(Foto: Pxhere).

Ballonnen, lachgas en plastic confetti verleden tijd in Oegstgeest

Het is vanaf nu verboden om ballonnen op te laten in Oegstgeest. Ook het openbaar gebruik van lachgas is donderdagavond in de ban gedaan door de gemeenteraad. Dat gebeurde bij het vaststellen van een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening. Het gebruiken van softdrugs op straat en in openbare gebouwen is vanaf nu juist weer toegestaan.

Met een verbod op het oplaten van ballonnen sluit de gemeente aan bij een landelijke trend. Steeds meer gemeenten verbieden dat, omdat ballonnen elders neerkomen en daar zorgen voor vervuiling van het milieu. Stichting De Noordzee houdt bij in welke gemeentes het oplaten van ballonnen inmiddels is verboden. In onze regio gaat het om Leiden en Leiderdorp. Voorschoten voert een ontmoedigingsbeleid en in Zoeterwoude is er nog geen beleid.

Progressief Oegstgeest (PrO) deed een voorstel om vanwege datzelfde milieu te kijken naar een verbod op niet-afbreekbare confetti en serpentine. Een meerderheid van de gemeenteraad ging daar in mee, ondanks een waarschuwing van de burgemeester over de manier waarop je kunt controleren om wat voor materiaal het gaat. Op straat mag vanaf nu daarom alleen nog met afbreekbaar papier worden geknald. Als er plastic of een plastic coating in het spel is, mag dat niet meer.

Criminaliteit
Met de nieuwe regels is er vanaf nu ook een officieel verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte. Daarmee volgt de gemeente een besluit dat eerder ook al in Leiden werd genomen. Ook Leiderdorp onderzoekt de mogelijkheid van een verbod. In Oegstgeest werden er eerder al wel regels gesteld rond verkoop van lachgas bij evenementen, maar dat is nu dus flink uitgebreid. Lachgas is vooral populair onder jongeren en zorgt ervoor dat je voor korte tijd high bent.

Opvallend genoeg stemde een meerderheid van de gemeenteraad ook in met het juist weer toestaan van gebruik van softdrugs op straat en in openbare gebouwen. Eerder was dat in de APV verboden door een algemeen drugsverbod, maar dat geldt nu alleen nog voor harddrugs. Volgens PrO is het niet nodig om softdrugs te verbieden in de strijd tegen overlast en het verminderen van criminaliteit. Het CDA kon zich daar op geen enkele manier in vinden en stemde om die reden tegen de hele nieuwe APV.

Brugspringen
Om de komende jaarwisseling rustig door te komen, is donderdagavond ook gekozen voor een tijdelijk verbod op carbid. Daarmee wordt een regionale lijn gevolgd, om het schieten met carbid als alternatief voor het dit jaar verboden vuurwerk te voorkomen. Een voorstel van PrO om carbid niet alleen in december en januari te verbieden maar het hele jaar, haalde het niet. Een meerderheid van de raad vindt niet dat Oegstgeest een probleem heeft met carbidschieten en wil daarom niet zomaar een totaalverbod invoeren.

Ook een voorstel om het springen van bruggen in het dorp te verbieden, kreeg voldoende steun. Jaensch drong aan op zo’n verbod, omdat brugspringen gevaarlijk is en in de afgelopen jaren een aantal keer tot ernstig letsel leidde. PrO en D66 betoogden dat jongeren hun plezier niet moet worden ontnomen, maar dat ging de rest van de raad te ver. Op drukke doorgaande vaarroutes was het springen van een brug overigens al verboden, omdat het niet toegestaan is om overlast voor schepen te veroorzaken. Dat blijft ook in de nieuwe APV zo.

Uitvliegende duiven
In een motie riep PrO nog op om te onderzoeken op welke plekken er in de toekomst een rookverbod ingevoerd zou kunnen worden in het dorp. Daarbij wordt gedacht aan het gebied rond bijvoorbeeld sportclubs, kinderopvang en zorginstellingen. De gemeenteraad stemde unaniem in met die oproep aan het college, dat de komende tijd in overleg zal gaan met de Leidse regio over de voor- en nadelen van zulke rookvrije zones rond plekken waar roken al verboden is.

De APV wordt in elke Nederlandse gemeente om de paar jaar vastgesteld. Daarin wordt per gemeente vastgesteld wat er mag, wat er verboden is en waarvoor een vergunning nodig is. De laatste versie in Oegstgeest kwam uit 2017 en die is nu weer voor een aantal jaar herzien. Dat betekent ook dat er een aantal bepalingen is geschrapt, zoals over vallende voorwerpen, uitvliegende duiven en het parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen.

Noot van de redactie: in een eerdere versie van dit artikel stond dat een verbod op brugspringen niet voldoende steun kreeg. Dat is onjuist en daarom aangepast. Juist het voorstel van PrO en D66 om het verbod af te zwakken, kreeg niet voldoende steun.

Advertentie

Duurzaamheid Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×