volgens betrokkenen nog niet bij.

'Aangekondigde maatregelen fietsrotonde onvoldoende'

De extra maatregelen die verkeerswethouder Ashley North wil nemen om de veiligheid voor fietsers te vergroten op de enkele maanden geleden aangelegde fietsrotonde bij de Herenstraat, zijn onvoldoende. Dat zegt de voorzitter van de winkeliersvereniging Herenstraat, Christiaan van Minnen. Hij krijgt bijval van de Leidse verkeerskundige Boudewijn Leeuwenburgh.

De fietsrotonde werd eerder dit jaar aangelegd en ging half juni open. Al in de ontwerpfase, anderhalf jaar geleden, maakten het wijkcomité en de winkeliers zich ongerust over de gemeentelijke plannen. Ze kwamen zelfs met een eigen ontwerp, waarbij je vanuit de Herenstraat ook nog de Koninginnelaan op zou kunnen rijden. Tevergeefs. Sinds de ingebruikname deden zich al zeker vier aanrijdingen voor.


Chris de Waard in gesprek met voorzitter Christiaan van Minnen van de winkeliersvereniging Herenstraat over de voorgestelde maatregelen.

Rammelstroken
De winkeliersvereniging is allerminst overtuigd door de maatregelen die de gemeente vorige week aankondigde. De bochten worden smaller gemaakt door de rammelstroken te verbreden. Dat zijn de stroken met keitjes waar je overheen rammelt als je de bocht met de auto te krap neemt. “Zodat je nog harder schrikt als je met je auto niet helemaal in het midden rijdt”, zegt winkeliersvoorzitter Van Minnen schertsend. Andere aangekondigde maatregelen zijn het aanleggen van verkeersdrempels, nieuwe belijning en extra borden om de boel veiliger te maken voor de fietsers. Van Minnen is blij met de goede wil van de wethouder, maar over de maatregelen zelf is hij minder te spreken. “We geloven niet dat dit de oplossing gaat zijn. De aangekondigde maatregelen gaan niet fundamenteel bijdragen aan de verkeersveiligheid.”

Haaientanden
Wat er wel nodig is om de veiligheid te vergroten? Daar heeft Van Minnen wel een antwoord op. De haaientanden moeten worden omgedraaid. Fietsers hebben dan geen voorrang meer en kijken dus veel beter uit. Nu is het zo dat fietsers op rood asfalt rijden en zich daarom veilig wanen. Maar ze storten zich in de praktijk als het ware blind voor de aankomende auto’s.” Een tweede aanpassing die volgens de winkeliers wel zin heeft is het terugbrengen van de mogelijkheid om vanuit de Herenstraat linksaf de Koninginnelaan in te rijden. “Dan moeten auto’s op auto’s wachten.”

Verkeersdeskundige Boudewijn Leeuwenburgh in gesprek met Nieuws071-presentator Melle Tuik.

Dode hoek
Volgens verkeers(des)kundige Boudewijn Leeuwenburgh van het Leidse adviesbureau LB Mobility is het grootste probleem de vloeiende bocht naar rechts van de Herenstraat Zuid naar de Koninginnelaan. “Daarmee creëer je snelheid voor het autoverkeer en dat wil je daar niet. Bovendien is er een dode hoek waardoor de automobilisten de aankomende fietsers niet goed zien aankomen.” De oplossing ligt volgens hem dan ook eerder daar dan in het aanbrengen van extra belijning en het bijplaatsen van borden.

Borden
Vooral in de aangekondigde extra bebording ziet Leeuwenburgh niks. “Ik zeg altijd die zet je neer omdat je er al vanuit gaat dat de situatie onvoldoende veilig is. Je moet het ontwerp zodanig maken dat het automatisch snelheid afremt en voor iedereen veilig is. Dat is hier niet het geval.” Ook de ontwerpkeuze om het onmogelijk te maken om vanuit de Herenstraat Noord, het winkelgedeelte, linksaf de Koninginnelaan in de rijden is volgens hem ongelukkig. “Je ziet daardoor een hele hoop vreemde verkeersbewegingen ontstaan. Zelfs over het fietspad heen.”

Normaal kruispunt
Over het omdraaien van de voorrangssituatie is Leeuwenburgh ook helder. “De fietser voorrang geven is een politieke keuze in Leiden. Als je hier een normaal kruispunt van zou maken, dan rijden de fietsers in veel gevallen rechtdoor en dan hebben ze sowieso altijd voorrang boven afslaand verkeer, dus dan was de situatie voor iedereen duidelijk geweest.” De rotonde aanpassen en er meer een normaal kruispunt van maken, zou eigenlijk het beste zijn denkt Leeuwenburgh. Inclusief het ook door de winkeliers bepleitte mogelijk maken van het afslaan naar de Koninginnelaan vanuit de winkelstraat. “Voor de fietsers kan de rotonde dan gewoon blijven bestaan.”

Ambtenaren van buiten
Op de vraag of de problemen die de fietsrotonde in praktijk opleveren niet al op de tekentafel voorkomen hadden kunnen worden, beantwoordt de verkeerskundige bevestigend. “Maar veel ambtenaren van de gemeente Leiden wonen niet in de stad. Daardoor zijn ze niet echt vertrouwd met de situatie ter plaatse. Die kennen ze dan alleen van een keertje bekijken, terwijl juist omgevingsfactoren meestal heel erg belangrijk zijn en die krijg je niet mee van achter de ontwerptafel.”

Leiden Politiek Fietsrotonde Herenstraat


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×