Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van de fietsrotonde en het sluipverkeer door de wijk. (Foto: Chris de Waard).

Onafhankelijk verkeersonderzoek naar veiligheid fietsrotonde

Het Wijkcomité Tuinstad-Staalwijk heeft met een afvaardiging van bewoners van de Staalwijkstraat een gesprek gehad met wethouder Ashley North over de fietsrotonde op de Herenstraat-Koninginnelaan. Het gesprek vond plaats op verzoek van de wijkvereniging. Die kreeg de afgelopen periode veel meldingen over ongelukken en bijna-ongelukken.

“Met onze inventarisatie daarvan wilden we onze zorgen kenbaar maken over de onveiligheid van de rotonde”, zo meldt de wijkvereniging. De aanpassing van kruising naar fietsrotonde  heeft volgens de wijkvereniging eerder geleid tot een verslechtering van de veiligheid dan tot een verbetering van de gewenste veiligheid voor fietsers. “Bovendien heeft de nieuwe rotonde geleid tot veel meer sluipverkeer in de wijk en in het bijzonder de Staalwijkstraat is daardoor erg geraakt.’

In de Staalwijkstraat is de verkeersdrukte volgens de bewoners sterk toegenomen en os er bovendien sprake van veel extra schade aan auto’s. Ook zouden scheuren in woningen zijn ontstaan als gevolg van de toename van het verkeer.

Onderzoek
Volgens de gemeente was er in de periode na de herinrichting van de kruising sprake van een toename in het aantal ongelukken, maar is dat inmiddels verminderd. Een oorzaak zou volgens de gemeente gewenning aan de nieuwe situatie zijn, de wijk denkt dat ook een afname van het verkeer door het vele thuiswerken daar debet aan is. Om uit te zoeken hoe de situatie nu precies is, zal de gemeente een onafhankelijke verkeersveiligheidsdeskundige nog dit voorjaar opdracht geven om onderzoek te doen. Daarbij zal worden gekeken naar de diverse verkeersstromen door de wijk en hoe het precies zit met het sluipverkeer. Ook de verkeerssnelheid en veiligheid rondom de fietsrotonde worden in het onderzoek meegenomen.

Varianten
De wijkvereniging zegt dat daarbij ook bekeken of er andere varianten denkbaar zijn die de veiligheid van de rotonde voor alle verkeersdeelnemers verbeteren en verkeersdrukte binnen de wijk verminderen. “Bijvoorbeeld het eerder door het wijkcomité voorgestelde ontwerp van de fietsrotonde.” Medio volgend jaar moeten alle onderzoeken klaar zijn en wordt op basis van de uitkomsten bekeken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de situatie te verbeteren.

Leiden Maatschappij Politiek Fietsrotonde Herenstraat


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×