(Foto: Voorschotense Krant).

Culturele voorzieningen in Voorschoten onder één dak in huidige bibliotheek

Het college van burgemeester en wethouders in Voorschoten stelt voor om van de huidige bibliotheek een multifunctioneel centrum te maken. Daarin kunnen naast de bibliotheek en het filmtheater, ook andere culturele en maatschappelijke activiteiten onderdak krijgen. Het is een alternatief voor twee varianten van een vergelijkbaar plan voor de Kruispuntkerk, daarvoor bleek echter te weinig draagvlak te zijn of het was te duur.

In het haalbaarheidsonderzoek zijn op verzoek van de gemeenteraad vier varianten onderzocht. De verbouwing van de Kruispuntkerk aan de Schoolstraat in een grote en in een compacte variant, uitbreiding van de huidige bibliotheek aan de Wijngaardenlaan en volledige nieuwbouw. Uit het onderzoek is gebleken dat de verbouwing van de huidige bibliotheek de meeste kansen biedt. Gedurende het onderzoek is gebleken dat de compacte variant voor de Kruispuntkerk onvoldoende draagvlak bij de partners heeft. De uitgebreide variant is te duur en te onzeker.

Het door de bibliotheek en filmtheater ontwikkelde plan voor de culturele accommodatie op de bibliotheeklocatie wordt, als ook de raad daar op 10 december mee instemt, verder uitgewerkt zodat bij de kadernota 2022 een definitief besluit kan worden genomen. Doordat er dan meer bekend is over andere inkomsten en uitgaven van de gemeente, kan er dan een betere afweging worden gemaakt.

Flitspeiling
Inwoners van Voorschoten hebben hun wensen voor een cultureel centrum kenbaar kunnen maken via een flitspeiling. Bijna 600 bewoners vulden de enquête in. Hiervan vindt 82 procent de aanwezigheid van een culturele accommodatie belangrijk voor het centrum van Voorschoten. Een ruime meerderheid van de respondenten vindt het belangrijk dat cultuur een bijdrage levert aan maatschappelijke doelen. De bibliotheek en filmhuis kwamen naar voren als de voorzieningen waaraan de meeste mensen veel waarde hechten.

Kruispuntkerk en centrumontwikkeling
Burgemeester en wethouders vinden de ontwikkeling van de Kruispuntkerk heel belangrijk, zeggen ze, maar ze zien eerder een toekomst zonder bibliotheek en filmtheater voor zich. Functies die zelfs meer publiek kunnen trekken, zoals met horeca, wonen, fitness, zzp- of bijvoorbeeld kantoorruimte. Het is nu aan de eigenaar van de kerk om in overleg met de gemeente met een ander plan te komen voor de Kruispuntkerk. Dat moet dan wel recht doen aan de monumentale waarde van de kerk en ook zorgen voor een versterking van het centrum.

Cultureel centrum
Het duurt nog wel even voordat de plannen klaar zijn en er een nieuw cultureel centrum is. Tot het definitieve besluit van de gemeenteraad en de realisatie van de plannen, is het voorstel van het college om het Cultureel Centrum in ieder geval nog een jaar open te houden, met de mogelijkheid tot verlenging.

Cultuur Maatschappij Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×