Subsidie voor dertien journalistieke onderzoeksprojecten

Het Leids Mediafonds heeft bij de najaarsronde die op 1 oktober sloot, in totaal 25 aanvragen voor een bijdrage aan journalistieke onderzoeksprojecten binnengekregen. Daarvan zijn er dertien gehonoreerd. Samen krijgen die bijna 140.000 euro subsidie. Het gaat om artikelenseries, podcasts en documentaires, die in samenwerking met het Leidsch Dagblad, Sleutelstad en Omroep West tot stand gaan komen.

“De onderwerpen lopen uiteen van de impact van corona tot aan de Leids-Marokkaanse gemeenschap en van de positie van Leidse wijkverenigingen tot de nieuwe toekomst van vliegveld Valkenburg”, zo meldt het fonds na beoordeling van alle ingestuurde aanvragen. Nieuw deze ronde was dat onder de aanvragers veel studenten journalistiek aan de Leidse universiteit waren. Via de opleiding Journalistiek en Nieuwe Media werken 44 masterstudenten voor Sleutelstad aan een tiental grotere onderwerpen. Het Leids Mediafonds wilde daar wel iets mee en heeft daarom een speciale stimuleringsregeling voor studenten opgezet. “Het past goed bij de uitgangspunten van het Leids Mediafonds”, zegt voorzitter Bob Nieman van het fonds. “We willen aanstormend talent een steuntje in de rug geven en daarbij samenwerken met andere partijen. Daarom stellen we komend jaar in totaal 5.000 euro uit ons budget beschikbaar voor projecten van studenten. Voorstellen die wij als goed beoordelen, kennen we dan een vast bedrag van 500 euro toe.”

Over de precieze invulling van de voorwaarden en de begeleiding die studenten krijgen, is het bestuur van het fonds in gesprek met betrokken docenten van de Leidse universiteit. Dat moet uitmonden in een samenwerkingsovereenkomst. Van de tien aanvragen die studenten dit najaar indienden, zijn er vier toegewezen. Dat is gebeurd na weging van de verwachte diepgang, de aanpak en de actualiteitswaarde en originaliteit van het onderwerp.

Projecten
In deze ronde worden door het Leids Mediafonds onder meer een reeks artikelen in het Leids Dagblad over de stand van zaken van de economie in de Haarlemmerstraat mogelijk gemaakt. Ook artikelen over het verduurzamen van Leidse woningen en de relatie van de Universiteit Leiden met China krijgen steun, net als een reeks verhalen over drie generaties Marokkanen in Leiden.

De BuurtOntmoetingsPlaats in de Willem Klooslaan. (Foto: Gerry van Bakel).

Een serie tv-documentaires over het onderwijs in Leiden krijgt ook financiële ondersteuning van het fonds. De driedelige serie is te zijner tijd te zien bij Sleutelstad. Ook voor een zesdelige podcastserie over Buzz is Sleutelstad mediapartner, net als voor de Coronamarathon waarbij zeven maanden lang wekelijks analyses worden gemaakt over de COVID-19 crisis. De aanvraag voor een serie achtergrondartikelen, gevolgd door een afsluitend televisiedebat over de rol van wijkverenigingen in Leiden is ook gehonoreerd en zal worden gepubliceerd bij Sleutelstad. Omroep West treedt op als mediapartner bij een documentaireserie over het verdwenen vliegveld Valkenburg.

Fonds gehalveerd
Dit jaar zijn verdeeld over de voorjaars- en de najaarsronde achttien journalistieke projecten gehonoreerd uit veertig aanvragen. Nieman: “Het jaar begon wat aarzelend, mede doordat de voorjaarsronde middenin de eerste coronagolf viel. Getuige de interessante en nieuwswaardige voorstellen die deze ronde zijn ingediend, lijken journalisten nu de twijfel te boven te zijn.”

Het Leids Mediafonds beheerde in 2020 een subsidiebedrag van 200.000 euro. Dat is het bedrag dat de gemeente Leiden als subsidiegever heeft uitgetrokken voor versterking van de journalistiek in Leiden en directe omgeving. Het doel van het fonds is kwaliteitsjournalistiek bevorderen, zodat inwoners, instellingen en bedrijven beter worden geïnformeerd over wat er speelt in de stad Leiden en de omliggende regio. Voor 2021 is een bedrag van 100.000 euro beschikbaar.

De deadline voor de volgende aanvraagronde is 1 april 2021. De voorwaarden staan op leidsmediafonds.nl. Daar zijn ook alle journalistieke producties die met steun van het fonds zijn gemaakt of nog zullen verschijnen voor iedereen gratis terug te vinden.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×